Archive For The “Úvodník” Category

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Všetkým vám, naši čitatelia, želám v roku 2019 hojnosť Božieho požehnania vo všetkom, čo robíte, a všade, kde žijete. Zároveň vám ďakujem za vašu dôveru a podporu nášmu časopisu v tomto roku.   Čo nás všetkých v roku 2019 čaká? V prvom rade je to zmena. Zmena Slova – tak obsahová, ako i grafická. Pre znižovanie…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Týmto číslom sa končí jubilejný 50. ročník vydávania časopisu Slovo. Bol to búrlivý ročník, ktorý prinášal spravodajstvo z množstva akcií spojených s jubileom nielen Prešovskej archieparchie, ale vlastne celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ročník, na ktorý len tak ľahko nezabudneme. A tým myslím tak na vás, ako i na nás v redakcii. Najlepšou správou…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Apoštol Pavol v Liste Títovi napísal aj jednu vetu: „Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté; ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškvrnené.“ (Tit 1, 15) Táto jeho myšlienka bola reakciou na klamstvá, lenivosť, obžerstvo, peňažný zisk za akúkoľvek cenu a na učenie, ktoré využíva kresťanstvo…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš)   Hoci sme iba krátko po nádherných udalostiach v súvislosti s oslavami 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie, niekto nemohol vystáť, že Gréckokatolícka cirkev ako súčasť Katolíckej cirkvi a Cirkvi vôbec prežíva „pokojné“ obdobie. Náš premiér je odrazu expert na homílie a kázne. Prečo? Lebo sa niekto z Katolíckej cirkvi – a zasa nejaký gréckokatolík z východu, kde nie je…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš)   Pred vyše desiatimi rokmi vyšlo Slovo tretíkrát vo svojej histórii ako špeciálne číslo. Bolo venované zriadeniu gréckokatolíckej metropolie na Slovensku a s tým súvisiacim organizačným zmenám v tejto cirkvi. Teraz sa vám do rúk dostáva ďalšie špeciálne vydanie Slova pri príležitosti spomienky na začiatok existencie vrcholových cirkevných štruktúr na území Slovenska. Tým okamihom bolo zriadenie…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Na úvod trocha jazykovedy. Slovo cirkev pochádza z gréckeho ekklésia. Toto slovo znamená spoločenstvo, zhromaždenie. Preto v našich podmienkach označujeme chrámy ako cerkvi – teda miesta zhromaždenia. Pre Cirkev je však dôležité to, kto je uprostred tohto zhromaždenia. Nie je to nik iný ako náš veľkňaz, brat a Spasiteľ v jednej osobe –…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš)   Spomínam si na stredoškolskú učiteľku ekonomiky, ktorá nám na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia hovorila o budúcnosti ekonomiky vo svete. Vravela, že nastáva čas, keď si ľudia budú všetko iba kupovať. Ako dieťa z dediny som tomu neveril. Ani minulý režim tomu neveril. Zeleninu a ovocie ste márne hľadali na pultoch dedinských potravín…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Ing. Július Burkovský) Príroda a krajina formujú základný rámec jednotlivých regiónov našej vlasti, ktorá je naším spoločným domovom. Sú podstatou nášho životného prostredia, od ktorého kvality závisí zdravý a šťastný život obyvateľov. Zhoršujúci sa stav nášho životného prostredia postrehla najmä staršia generácia, ktorá si počas svojej mladosti mohla bez obáv uhasiť smäd sviežou vodou…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Mgr. Cyril Jaroslav Brázda OFM) Každé dielo svedčí o svojom autorovi. Tak je to aj so stvorenstvom, ktoré nás obklopuje. Už starozákonný žalmista žasne: „Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! Všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva“ (Ž 104, 24). Svätý Pavol, apoštol, v Liste Rimanom píše, že čo je v Bohu…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Ing. Daniel Lešinský, PhD.) Doprava môže mať rôzne negatívne vplyvy na životné prostredie počnúc emisiami – škodlivými látkami vypúšťanými do ovzdušia (napr. oxid uhličitý, prachové častice PM atď.) cez záber pôdy, ktorá je potrebná na budovanie infraštruktúry daného spôsobu dopravy (parkoviská, diaľnice, letiská a pod.), končiac energetickou, materiálovou a odpadovou záťažou pri výrobe a…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi