Archive For The “Úvodník” Category

By |

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš)   Pred vyše desiatimi rokmi vyšlo Slovo tretíkrát vo svojej histórii ako špeciálne číslo. Bolo venované zriadeniu gréckokatolíckej metropolie na Slovensku a s tým súvisiacim organizačným zmenám v tejto cirkvi. Teraz sa vám do rúk dostáva ďalšie špeciálne vydanie Slova pri príležitosti spomienky na začiatok existencie vrcholových cirkevných štruktúr na území Slovenska. Tým okamihom bolo zriadenie…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Na úvod trocha jazykovedy. Slovo cirkev pochádza z gréckeho ekklésia. Toto slovo znamená spoločenstvo, zhromaždenie. Preto v našich podmienkach označujeme chrámy ako cerkvi – teda miesta zhromaždenia. Pre Cirkev je však dôležité to, kto je uprostred tohto zhromaždenia. Nie je to nik iný ako náš veľkňaz, brat a Spasiteľ v jednej osobe –…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš)   Spomínam si na stredoškolskú učiteľku ekonomiky, ktorá nám na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia hovorila o budúcnosti ekonomiky vo svete. Vravela, že nastáva čas, keď si ľudia budú všetko iba kupovať. Ako dieťa z dediny som tomu neveril. Ani minulý režim tomu neveril. Zeleninu a ovocie ste márne hľadali na pultoch dedinských potravín…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Mojej generácii tieto slová invokujú pieseň skupiny New kids on the block. Ale mladším, ktorí sú celkom zbehlí v angličtine (ako ešte moja generácia v ruštine), sa pri týchto slovách v mysli ako prvé objaví ich preklad: krok za krokom, postupne. Myslím si, že by sme si mali dobre zapamätať tieto slová,…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Tieto dni sa nesú v znamení hodnotenia žiakov základných a stredných škôl. Rodičia i starí rodičia buď s hrdosťou a uspokojením, alebo naopak s obavami hľadeli na papier, ktorý vypovedal o vedomostnej úrovni ich detí či vnúčat. Ak tam boli dobré známky, často sa dieťaťu ušla i sladkosť či iná odmena. Naopak, pri tých horších, najmä ak…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Často rozmýšľate, dokonca sa niekedy aj pýtate iných, čo znamená byť kresťanom? Ak chce niekto nasledovať Krista, zákonito si kladie túto otázku. Odpoveď je navonok jednoduchá – byť kresťanom znamená nasledovať Krista, byť mu podobný. Ale ako? Čo znamená „byť mu podobný“?   Ak sa pýtame ako, odpovedá nám…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Na Slovensku a isto aj v iných krajinách Európskej únie vyvolalo rozruch nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája tohto roka. Dotýka sa to aj Slova, a tak aj…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Dúfam, že ste nemali to šťastie spoznať človeka dvoch tvárí. Ak áno, tak viete, o čom píšem. Takýto človek s vami hovorí tak, no len čo sa od vás odvráti, hovorí inak – opačne. Raz vás za niečo chváli do očí, no poza chrbát sa z vás vysmieva či…

Read more »

By |

Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR napísali 23. apríla 2018 otvorený list predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu:   Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky!   Pozorne vnímame dianie v spoločnosti po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pre zachovanie dôvery obyvateľov Slovenska v právny štát a v demokraciu je dôležité, aby…

Read more »

By |

  SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Je málo krajín, ktoré vo svojej histórii môžu jasne vidieť nebezpečenstvo, ktoré predstavujú filozofické prúdy výrazne odklonené od Boha. A práve jednou z nich je Slovensko. V našej histórii je zreteľne viditeľný nacionalizmus, kapitalizmus, nacizmus, socializmus, komunizmus a konzumizmus. Všetky tieto –izmy majú niečo spoločné – popieranie človeka ako Božieho dieťaťa, ako tvora…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi