Archive For The “Úvodník” Category

Sloboda slova

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Dnes sa často hovorí o slobode slova. Alebo o neslobode. Slobodu vnímame ako jeden z najväčších plodov nežnej revolúcie. Moderné technológie umožňujú ako nikdy inokedy byť v tejto oblasti slobodní. Každý môže zdieľať svoj status, voľne komentovať, čo uzná za vhodné, vypisovať blogy, správy… A takto sa jeho myšlienky šíria vo virtuálnom priestore. S touto ľahkosťou…

Read more »

Kríž dnes

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Dnes sa v strede našich cerkví nachádza vyložený kríž. Ten Kristov. Ten, na ktorom dobrovoľne zomrel. Nie z povinnosti, ale z lásky k Bohu a k nám. Bolestivo, v boji sám so sebou. S túžbou žiť. Veď práve táto túžba po živote nás vie i v okamihu smrti vyburcovať k vypätiu všetkých síl, aby sme si zachránili život. Vnímame ho ako…

Read more »

Pašeráci

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Príbeh. Jeho sila je veľká. Pomáha ľuďom v ťažkých životných situáciách, formuje osobnosti i správanie. Poznali to ľudia už tisíce rokov pred nami. Starozákonné knihy sú plné príbehov ľudí. Stačí spomenúť asi najsilnejší príbeh Biblie o Jozefovi a jeho bratoch. Alebo Jóba. Ale aj Mojžiša, Jozueho, Dávida a Šalamúna…   Sila príbehu je schovaná v tom,…

Read more »

Za mňa i za teba

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Vstupujeme do predpôstneho obdobia. Atypického a plného neistoty. Kňazi i veriaci sa pýtajú, či aj tohtoročná Pascha bude slávená za zatvorenými dverami. Deti sú zvedavé, či sa konečne budú môcť hrať na ulici ako pred dvomi rokmi. Alebo ísť ku kamarátovi. Rodičia zasa čakajú (možno ako na spásu), kedy začnú normálne fungovať školy. Podnikatelia zasa zákazníkov…

Read more »

Vďačnosť

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Dnes slová strácajú svoju moc. Ba doslova miznú. Všimli ste si to? Detí učíme hovoriť slová ako ďakujem, prosím či prepáč. Ale ako dospievajú, slová sa strácajú alebo sa stávajú prázdnymi. A tak neraz ústa síce hovoria ďakujem či iné z týchto slov, ale myseľ si myslí svoje.   Čo sa to…

Read more »

Pastiersky list

By |

  SLOVO NA ÚVOD ( KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA ) Drahí bratia a sestry! Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je v celej Cirkvi, tak východnej, ako aj západnej tradície významovo veľmi bohatý. Východná cirkev slávi sviatok Obrezania podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista a sviatok sv. Bazila Veľkého, v západnej tradícii je slávnosť Panny Márie Bohorodičky…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi