Archive For The “Úvodník” Category

Karafiát nestačí

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Vtipy o MDŽ ako o žalostnom dni mužov (ŽDM) a podobne rozosmievajú Slovákov už desiatky rokov. Vznikali už v dobe dávno zabudnutej, akoby legendárnej – v dobe budovania svetlejších zajtrajškov – socializmu. V ten deň dostali ženy červený karafiát a chlapi sa na pracovisku neraz dostali do veľmi dobrej „nálady“. A tak kým svoje kolegyne obšťastnili kvetom,…

Read more »

Rozhodnutie

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Najväčší dar, ktorý človek dostal, je dar slobody. Sloboda nie je výsledkom zákonov. Byť slobodný sa dá aj v otroctve. Je to postoj srdca. Vedieť, kto som. Že nie som číslo, vec, objekt, zviera… Sloboda so sebou však prináša aj následok – zodpovednosť. Každý, kto už uvažuje o voľbe, je slobodný….

Read more »

V ťažkej hodine

By |

Read more »

Budúcnosť

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Asi každý z nás by chcel poznať budúcnosť. Možno by bolo dobré vyvarovať sa chýb a omylov či zlyhaní. Aj ich následkov. Vybrať si, ako bude zajtra. Preto aj dnes, v čase inteligentných bytostí, kde je jedným z práv človeka právo na vzdelanie, množstvo ľudí hľadá odpoveď na otázku…

Read more »

Matka Súcitu

By |

SLOVO NA ÚVOD (košický eparcha)   Sviatok Obrezania podľa tela nášho Pána nám pripomína, že podľa Mojžišovho zákona bolo treba splniť povinnosť po ôsmich dňoch od narodenia obrezať každého chlapca vyvoleného národa. Splnením zákona svätý Jozef s Pannou Máriou dávajú najavo svoju spolupatričnosť s vyvoleným národom. Túto spolupatričnosť s Božím ľuďom dávala Bohorodička najavo po celý…

Read more »

Radosť v očiach

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Blížia sa Vianoce. Možno vám hneď napadlo, že som mal povedať Narodenie Pána. No začnem Vianocami. Tie už sú tu. Všade okolo nás. A najmä v dnešných chrámoch, kde moderný človek nachádza pokoj. Nečudujem sa. Je veľký rozdiel vstúpiť v zime do chladného ošarpaného a vlhkého chrámu, kde sa jedna stará elektrická pec…

Read more »

Antisystém

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Pomaly sa končí rok 2019. A s ním aj druhé desaťročie nového milénia. Ešte stále cítime jeho dynamiku. V prírode, v spoločnosti. Namiesto toho, aby sme sa jej postavili, naivne si myslíme, že ak sa jej poddáme, prežijeme. Postaviť sa jej dnes je oveľa ťažšie ako pred desiatimi rokmi. Ale vtedy sme…

Read more »

Sľúbili sme si

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Jedna z najznámejších piesní spred tridsiatich rokov, keď obyvatelia jedného štátu v srdci Európy urobili čiaru za štyridsiatimi rokmi pokusu na ľudskej spoločnosti, má v sebe refrén plný prísľubu lepšieho dňa. Tento sľub hovorí o vzájomnej láske, o pravde, o vytrvalosti a o nádeji. Pesničkár Ivan Hoffman zahral túto pieseň, ktorá sa stala refrénom nežnej revolúcie, na…

Read more »

Tiché zmierenie

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   O chvíľu sa najnavštevovanejším miestom na Slovensku a asi aj vo všetkých kresťanských krajinách stanú cintoríny. Paradoxne miesta, ktorým sa v konečnom dôsledku snažíme čo najdlhšie vyhnúť. No tí, ktorí tam už odpočívajú, nám svedčia o márnosti našej snahy. Neexistuje recept na dlhovekosť. Zomierajú mladí i starí, zdraví aj chorí. Dokonca aj keď istotne…

Read more »

Keď je čas

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Minulý september bol pre mňa a všetkých gréckokatolíckych kňazov obzvlášť ťažký. Nebolo to dané počasím ani začiatkom cirkevného a školského roka. Dvom našim spolubratom, manželom a otcom rodín, dotĺklo pozemské srdce. Nebolo by to možno nič zvláštne, ale išlo o mužov v najlepších rokoch.   Čo povedať? Po prvých okamihoch, keď som plakal zo…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi