Archive For The “Úvodník” Category

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Jedna z najznámejších piesní spred tridsiatich rokov, keď obyvatelia jedného štátu v srdci Európy urobili čiaru za štyridsiatimi rokmi pokusu na ľudskej spoločnosti, má v sebe refrén plný prísľubu lepšieho dňa. Tento sľub hovorí o vzájomnej láske, o pravde, o vytrvalosti a o nádeji. Pesničkár Ivan Hoffman zahral túto pieseň, ktorá sa stala refrénom nežnej revolúcie, na…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   O chvíľu sa najnavštevovanejším miestom na Slovensku a asi aj vo všetkých kresťanských krajinách stanú cintoríny. Paradoxne miesta, ktorým sa v konečnom dôsledku snažíme čo najdlhšie vyhnúť. No tí, ktorí tam už odpočívajú, nám svedčia o márnosti našej snahy. Neexistuje recept na dlhovekosť. Zomierajú mladí i starí, zdraví aj chorí. Dokonca aj keď istotne…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Minulý september bol pre mňa a všetkých gréckokatolíckych kňazov obzvlášť ťažký. Nebolo to dané počasím ani začiatkom cirkevného a školského roka. Dvom našim spolubratom, manželom a otcom rodín, dotĺklo pozemské srdce. Nebolo by to možno nič zvláštne, ale išlo o mužov v najlepších rokoch.   Čo povedať? Po prvých okamihoch, keď som plakal zo…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Politická mapa Európskej únie zaznamenáva nárast dvoch politických skupín obyvateľstva – extrémistov a zelených. Čiže na jednej strane sa ľudia búria a sú nespokojní a na druhej začínajú myslieť (napíšem to, ako cítim) dopredu. Táto živná pôda založená na záchrane života na zemi po bezuzdnom konzume od konca 20. storočia je prajná…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Pred niekoľkými desaťročiami sme vstúpili do doby, ktorá znamená automatizáciu mnohých činností. Deje sa to cez prácu strojov – robotov a ide zväčša o mechanickú činnosť. Stroj automaticky urobí niečo na základe istého podnetu. A to ušetrí človeku čas a, povedzme si úprimne, aj nervy. Postupne sa táto automatizácia dostala i do domácností. Už…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Človek často chodí sem a tam, keď je nervózny. Jednoducho sa prechádza. Akoby hľadal miesto, kde nájde pokoj. Miesto, na ktorom si spomenie, na čo zabudol. Kde mu príde spásonosná myšlienka – nápad, ktorý zmení celý jeho život. Sú však aj ľudia, ktorí iba bezcieľne blúdia. Prechádzajú sa hore-dole, a pritom…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (vladyka Marián Andrej Pacák CSsR)   S touto otázkou sa stretávame často. Je jasná a zrozumiteľná. Odpovede na ňu výrazne ovplyvňujú naše konanie. Niekedy to môže byť dobrá práca, dobrý plat, túžba po zdraví alebo dobre urobená skúška. Inokedy úsilie o záchranu vzťahu, manželstva či iba snaha stihnúť vlak, alebo lietadlo. Môže to byť potreba…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Žijeme v občianskej spoločnosti, kde hodnota človeka nemá spočívať v jeho presvedčení, farbe pleti, pohlaví, majetku, vzdelaní… Spočíva v jednoduchom konštatovaní – si človek. A ako taký máš rovnakú hodnotu ako ten druhý. Rovnaké práva i povinnosti. A predsa to tak nie je. V tomto si nie sme rovní. Odkiaľ beriem túto istotu? Stačí si pozrieť…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Dobro. Slovo, ktoré tak príjemne znie. Akosi všetci cítime, že treba dobro konať či napomáhať konanie dobra. A zároveň, povedzme si úprimne, každý z nás je rád, keď sa mu sem-tam ujde kúsok z toho veľkého či malého koláča, kúsok dobra. Cirkev nás volá a povzbudzuje, aby sme konali dobro. Sám Ježiš nám…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Sú situácie a riešenia, ktoré sú zložité, komplikované. Iné sú ťažké. Zdá sa nám, akoby celý život sprevádzali ťažké a komplikované problémy, a my sme stále na ne museli nachádzať ešte ťažšie a komplikovanejšie riešenia. To preto, lebo tieto situácie kričia z priemeru nášho života. Náš život je však plný jednoduchých rozhodnutí, malých problémov…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi