Archive For The “Úvodník” Category

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Blížia sa Vianoce. Možno vám hneď napadlo, že som mal povedať Narodenie Pána. No začnem Vianocami. Tie už sú tu. Všade okolo nás. A najmä v dnešných chrámoch, kde moderný človek nachádza pokoj. Nečudujem sa. Je veľký rozdiel vstúpiť v zime do chladného ošarpaného a vlhkého chrámu, kde sa jedna stará elektrická pec…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Pomaly sa končí rok 2019. A s ním aj druhé desaťročie nového milénia. Ešte stále cítime jeho dynamiku. V prírode, v spoločnosti. Namiesto toho, aby sme sa jej postavili, naivne si myslíme, že ak sa jej poddáme, prežijeme. Postaviť sa jej dnes je oveľa ťažšie ako pred desiatimi rokmi. Ale vtedy sme…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Jedna z najznámejších piesní spred tridsiatich rokov, keď obyvatelia jedného štátu v srdci Európy urobili čiaru za štyridsiatimi rokmi pokusu na ľudskej spoločnosti, má v sebe refrén plný prísľubu lepšieho dňa. Tento sľub hovorí o vzájomnej láske, o pravde, o vytrvalosti a o nádeji. Pesničkár Ivan Hoffman zahral túto pieseň, ktorá sa stala refrénom nežnej revolúcie, na…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   O chvíľu sa najnavštevovanejším miestom na Slovensku a asi aj vo všetkých kresťanských krajinách stanú cintoríny. Paradoxne miesta, ktorým sa v konečnom dôsledku snažíme čo najdlhšie vyhnúť. No tí, ktorí tam už odpočívajú, nám svedčia o márnosti našej snahy. Neexistuje recept na dlhovekosť. Zomierajú mladí i starí, zdraví aj chorí. Dokonca aj keď istotne…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Minulý september bol pre mňa a všetkých gréckokatolíckych kňazov obzvlášť ťažký. Nebolo to dané počasím ani začiatkom cirkevného a školského roka. Dvom našim spolubratom, manželom a otcom rodín, dotĺklo pozemské srdce. Nebolo by to možno nič zvláštne, ale išlo o mužov v najlepších rokoch.   Čo povedať? Po prvých okamihoch, keď som plakal zo…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Politická mapa Európskej únie zaznamenáva nárast dvoch politických skupín obyvateľstva – extrémistov a zelených. Čiže na jednej strane sa ľudia búria a sú nespokojní a na druhej začínajú myslieť (napíšem to, ako cítim) dopredu. Táto živná pôda založená na záchrane života na zemi po bezuzdnom konzume od konca 20. storočia je prajná…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Pred niekoľkými desaťročiami sme vstúpili do doby, ktorá znamená automatizáciu mnohých činností. Deje sa to cez prácu strojov – robotov a ide zväčša o mechanickú činnosť. Stroj automaticky urobí niečo na základe istého podnetu. A to ušetrí človeku čas a, povedzme si úprimne, aj nervy. Postupne sa táto automatizácia dostala i do domácností. Už…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Človek často chodí sem a tam, keď je nervózny. Jednoducho sa prechádza. Akoby hľadal miesto, kde nájde pokoj. Miesto, na ktorom si spomenie, na čo zabudol. Kde mu príde spásonosná myšlienka – nápad, ktorý zmení celý jeho život. Sú však aj ľudia, ktorí iba bezcieľne blúdia. Prechádzajú sa hore-dole, a pritom…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (vladyka Marián Andrej Pacák CSsR)   S touto otázkou sa stretávame často. Je jasná a zrozumiteľná. Odpovede na ňu výrazne ovplyvňujú naše konanie. Niekedy to môže byť dobrá práca, dobrý plat, túžba po zdraví alebo dobre urobená skúška. Inokedy úsilie o záchranu vzťahu, manželstva či iba snaha stihnúť vlak, alebo lietadlo. Môže to byť potreba…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Žijeme v občianskej spoločnosti, kde hodnota človeka nemá spočívať v jeho presvedčení, farbe pleti, pohlaví, majetku, vzdelaní… Spočíva v jednoduchom konštatovaní – si človek. A ako taký máš rovnakú hodnotu ako ten druhý. Rovnaké práva i povinnosti. A predsa to tak nie je. V tomto si nie sme rovní. Odkiaľ beriem túto istotu? Stačí si pozrieť…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi