Archive For The “Úvodník” Category

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Vo víre rýchleho spoločenského diania často prehliadame drobné zmeny významu slov – posuny, ktoré neskôr dávajú slovám iný význam. Ako chlapec som čítaval životy svätých, kde ich priatelia boli neraz nazvaní súdruhmi. Logicky. Boli to ich súputníci, ich druhovia. Dnes má toto slovo niekedy až hanlivé pomenovanie. Táto zmena…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Je po voľbách. Je čas bilancovať ako po žatve. Skončilo sa súperenie myšlienok či skôr marketingových kampaní a hrubých obálok peňazí. Je čas pozrieť sa, kto vyhral, kto prehral a prečo.   Myslím si, že súdny kresťan má v tom jasno. Prehralo kresťanstvo. A to na plnej čiare. Slovensko je stále ďalej od…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Príbeh o troch Svätoplukových prútoch pozná azda každý zo staršej generácie. A možno i tí mladší. Je to silné ponaučenie adresované synom, že ak bude každý sám, budú zlomiteľní. Ak sa však spolu pevne zviažu, bude ich omnoho ťažšie zlomiť. Dôležité je však tie prúty zviazať. Nestačí iba jeden priložiť k druhému, nestačí…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Hollywood tohto roka zakončuje jednu dlhú ságu, kde sa asi v každom diele stretávame s paralelným svetom, teda svetom na tom istom mieste, ale predsa diametrálne odlišnom, nielen čo sa týka vzhľadu, ale i fyzikálnych zákonov. Akoby tam neplatilo nič z toho, čo prirodzene považujeme za platné na zemi. Gravitácia. Fyzika. Chémia. Vzduch,…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (vladyka Milan Lach SJ)   „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 4, 17) S Ježišovou výzvou robiť pokánie máme všetci istú ťažkosť. Veľmi sa nám do toho nechce. Len si spomeňme na čas pred svätou Štyridsiatnicou. Tešíme sa na ňu? Skôr sa tešíme na Paschu, ale nie na Veľký pôst. Často…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (vladyka Ján Babjak SJ)   Milí čitatelia oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi Slovo, zo srdca vás všetkých pozdravujem a žičím vám všetky potrebné milosti v čase 50. výročia jeho vydávania.   Náš časopis sa usiluje informovať vás o dôležitých udalostiach Prešovskej gréckokatolíckej metropolie sui iuris. Prináša správy nielen zo života všetkých slovenských eparchií, ale i jednotlivých farností. Navyše…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (vladyka Milan Chautur CSsR)   Vytrvalosť a vernosť sa vypláca, aj keď sa zdá, že to stojí neúmerne veľa síl. Vytrvalo sa modlil Simeon a verne zotrvávala Anna v chráme (porov. Lk 2, 22 – 40), čo Boh odmenil radosťou zo stretnutia s Kristom. Dnes sú tieto čnosti viac výnimkou ako pravidlom,…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Všetkým vám, naši čitatelia, želám v roku 2019 hojnosť Božieho požehnania vo všetkom, čo robíte, a všade, kde žijete. Zároveň vám ďakujem za vašu dôveru a podporu nášmu časopisu v tomto roku.   Čo nás všetkých v roku 2019 čaká? V prvom rade je to zmena. Zmena Slova – tak obsahová, ako i grafická. Pre znižovanie…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Týmto číslom sa končí jubilejný 50. ročník vydávania časopisu Slovo. Bol to búrlivý ročník, ktorý prinášal spravodajstvo z množstva akcií spojených s jubileom nielen Prešovskej archieparchie, ale vlastne celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ročník, na ktorý len tak ľahko nezabudneme. A tým myslím tak na vás, ako i na nás v redakcii. Najlepšou správou…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Apoštol Pavol v Liste Títovi napísal aj jednu vetu: „Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté; ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškvrnené.“ (Tit 1, 15) Táto jeho myšlienka bola reakciou na klamstvá, lenivosť, obžerstvo, peňažný zisk za akúkoľvek cenu a na učenie, ktoré využíva kresťanstvo…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi