Archive For The “Úvodník” Category

Stačí strom

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Politická mapa Európskej únie zaznamenáva nárast dvoch politických skupín obyvateľstva – extrémistov a zelených. Čiže na jednej strane sa ľudia búria a sú nespokojní a na druhej začínajú myslieť (napíšem to, ako cítim) dopredu. Táto živná pôda založená na záchrane života na zemi po bezuzdnom konzume od konca 20. storočia je prajná…

Read more »

Starajme sa o spoločný domov

By |

ÚVODNÍK (Ing. Július Burkovský) Príroda a krajina formujú základný rámec jednotlivých regiónov našej vlasti, ktorá je naším spoločným domovom. Sú podstatou nášho životného prostredia, od ktorého kvality závisí zdravý a šťastný život obyvateľov. Zhoršujúci sa stav nášho životného prostredia postrehla najmä staršia generácia, ktorá si počas svojej mladosti mohla bez obáv uhasiť smäd sviežou vodou…

Read more »

Spiritualita stvorenstva

By |

ÚVODNÍK (Mgr. Cyril Jaroslav Brázda OFM) Každé dielo svedčí o svojom autorovi. Tak je to aj so stvorenstvom, ktoré nás obklopuje. Už starozákonný žalmista žasne: „Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! Všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva“ (Ž 104, 24). Svätý Pavol, apoštol, v Liste Rimanom píše, že čo je v Bohu…

Read more »

Doprava – ako, kedy a kam

By |

ÚVODNÍK (Ing. Daniel Lešinský, PhD.) Doprava môže mať rôzne negatívne vplyvy na životné prostredie počnúc emisiami – škodlivými látkami vypúšťanými do ovzdušia (napr. oxid uhličitý, prachové častice PM atď.) cez záber pôdy, ktorá je potrebná na budovanie infraštruktúry daného spôsobu dopravy (parkoviská, diaľnice, letiská a pod.), končiac energetickou, materiálovou a odpadovou záťažou pri výrobe a…

Read more »

Príroda okolo nás

By |

ÚVODNÍK (Ing. Martin Ceľuch, PhD.) Hovorí sa, že máj je lásky čas. A je to vidno na každom kroku – od kvitnúcich kvetov a stromov až po vyspevujúce vtáky. Po dlhej zime ma stále udivuje, ako sa dokáže naoko mŕtva krajina, stromy, pôda zmeniť na jednu veľkú záhradu, v ktorej pulzuje život. Zdá sa, akoby…

Read more »

Svet rastlín

By |

ÚvVODNÍK(Dominik Roman Letz OP) Máj patrí medzi najkrajšie mesiace v roku, pretože práve v tomto období svieža jarná príroda postupne prechádza do letnej plnosti. Byliny i dreviny už majú rozvinuté sýtozelené listy a mnohé z nich sú okrášlené pestrofarebnými kvetmi, z ktorých sa šíri očarujúca vôňa. Prechádzka májovou prírodou alebo pobyt v parku či záhrade…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi