Archive For The “Úvodník” Category

By |

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš)   Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Mons. Ján Babjak SJ)   Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, zvlášť Prešovská archieparchia, prežíva rok 2018 ako rok vzdávania vďaky za Božiu priazeň a všetky jeho dary a milosti počas existencie Prešovskej eparchie. Posledný veľký dar naša cirkev dostala od pápeža Benedikta XVI., ktorý ju 30. januára 2008 bulou Spiritali emolumento povýšil na metropoliu sui iuris…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Jozef Kaniansky)   Na našej planéte Zem žije množstvo druhov rastlín a živočíchov. Ich počet sa odhaduje na tridsať miliónov druhov okrem mikroorganizmov. Tak Pán Boh obdaroval našu zem životom. V súčasnosti sa každý rok z planéty Zem stráca mnoho druhov rastlín a živočíchov. Svätý Otec František v encyklike Laudato si píše: „Každý rok miznú tisíce…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Daniel Lešinský)   Pojem spotreba je postavený na koreni slova potreba. Napríklad potrebou je pohyblivosť, nie auto, ktoré nevyhnutne potrebuje len časť vlastníkov automobilov. Potrebou je čistá voda, nie kola či alkohol. Potrebou je rozhovor, nie najnovší mobil. Potrebou je slušné oblečenie, nie značková móda. Potrebou je zmysluplne strávený čas, nie televízor….

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Daniel Lešinský)   Človek je nielen úžasne dokonalý organizmus, ale aj bytosť, ktorá sa na duchovnej, duševnej i fyzickej úrovni rozhoduje a v slobodnej vôli komunikuje s okolím, ostatnými bytosťami aj sama so sebou. Tým vytvára prostredie, ktoré možno prirovnať k ekosystému. Každý prírodný systém má svoju ekológiu určujúcu jeho rovnováhu, rozvoj alebo zánik. To platí i pre…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Jozef Terek)   Hlbinná alebo hlboká ekológia označuje široké spektrum názorov a postojov skôr k prírode samotnej ako k jej ochrane. Obyčajne je chápaná ako postoj k prírode, ktorá má vlastnú hodnotu, ktorá je nezávislá od človeka. V praktickej realizácii je to rozšírenie morálky a etiky na zvieratá, rastliny, ekosystémy a celú…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Jozef Kaniansky)   Náš ľudský svet obklopuje svet mnohých stvorení. Slovensko nebeský Otec obdaroval peknou prírodou. Je to členitá krajina s rôznymi druhmi rastlín a zvierat. Niektoré žijú len na tomto území. Niet divu, že na malom území Slovenska máme deväť národných parkov a celý rad chránených území, ako je napríklad Chránená krajinná oblasť Poľana….

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Miroslav Saniga) Pri prechádzkach naším Slovenskom si ako človek zaľúbený do prírody, tohto úžasného diela Stvoriteľa, všímam podrobnejšie životné prostredie. A tak možno môjmu zvedavému pohľadu neunikne mnoho drobností, ktoré oko nezainteresovaného ľahko prehliadne. Už dlhšie ma trápi otázka, prečo si niektorí ľudia vedia skrášliť svoje životné prostredie okolo domu, a iným je…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Miroslav Saniga) Pod pojmom biologická diverzita, skrátene aj biodiverzita, chápeme rozmanitosť života na planéte Zem v podobe rastlinných a živočíšnych druhov, ako aj mikroorganizmov, prírodné ekosystémy, ktoré tieto jednotlivé komponenty vytvárajú. Aktuálny stav biodiverzity na Zemi je výsledkom dlhodobého procesu, ktorým prešla naša planéta od svojho vzniku až dodnes. Z hľadiska biodiverzity sú významné všetky formy života, to…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Andrea Novomeská) Letné mesiace určite mnohých z vás čitateľov pritiahli k vode – morskej alebo našej sladkej. Je preto dôležité zamyslieť sa nad jej nesmiernym významom, na ktorý vďaka dostatku pitnej vody na Slovensku radi zabúdame a nie vždy sa k tomuto nenahraditeľnému prírodnému zdroju správame zodpovedne. Pitná voda je pritom pre ľudský život nevyhnutná, funguje ako…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi