Archive For The “Úvodník” Category

By |

  SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   O pár dní bude mať sviatok môj patrón, svätý a slávny veľkomučeník a divotvorca Juraj. A teda aj ja. Ako chlapec som sa mu chcel podobať. Nie v mučeníctve. Ktoré dieťa by túžilo zomrieť. A vonkoncom nie bolestivou smrťou. Ale v jeho sláve. V divoch, ktoré konal. No nechápal som, že toto všetko sú spojené nádoby….

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Slovo turbulencia mi prichádza na um v ostatných týždňoch či mesiacoch veľmi často. Keď sa lietadlo dostane do turbulencie, začne sa otriasať. Pilot ešte predtým vyzve pasažierov, aby sa pripútali. Letušky zaistia vozíky, jedlo a nápoje odložia do boxov. Ak by to neurobili, ak by vošli nepripravení do turbulencie, všetko by…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Moje deti dnes až neveriacky počúvajú moje rozprávanie o mojej mladosti. O svete bez mobilov, internetu, online hier. O svete, ktorý bol diametrálne odlišný od toho ich. Nečudujem sa, že tomu odmietajú uveriť. Rovnako ako ja si neviem predstaviť, ako by som dokázal žiť vo svete, v ktorom vyrastali moji rodičia. Nerozumiem mu rovnako…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš)   Je zaujímavé, že človek potrebuje Boha najmä vtedy, keď mu je zle. Vtedy za ním uteká, chce sa skryť v jeho ochrane či hľadá jeho pomoc. Málokedy si na Boha spomenie v čase, keď sa mu darí, keď všetko ide, ako má. Vtedy trpí ilúziou, že je to vďaka nemu, že on je…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš)   Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Mons. Ján Babjak SJ)   Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, zvlášť Prešovská archieparchia, prežíva rok 2018 ako rok vzdávania vďaky za Božiu priazeň a všetky jeho dary a milosti počas existencie Prešovskej eparchie. Posledný veľký dar naša cirkev dostala od pápeža Benedikta XVI., ktorý ju 30. januára 2008 bulou Spiritali emolumento povýšil na metropoliu sui iuris…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Jozef Kaniansky)   Na našej planéte Zem žije množstvo druhov rastlín a živočíchov. Ich počet sa odhaduje na tridsať miliónov druhov okrem mikroorganizmov. Tak Pán Boh obdaroval našu zem životom. V súčasnosti sa každý rok z planéty Zem stráca mnoho druhov rastlín a živočíchov. Svätý Otec František v encyklike Laudato si píše: „Každý rok miznú tisíce…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Daniel Lešinský)   Pojem spotreba je postavený na koreni slova potreba. Napríklad potrebou je pohyblivosť, nie auto, ktoré nevyhnutne potrebuje len časť vlastníkov automobilov. Potrebou je čistá voda, nie kola či alkohol. Potrebou je rozhovor, nie najnovší mobil. Potrebou je slušné oblečenie, nie značková móda. Potrebou je zmysluplne strávený čas, nie televízor….

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Daniel Lešinský)   Človek je nielen úžasne dokonalý organizmus, ale aj bytosť, ktorá sa na duchovnej, duševnej i fyzickej úrovni rozhoduje a v slobodnej vôli komunikuje s okolím, ostatnými bytosťami aj sama so sebou. Tým vytvára prostredie, ktoré možno prirovnať k ekosystému. Každý prírodný systém má svoju ekológiu určujúcu jeho rovnováhu, rozvoj alebo zánik. To platí i pre…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Jozef Terek)   Hlbinná alebo hlboká ekológia označuje široké spektrum názorov a postojov skôr k prírode samotnej ako k jej ochrane. Obyčajne je chápaná ako postoj k prírode, ktorá má vlastnú hodnotu, ktorá je nezávislá od človeka. V praktickej realizácii je to rozšírenie morálky a etiky na zvieratá, rastliny, ekosystémy a celú…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi