Archive For The “Svedectvo” Category

By |

  SVEDECTVO (Zuzana Škrinárová)   Od začiatku spoločenstvo Angelus pôsobí pod ochrannými krídlami otca biskupa Mons. Tomáša Galisa a subkomisie pre pastoráciu povolaní pri KBS. Hlavnou víziou je šíriť medzi mladými kultúru povolania – povzbudzovať ich, aby vo svojom živote rozpoznali pozvanie k svätosti a svoje konkrétne rozhodnutia robili ako odpoveď na toto základné povolanie.   Pri vypĺňaní online…

Read more »

By |

  SLOVO ZO ŽIVOTA (Juraj Gradoš)   Viktor Damjanovič (Demjanovič) sa narodil 19. júla 1891 v Ričke na Podkarpatskej Rusi, kde bol jeho otec gréckokatolíckym kňazom.  Po základnej škole v rodisku absolvoval gymnázium v Berehove a teologické štúdiá v Užhorode. V roku 1914 uzavrel manželstvo s Eugéniou Zomboryovou, dcérou gréckokatolíckeho kňaza. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1915 z rúk biskupa Antala Pappa v užhorodskej…

Read more »

By |

SVÄTÝ VÍT   Tento taliansky chlapec bol mučený začiatkom 4. storočia. Rozhodol o tom jeho vlastný otec, ktorý sa nevedel zmieriť s tým, že je kresťanom. Hoci toto mučenie prežil, na následky ďalšieho v Ríme zomrel.

Read more »

By |

  SVEDECTVO (Štefan Lahovič)   Nie je náhoda (neuznávam ju), že v priebehu pár dní som v troch časopisoch čítal: „Prečo mlčíš? Píšte svedectvá.“ Najzaujímavejšia výzva bola v Slove. Citujem: „Pri tomto hľadaní má zásadnú úlohu pravý svedok, osoba, ktorá už má kus cesty za sebou a stretla sa s Pánom.“   Takže v prvom rade ďakujem Bohu, že ma…

Read more »

By |

  SLOVO ZO ŽIVOTA (Juraj Gradoš)   Štefan Gojdič  sa narodil 9. januára 1887 v Ruských Pekľanoch. Bol starším bratom prešovského biskupa Pavla Gojdiča. Jeho otec, kňaz Štefan Gojdič, a matka Anna, rod. Gerberyová, pochádzali z kňazských rodín a hlásili sa k rusínskej národnosti. Ľudovú školu a prvý rok gymnázia navštevoval v Bardejove. Gymnázium dokončil v Prešove a z rozhodnutia biskupa ThDr. Jána Váliho študoval…

Read more »

By |

SVÄTÁ GERMAINE COUSIN   Ako malá bola nemocným dieťaťom a mala deformovanú pravú ruku. Navyše v malom veku stratila matku. Ako postihnutá bola nútená spávať v skrini pod schodmi. Je patrónkou dievčat a zneužívaných.

Read more »

By |

SVEDECTVO (Marta Gromošová)   Viacerí z čitateľov Slova sa zúčastnili na letných stretnutiach pre manželov, ktoré každoročne usporadúva Komunita Chemin neuf. Scenár týždňa je jasný, program treba dosť striktne dodržiavať, lebo jednotlivé aktivity počas dňa i celého týždňa na seba nadväzujú, no a služobníci a sprevádzajúce páry sú v službe nepretržite. Kána pre nás všetkých znamená málo spánku, veľa…

Read more »

By |

SLOVO ZO ŽIVOTA (Juraj Gradoš)   Ladislav (Bazil) Kopčay st. sa narodil 1. februára 1884 v Ladomirove v kňazskej rodine. Základnú školu absolvoval v Lekárovciach, gymnázium a teológiu v Užhorode. Kňazskú vysviacku prijal 7. marca 1909 v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Užhorode a následne štrnásť rokov pôsobil vo farnosti Poša, neskôr v Sečovciach. V roku 1950 nepodpísal prestup do Pravoslávnej cirkvi. Keď krajský tajomník…

Read more »

By |

SVÄTÝ VALENTÍN RÍMSKY   Tento kňaz a lekár bol väznený preto, lebo pomáhal mučeníkom vo väzení. Neskôr sa stal patrónom zamilovaných, snúbencov a šťastných manželstiev. Je aj ochrancom proti epilepsii a patrónom včelárov.

Read more »

By |

SVEDECTVO (B. L. – Milujte sa! 1/2018)   So svojím manželom som sa zoznámila pred šiestimi rokmi. Mali sme vtedy osemnásť rokov a vstupovali sme do dospelosti. Boli sme plní nádeje a nesmierne zamilovaní. Už na začiatku našej známosti sme sa rozhodli, že so spolužitím počkáme až do svadby. Nevedela som, ako nám to napadlo –…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi