Archive For The “Rozhovor” Category

Ako vzniká akatist

By |

ROZHOVOR (Jozef Petričko; foto: archív Valérie Juríčkovej) Jedným z najčastejších aspektov, ktoré predstavujú východný obrad medzi ľuďmi tohto sveta, je po svätých ikonách spev akatistu. To, čo v oboch prípadoch priťahuje človeka k spiritualite Východu, je hĺbka. Pri ikone človek zaťahuje na hlbinu svojho vnútra zrakom, pri akatiste prostredníctvom sluchu. O tom, čo je akatist a ako vzniká, sa porozprávame…

Read more »

Čas na zmenu štýlu života

By |

ROZHOVOR (Tomáš Miňo; foto: archív Marka Durláka) Na otázky, čo je pokánie, na čo ho potrebujeme, ako ho máme uskutočňovať, dáva odpoveď Veľký pôst. Je to skutočne škola pokánia, do ktorej má každý kresťan vstúpiť každý rok, aby prehĺbil svoju vieru, aby prehodnotil a zmenil svoj život. Je to zázračné putovanie k samotným prameňom viery….

Read more »

Jazero smrti

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív Jána Fenčáka) Ochrana prírody je niečo, čo je nám vzdialené, pokiaľ sa nás to netýka. Presnejšie povedané, kým nám to neudrie do očí. Sme zvyknutí, že príroda sa nejako pozbiera. Ale sú aj také envirozáťaže, s ktorými si príroda neporadí. Jedným z nich je odkalisko Poša, lokalita zamorená PCB látkami najviac na…

Read more »

Pôstny koláč bez pečenia

By |

ROZHOVOR (Ján Maras; foto: archív Terézie  Sirotňákovej) Tak ako si naši starí rodičia stále spomínali na zvyky svojich predkov a s nimi spojené poklady, tak sa aj dnes vo viacerých farnostiach znova objavujú zvyky našej cirkevnej tradície, ktoré upadli do zabudnutia. Prachom zahalené hodnoty cirkevnej tradície však znova začínajú plniť svoju úlohu v kresťanskom živote. Jedným z nich je koliva.  …

Read more »

Nič nebude také isté

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív Júlie Šarišskej ) Pred rokom zavalili Európu neisté informácie o víruse z Číny nazývanom Covid-19. Najväčšie viditeľné zmeny za posledný rok prežilo školstvo.   Júlia Šarišská (45), rodáčka z Ďačova, bola nedávno poverená riadením Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča. Predtým pôsobila ako riaditeľka CZŠ v Tichom Potoku a neskôr ako učiteľka a riaditeľka…

Read more »

Viete, kto je za tým?

By |

ROZHOVOR (Jozef Petričko; foto: archív Vladimíra Komanického) V každom čísle nášho časopisu nájdete na predposlednej strane krížovku ukrývajúcu krátky text. Ide o sériu citátov náboženských textov viažucu sa napríklad k celoročnej tematike. Momentálne sú to citáty o Presvätej Bohorodičke, keďže si pripomíname 350. výročie slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Tajnička ukrýva heslo, ale kto sa skrýva za tajničkou?…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi