Archive For The “Úvodník” Category

By |

SLOVO NA ÚVOD (vladyka Marián Andrej Pacák CSsR)   S touto otázkou sa stretávame často. Je jasná a zrozumiteľná. Odpovede na ňu výrazne ovplyvňujú naše konanie. Niekedy to môže byť dobrá práca, dobrý plat, túžba po zdraví alebo dobre urobená skúška. Inokedy úsilie o záchranu vzťahu, manželstva či iba snaha stihnúť vlak, alebo lietadlo. Môže to byť potreba…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Žijeme v občianskej spoločnosti, kde hodnota človeka nemá spočívať v jeho presvedčení, farbe pleti, pohlaví, majetku, vzdelaní… Spočíva v jednoduchom konštatovaní – si človek. A ako taký máš rovnakú hodnotu ako ten druhý. Rovnaké práva i povinnosti. A predsa to tak nie je. V tomto si nie sme rovní. Odkiaľ beriem túto istotu? Stačí si pozrieť…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Dobro. Slovo, ktoré tak príjemne znie. Akosi všetci cítime, že treba dobro konať či napomáhať konanie dobra. A zároveň, povedzme si úprimne, každý z nás je rád, keď sa mu sem-tam ujde kúsok z toho veľkého či malého koláča, kúsok dobra. Cirkev nás volá a povzbudzuje, aby sme konali dobro. Sám Ježiš nám…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Sú situácie a riešenia, ktoré sú zložité, komplikované. Iné sú ťažké. Zdá sa nám, akoby celý život sprevádzali ťažké a komplikované problémy, a my sme stále na ne museli nachádzať ešte ťažšie a komplikovanejšie riešenia. To preto, lebo tieto situácie kričia z priemeru nášho života. Náš život je však plný jednoduchých rozhodnutí, malých problémov…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Vo víre rýchleho spoločenského diania často prehliadame drobné zmeny významu slov – posuny, ktoré neskôr dávajú slovám iný význam. Ako chlapec som čítaval životy svätých, kde ich priatelia boli neraz nazvaní súdruhmi. Logicky. Boli to ich súputníci, ich druhovia. Dnes má toto slovo niekedy až hanlivé pomenovanie. Táto zmena…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Je po voľbách. Je čas bilancovať ako po žatve. Skončilo sa súperenie myšlienok či skôr marketingových kampaní a hrubých obálok peňazí. Je čas pozrieť sa, kto vyhral, kto prehral a prečo.   Myslím si, že súdny kresťan má v tom jasno. Prehralo kresťanstvo. A to na plnej čiare. Slovensko je stále ďalej od…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Príbeh o troch Svätoplukových prútoch pozná azda každý zo staršej generácie. A možno i tí mladší. Je to silné ponaučenie adresované synom, že ak bude každý sám, budú zlomiteľní. Ak sa však spolu pevne zviažu, bude ich omnoho ťažšie zlomiť. Dôležité je však tie prúty zviazať. Nestačí iba jeden priložiť k druhému, nestačí…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Hollywood tohto roka zakončuje jednu dlhú ságu, kde sa asi v každom diele stretávame s paralelným svetom, teda svetom na tom istom mieste, ale predsa diametrálne odlišnom, nielen čo sa týka vzhľadu, ale i fyzikálnych zákonov. Akoby tam neplatilo nič z toho, čo prirodzene považujeme za platné na zemi. Gravitácia. Fyzika. Chémia. Vzduch,…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (vladyka Milan Lach SJ)   „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 4, 17) S Ježišovou výzvou robiť pokánie máme všetci istú ťažkosť. Veľmi sa nám do toho nechce. Len si spomeňme na čas pred svätou Štyridsiatnicou. Tešíme sa na ňu? Skôr sa tešíme na Paschu, ale nie na Veľký pôst. Často…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (vladyka Ján Babjak SJ)   Milí čitatelia oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi Slovo, zo srdca vás všetkých pozdravujem a žičím vám všetky potrebné milosti v čase 50. výročia jeho vydávania.   Náš časopis sa usiluje informovať vás o dôležitých udalostiach Prešovskej gréckokatolíckej metropolie sui iuris. Prináša správy nielen zo života všetkých slovenských eparchií, ale i jednotlivých farností. Navyše…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi