Archive For The “Svedectvo” Category

By |

SVEDECTVO (Marián Kuffa)   Mnohí poznajú otca Mariána Kuffu. Z jeho homílie, ktorá odznela v tomto roku na klokočovskej púti, vám na pokračovanie ponúkame svedectvo jeho života.   Keď som bol mladý, betónovali sme. Bolo nás okolo desať chlapov. Už bolo sychravo, sneh, rezalo to tak… Boli sme už premočení, ale platňa – deka sa musí dokončiť!…

Read more »

By |

SLOVO ZO ŽIVOTA (Juraj Gradoš)   Mikuláš Ďurkáň CSsR sa narodil 27. mája 1918 v Klenove ako najmladšie z deviatich detí. Jeho rodičia Juraj a Mária, rod. Rokitová, boli jednoduchí, hlboko veriaci roľníci. Aj jeho starší bratia Ján a Štefan boli redemptoristami. Po základnej škole v rodisku pokračoval na gymnáziách v Libějoviciach a v Prahe a v rokoch 1940 – 1946 absolvoval teologické štúdiá…

Read more »

By |

SVEDECTVO (Martin Grošík)   Stretnutie mladých ľudí prináša množstvo zážitkov. Aj to letné prešovské zasiahlo do mnohých sŕdc a niektorí z nich sa s nami podelili o svoje dojmy.   Pre mňa bola P18 veľkou odvahou prijať pravdu o svojom živote. Ak Bohu chceme ponúknuť len malíček zo svojej odvahy, tak to nestačí. On chce, aby sme sa…

Read more »

By |

SLOVO ZO ŽIVOTA (Juraj Gradoš)   Juraj Bumbera sa narodil 2. marca 1918 v zemplínskej roľníckej rodine v dedine Voľa pri Strážskom. Jeho otec Juraj a matka Mária, rod. Lepihusková, mali päť detí, z ktorých zostali nažive iba tri. Po miestnej základnej škole absolvoval michalovské gymnázium, kam obyčajne dochádzal na bicykli alebo peši. Rodičia ťažko niesli neprítomnosť jediného…

Read more »

By |

SVÄTÁ AGNESA RÍMSKA   Ako mladé dievča mala veľa nápadníkov, ktorých však odmietala, lebo sa chcela celkom zasvätiť Bohu. Tí ju však udali a ako kresťanka bola mučená, znevážená a nakoniec počas upálenia prebodnutá mečom.

Read more »

By |

SVÄTÁ ROSA Z VITERBA   Už ako malá chcela pomáhať a modliť sa za chudobných. Ako trojročná priviedla svoju tetu späť medzi živých. Ako sedemročná sa uzatvorila do modlitby. V osemnástich rokoch zomrela na srdcovú chorobu.

Read more »

By |

  SLOVO ZO ŽIVOTA (Juraj Gradoš)   Ladislav Chlebaško sa narodil 10. augusta 1918 v Košiciach. Jeho otec Juraj bol riaditeľom Základnej školy v Sedliskách a matka Jolana, rod. Nyweltová, pracovala v domácnosti. Po absolvovaní miestnej základnej školy pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Košiciach a v prešovskom seminári. Po štúdiu pôsobil štyri roky ako katechéta vo Vranove nad Topľou. Aby pomohol svojmu…

Read more »

By |

  SVEDECTVO (Zuzana Škrinárová)   Od začiatku spoločenstvo Angelus pôsobí pod ochrannými krídlami otca biskupa Mons. Tomáša Galisa a subkomisie pre pastoráciu povolaní pri KBS. Hlavnou víziou je šíriť medzi mladými kultúru povolania – povzbudzovať ich, aby vo svojom živote rozpoznali pozvanie k svätosti a svoje konkrétne rozhodnutia robili ako odpoveď na toto základné povolanie.   Pri vypĺňaní online…

Read more »

By |

  SLOVO ZO ŽIVOTA (Juraj Gradoš)   Viktor Damjanovič (Demjanovič) sa narodil 19. júla 1891 v Ričke na Podkarpatskej Rusi, kde bol jeho otec gréckokatolíckym kňazom.  Po základnej škole v rodisku absolvoval gymnázium v Berehove a teologické štúdiá v Užhorode. V roku 1914 uzavrel manželstvo s Eugéniou Zomboryovou, dcérou gréckokatolíckeho kňaza. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1915 z rúk biskupa Antala Pappa v užhorodskej…

Read more »

By |

SVÄTÝ VÍT   Tento taliansky chlapec bol mučený začiatkom 4. storočia. Rozhodol o tom jeho vlastný otec, ktorý sa nevedel zmieriť s tým, že je kresťanom. Hoci toto mučenie prežil, na následky ďalšieho v Ríme zomrel.

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi