Archive For The “Slovo o ikone” Category

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: azbyka.ru)   Mnohé ikony, divotvorné zvlášť, sú opradené mnohými legendami. Jednou z nich je aj cyperská. Ide o niekoľko ikon rôznych ikonografických variantov spájajúcich sa s ostrovom Cyprus.   Úcta k cyperskej ikone Bohorodičky sa v Rusku rozšírila v období 17. storočia. Základom bolo byzantské rozprávanie (legenda) o ikone Božej Matky na Cypre, prestrelenej…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: wikimedia.org)   Pre mnohé ikony, starobylé i tie súčasné, je spoločný nielen kánon, ale aj ich divotvorná moc. Potvrdzujú to aj nasledujúce ikony z dvoch rôznych kontinentov.   Cicerovská ikona Bohorodičky Ikona (ang. Lady of Cicero) je súčasnou divotvornou ikonou nachádzajúcou sa v pravoslávnej Cerkvi sv. Juraja v Cicere, predmestí Chicaga amerického štátu Illinois. Mesto je…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: i.pinimg.com)   Carskoselská ikona Bohorodičky patrí medzi najznámejšie ikony Bohorodičky typu Znamenie v Rusku. Bola spätá s cárskou rodinou, pričom svoj názov získala od miesta Carskoje Selo neďaleko Sankt Petersburgu (dnešný Petrohrad).   Ikona je namaľovaná na drevenej doske a zobrazuje Božiu Matku po pás s pozdvihnutými rukami v úrovni ramien (Znamenie – tzv….

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: bp.blogspot.com)   Tri ikony Bohorodičky s tým istým názvom sa spájajú s niekdajším veľkolepým kultúrnym i náboženským centrom Byzancie – mestom Carihrad (cárovo, cisárovo mesto) či Konštantínopol (mesto cisára Konštantína, dnes Istanbul).   Carihradská ikona Bohorodičky (rus. Цареградская) sa objavila 25. apríla 1071. Vedci pripúšťajú, že šlo o kópiu blachernskej ikony Božej Matky privezenej…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: be.wikipedia.org)   Netradičnou divotvornou ikonou vysekanou do kameňa je Bugabašská ikona Bohorodičky (rus. Бугабашская) z dedinky Bugabaš Ufimskej eparchie. Na ikone sa okrem Bohorodičky Hodigitrie s dieťaťom Kristom nachádzajú aj celé postavy sv. Bazila Veľkého a sv. Mikuláša.   Podľa tradície sa ikona zjavila v 2. pol. 19. stor. v dedinke Bugabaš. V tom čase sa z rusko…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: wikimedia.org)   Brestská ikona Bohorodičky Ikona (rus. Брестская) bola známa už v 15. stor. a nachádzala sa v Breste (Bielorusko), odkiaľ pochádza aj jej pomenovanie. V 17. storočí ju ukoristili Tatári, no kozáci na čele s generálom Mikulášom Potockým ju priniesli späť. Ikona sa potom nachádzala v súkromnej kaplnke generála Potockého. Po jeho smrti v roku 1635…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: twimg.com)   Divotvorná ikona Bohorodičky (rus. Киево – Братская) je jednou z najuctievanejších ikon Kyjeva, zvlášť v období 17. – 18. storočia.   Informácie o  ikone siahajú do obdobia 17. storočia, keď Kyjev a jeho priľahlé oblasti boli pod ustavičným náporom poľsko-litovských a krymsko-tatárskych nepriateľských vojsk. „Kyjevsko-bratská ikona Božej Matky sa predtým nachádzala v miestnom…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: httpпоисков.рф)   Čenstochovská ikona Bohorodičky Ikona (rus. Браиловская – Ченстоховская, poľ. Matka Boska Brailowska – Częstochowska) patrí medzi najuctievanejšie ikony v Podoľskej gubernii na území západnej Ukrajiny vo Vinickej eparchii. Ikonu uctievajú tak pravoslávni, ako aj katolícki veriaci. Ikonu podľa tradície daroval v roku 1635 Michal Kropivnický novopostavenému ženskému Monastieru Zvestovania Presvätej…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: хризма.рф)   Borovská, Cesarsko-borovská ikona Bohorodičky (rus. Боровская, Цесарская-Боровская) Ikona  je od dávnych čias považovaná za divotvornú. O čase zjavenia ikony niet historicky podložených faktov. Ale podľa tradície ikona spadá do obdobia prvej polovice 12. storočia. Ikona bola nájdená pri chráme na cintoríne v mestečku Usvjat-vicebskej oblasti na severe Bieloruska. Lokalita, kde…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: azbyka.ru)   Borkolabovská ikona Bohorodičky (rus. Борколабовская, Барколабовская) Ikona dostala pomenovanie podľa miesta, kde sa nachádzala, a to v Cerkvi Nanebovstúpenia Pána ženského monastiera v obci Borkolabove, v Bychovskom rajóne Mogilevskej oblasti vo východnej časti Bieloruska. V monastierskom archíve sa nachádza spis o histórii ikony. Z Božej prozreteľnosti v roku 1659 počas vojny v Poľsku a Litve prišiel…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi