Archive For The “Slovo v rodine” Category

Kedy je ten správny čas?

By |

SLOVO V RODINE ( Zuzka Lauková – Anna Siekelová ) Rodičom ani dieťaťu sa nedá naprogramovať každá informácia, rozhovor či prednáška. Všetko má svoj čas a obsah. Treba si uvedomiť, že ľudská sexualita je súčasťou stvorenia človeka Bohom, nie je teda ľudským „vynálezom“, ale je darom človeku, preto je vo svojej podstate dobrá.   Sexualita je…

Read more »

Prvé vážne rozhodnutie

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš; foto: pexels.com)   Dnešná mladá generácia pôsobí dojmom, akoby nevedela, čo vlastne chce. Týka sa to najmä budúcnosti a s tou je prepojená otázka jej vzdelávania. Ak mladý človek nastúpi na správnu strednú, prípadne vysokú školu, nielen čo sa týka jej samotnej kvality, ale najmä zamerania, je to dobrý základ, na ktorom…

Read more »

Ako správne vybrať školu pre dieťa

By |

SLOVO V RODINE (Lenka Myslíková; foto: pexels.com)   Výber školy od materskej po strednú, resp. vysokú, v demokratickej spoločnosti navyše s možnosťou rozhodnutia medzi jej štátnym, súkromným alebo cirkevným zriaďovateľom, je skutočnosť, s ktorou je konfrontovaný každý rodič. Aké sú teda dominujúce princípy pri rozhodovaní sa pre konkrétnu školu na jednotlivých stupňoch a ako ovplyvňuje výchova a osobné preferencie rodičov…

Read more »

Boj alebo spolupráca?

By |

SLOVO V RODINE (Gabriel Paľa; foto: pexels.com)   Asi mi dáte za pravdu, že školstvo je v spoločnosti strategickým segmentom, od ktorého bude závisieť budúcnosť národa, jeho postavenie, prosperita, vzťahy i morálna vyspelosť. Ak by sme ho chceli rozobrať na „drobné“, potrebovali by sme veľmi veľa času. Školstvo v sebe ukrýva množstvo problémov. Patrí sem najmä obsahová,…

Read more »

Výchova v rodine verzus okolitá spoločnosť

By |

SLOVO V RODINE (Peter Vansač; foto: pexels.com)   Často sa ako rodičia dostávame do situácií, keď naše domáce pravidlá a spôsob života sú konfrontované s okolitým svetom. Najčastejšie to vidno u detí a na ich výchove. Kresťanské hodnoty dnes nie sú moderné. Život kresťana sa zdá zastaraný. Ako docieliť, aby výchova v rodine mala pevné základy a deti obstáli v dnešnom svete?…

Read more »

Deti a zmysel manželstva

By |

SLOVO V RODINE (Monika Guľašová; foto: pexels.com)   Rodina je malou sociálnou skupinou tvorenou jednotlivcami spätými manželstvom, pokrvným príbuzenstvom alebo adopciou. Základom rodiny sú manželia. Dvaja dospelí jedinci, ktorí sa rozhodli opustiť svoju pôvodnú rodinu, v ktorej mali status dieťaťa (pre svojich rodičov sme deťmi po celý život), a získali nový status manžela, manželky.   Ochota uzavrieť…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku