Archive For The “Svedectvo” Category

By |

SVEDECTVO (z rozličných zdrojov Dada Kolesárová)   Mimoriadne množstvo zázrakov, ktoré sa udiali na príhovor sv. Charbela (alebo aj Šarbela), z neho urobilo jedného z najväčších svätcov 19. storočia. K jeho neporušenému telu, uloženému v kláštore Annayi (v Lurdoch Východu) každoročne putuje nespočetné množstvo pútnikov. Jedno z najznámejších uzdravení sa stalo v roku 1950 a vyvolalo rozruch v celom Libanone….

Read more »

By |

SVEDECTVO (z rozličných zdrojov Dada Kolesárová)   Ak by sa 8. mája 1950 nestala výnimočná udalosť, dodnes by sme nevedeli, ako sv. Charbel vlastne vyzeral. Počas jeho života ho nikto nikdy nefotografoval ani nenamaľoval. To, ako vyzeral po vstupe do kláštora, vedeli iba jeho spolubratia. No v spomínaný deň k jeho hrobu prišli štyria maronitskí misionári a keď sa…

Read more »

By |

SLOVO O ŽIVOTE (Danie Černý)   V roku 2017 sme si pripomenuli desať rokov od smrti Jozefa Emila Suchého, laického gréckokatolíka, známeho čitateľom Slova ako autora niekdajšej rubriky Hlas z Kanady, ktorá informovala o živote v kanadských slovenských gréckokatolíkov. Jozef Suchý sa narodil 24. septembra 1924 v kňazskej rodine v Prešove. V Bratislave skončil ekonomické štúdiá a tam…

Read more »

By |

BLAHOSLAVENÝ GUNDISALVUS GONZALO   Syn rybára vstúpil ako dvadsaťročný k augustiniánom, kde sa venoval deťom, negramotným a nevzdelaným. Zomrel ako šesťdesiatdvaročný. Je patrónom mladých ľudí, rybárov a námorníkov.

Read more »

By |

SVEDECTVO (Dada Kolesárová)   Už pár rokov ma oslovuje život zaujímavého svätca. Mnícha a pustovníka. Ak niekedy zavítate na Blízky východ (dnes to už nie je nič nemožné), navštívte kláštor maronitov v Annayi v Libanone. Nachádza sa v ňom bohatá dokumentácia o vyše dvadsaťtritisíc zázračných uzdraveniach, ktoré sa udiali na príhovor donedávna málo známeho svätého muža, ktorý žil…

Read more »

By |

SLOVO ZO ŽIVOTA (Daniel Černý)   Narodil sa 9. júna 1923 vo Vinnom. Pôvodom bol rímskokatolík. Kňazskú vysviacku prijal v Ríme v roku 1950 a uvažoval o vstupe ku kartuziánom, no tesne pred vstupom do rehole dostal ponuku ísť pôsobiť ku krajanom v Kanade. 25. apríla 1954 sa stal farárom slovenskej gréckokatolíckej farnosti v Hamiltone, kde pôsobil až…

Read more »

By |

SVÄTÝ GABRIEL FRANTIŠEK POSSENTI   Narodil sa v Assisi ako jedno z trinástich detí. Jeho mladícky život bol veľmi roztopašný, ale keď spoznal Krista, veľmi sa zmenil. Pápež Benedikt XV. ho vyzdvihol ako vzor pre mladých ľudí.  

Read more »

By |

SVEDECTVO (Mária Tomášová-Tančáková)   Otec Jozef Čverčko navždy zostane príkladom Bohu celým srdcom oddaného rehoľného kňaza. Koncom minulého roka sme si pripomenuli 25. výročie, odkedy odišiel do večnosti. Svojou pokorou, kňazskou službou a životom si získal srdcia veriacich v Stropkove, ale aj v širokom okolí.   V roku 1948 prišiel do Stropkova, kde si získal srdcia mnohých veriacich nielen…

Read more »

By |

SLOVO ZO ŽIVOTA (Daniel Černý)   16. januára uplynulo 15 rokov od smrti vladyku Michala Rusnáka CSsR, biskupa slovenských gréckokatolíkov v Kanade. Narodil sa 21. augusta 1921 v Beaverdale v Pennsylvánii (USA) ako Michael Rusnačok. Ako dieťa sa vrátil s rodinou na Slovensko do Pozdišoviec. Vstúpil k redemptoristom a za kňaza bol vysvätený vladykom Gojdičom 4. júla 1949.  …

Read more »

By |

SVÄTÝ JÁN PAVOL II.   Filozof a lingvista, zbožný muž s múdrosťou mnohých profesorov a priateľ mladých, v roku 1984 odštartoval svetové dni mládeže. Snažil sa s mladými často zhovárať a pozýval ich poznávať ich miesto v Cirkvi.

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi