Archive For The “Úvodník” Category

By |

SLOVO NA ÚVOD (Daniel Lešinský)   Pojem spotreba je postavený na koreni slova potreba. Napríklad potrebou je pohyblivosť, nie auto, ktoré nevyhnutne potrebuje len časť vlastníkov automobilov. Potrebou je čistá voda, nie kola či alkohol. Potrebou je rozhovor, nie najnovší mobil. Potrebou je slušné oblečenie, nie značková móda. Potrebou je zmysluplne strávený čas, nie televízor….

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Daniel Lešinský)   Človek je nielen úžasne dokonalý organizmus, ale aj bytosť, ktorá sa na duchovnej, duševnej i fyzickej úrovni rozhoduje a v slobodnej vôli komunikuje s okolím, ostatnými bytosťami aj sama so sebou. Tým vytvára prostredie, ktoré možno prirovnať k ekosystému. Každý prírodný systém má svoju ekológiu určujúcu jeho rovnováhu, rozvoj alebo zánik. To platí i pre…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Jozef Terek)   Hlbinná alebo hlboká ekológia označuje široké spektrum názorov a postojov skôr k prírode samotnej ako k jej ochrane. Obyčajne je chápaná ako postoj k prírode, ktorá má vlastnú hodnotu, ktorá je nezávislá od človeka. V praktickej realizácii je to rozšírenie morálky a etiky na zvieratá, rastliny, ekosystémy a celú…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Jozef Kaniansky)   Náš ľudský svet obklopuje svet mnohých stvorení. Slovensko nebeský Otec obdaroval peknou prírodou. Je to členitá krajina s rôznymi druhmi rastlín a zvierat. Niektoré žijú len na tomto území. Niet divu, že na malom území Slovenska máme deväť národných parkov a celý rad chránených území, ako je napríklad Chránená krajinná oblasť Poľana….

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Miroslav Saniga) Pri prechádzkach naším Slovenskom si ako človek zaľúbený do prírody, tohto úžasného diela Stvoriteľa, všímam podrobnejšie životné prostredie. A tak možno môjmu zvedavému pohľadu neunikne mnoho drobností, ktoré oko nezainteresovaného ľahko prehliadne. Už dlhšie ma trápi otázka, prečo si niektorí ľudia vedia skrášliť svoje životné prostredie okolo domu, a iným je…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Miroslav Saniga) Pod pojmom biologická diverzita, skrátene aj biodiverzita, chápeme rozmanitosť života na planéte Zem v podobe rastlinných a živočíšnych druhov, ako aj mikroorganizmov, prírodné ekosystémy, ktoré tieto jednotlivé komponenty vytvárajú. Aktuálny stav biodiverzity na Zemi je výsledkom dlhodobého procesu, ktorým prešla naša planéta od svojho vzniku až dodnes. Z hľadiska biodiverzity sú významné všetky formy života, to…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Andrea Novomeská) Letné mesiace určite mnohých z vás čitateľov pritiahli k vode – morskej alebo našej sladkej. Je preto dôležité zamyslieť sa nad jej nesmiernym významom, na ktorý vďaka dostatku pitnej vody na Slovensku radi zabúdame a nie vždy sa k tomuto nenahraditeľnému prírodnému zdroju správame zodpovedne. Pitná voda je pritom pre ľudský život nevyhnutná, funguje ako…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Ing. Július Burkovský) Príroda a krajina formujú základný rámec jednotlivých regiónov našej vlasti, ktorá je naším spoločným domovom. Sú podstatou nášho životného prostredia, od ktorého kvality závisí zdravý a šťastný život obyvateľov. Zhoršujúci sa stav nášho životného prostredia postrehla najmä staršia generácia, ktorá si počas svojej mladosti mohla bez obáv uhasiť smäd sviežou vodou…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Mgr. Cyril Jaroslav Brázda OFM) Každé dielo svedčí o svojom autorovi. Tak je to aj so stvorenstvom, ktoré nás obklopuje. Už starozákonný žalmista žasne: „Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! Všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva“ (Ž 104, 24). Svätý Pavol, apoštol, v Liste Rimanom píše, že čo je v Bohu…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Ing. Daniel Lešinský, PhD.) Doprava môže mať rôzne negatívne vplyvy na životné prostredie počnúc emisiami – škodlivými látkami vypúšťanými do ovzdušia (napr. oxid uhličitý, prachové častice PM atď.) cez záber pôdy, ktorá je potrebná na budovanie infraštruktúry daného spôsobu dopravy (parkoviská, diaľnice, letiská a pod.), končiac energetickou, materiálovou a odpadovou záťažou pri výrobe a…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi