Archive For The “Úvodník” Category

By |

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš)   Spomínam si na stredoškolskú učiteľku ekonomiky, ktorá nám na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia hovorila o budúcnosti ekonomiky vo svete. Vravela, že nastáva čas, keď si ľudia budú všetko iba kupovať. Ako dieťa z dediny som tomu neveril. Ani minulý režim tomu neveril. Zeleninu a ovocie ste márne hľadali na pultoch dedinských potravín…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Ing. Július Burkovský) Príroda a krajina formujú základný rámec jednotlivých regiónov našej vlasti, ktorá je naším spoločným domovom. Sú podstatou nášho životného prostredia, od ktorého kvality závisí zdravý a šťastný život obyvateľov. Zhoršujúci sa stav nášho životného prostredia postrehla najmä staršia generácia, ktorá si počas svojej mladosti mohla bez obáv uhasiť smäd sviežou vodou…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Mgr. Cyril Jaroslav Brázda OFM) Každé dielo svedčí o svojom autorovi. Tak je to aj so stvorenstvom, ktoré nás obklopuje. Už starozákonný žalmista žasne: „Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! Všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva“ (Ž 104, 24). Svätý Pavol, apoštol, v Liste Rimanom píše, že čo je v Bohu…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Ing. Daniel Lešinský, PhD.) Doprava môže mať rôzne negatívne vplyvy na životné prostredie počnúc emisiami – škodlivými látkami vypúšťanými do ovzdušia (napr. oxid uhličitý, prachové častice PM atď.) cez záber pôdy, ktorá je potrebná na budovanie infraštruktúry daného spôsobu dopravy (parkoviská, diaľnice, letiská a pod.), končiac energetickou, materiálovou a odpadovou záťažou pri výrobe a…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Ing. Martin Ceľuch, PhD.) Hovorí sa, že máj je lásky čas. A je to vidno na každom kroku – od kvitnúcich kvetov a stromov až po vyspevujúce vtáky. Po dlhej zime ma stále udivuje, ako sa dokáže naoko mŕtva krajina, stromy, pôda zmeniť na jednu veľkú záhradu, v ktorej pulzuje život. Zdá sa, akoby…

Read more »

By |

ÚvVODNÍK(Dominik Roman Letz OP) Máj patrí medzi najkrajšie mesiace v roku, pretože práve v tomto období svieža jarná príroda postupne prechádza do letnej plnosti. Byliny i dreviny už majú rozvinuté sýtozelené listy a mnohé z nich sú okrášlené pestrofarebnými kvetmi, z ktorých sa šíri očarujúca vôňa. Prechádzka májovou prírodou alebo pobyt v parku či záhrade…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Ing. Milan Lichý) Človek stavia krásne kamenné chrámy, aby sa v nich mohol rozprávať s Bohom. Boh stvoril krajší, živý chrám stvorenstva – les. Dielo, v ktorom sa zjavuje Božia múdrosť a dokonalosť. Les je spoločenstvom stromov, rastlín, živočíchov, v ktorom fungujú vzájomne prospešné vzťahy. Chráni pôdu, priaznivo vplýva na ovzdušie, obeh vody, prostredie,…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Mgr. Cyril Jaroslav Brázda OFM) Zem. Obyčajná hlina. Stále si nedostatočne uvedomujeme hodnotu samozrejmých vecí a v dôsledku toho aj prehliadaných zložiek životného prostredia, akou je aj pôda. František z Assisi ju vo svojej Piesni brata Slnka nazýva sestrou našou matkou Zemou, ktorá nás živí a stará sa o nás; vydáva rozličné plody, farebné…

Read more »

By |

(Mgr. Cyril Jaroslav Brázda OFM) Zem. Obyčajná hlina. Stále si nedostatočne uvedomujeme hodnotu samozrejmých vecí a v dôsledku toho aj prehliadaných zložiek životného prostredia, akou je aj pôda. František z Assisi ju vo svojej Piesni brata Slnka nazýva sestrou našou matkou Zemou, ktorá nás živí a stará sa o nás; vydáva rozličné plody, farebné kvety…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Milan Lichý) Celý život od nás spoločnosť vyžaduje správať sa slušne, morálne. Ľudským správaním, morálkou sa zaoberá etika. Pripomína, že spoločenské pohromy mávajú korene v morálnych zlyhaniach. Dnes sa často stretávame s tým, že v životnom prostredí čosi nie je v poriadku. Správaniu ľudí k životnému prostrediu (environmentu) sa venuje environmentálna etika, ktorej hlavnou…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi