Archive For The “Biblia” Category

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: pinterest.com)   Bola to nádherná, múdra a hlboko veriaca hebrejská žena. Nadovšetko milovala Boha Izraela. Nepodriadila sa nepriateľovi ani vtedy, keď všetci okolo nej rezignovali. Zachránila sväté mesto Jeruzalem pred bezbožnou pohanskou mocnosťou. Je pre nás vzorom, aby sme sa v duchovnom boji nikdy nevzdávali.   KNIHA JUDITA Biblia zachytáva jej…

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: lisagomes.com.br)   Bola dcérou sidonského kráľa Etbála a manželkou izraelského kráľa Achaba. Pod jej vplyvom sa v Izraeli najviac rozšírila modloslužba. Zabíjala Pánových služobníkov verných Bohu. Jezabel je silný démonický duch aktuálny aj v dnešnom svete a v Cirkvi. Preto treba poznať jej charakter, o ktorom sa dozvedáme v Prvej a Druhej Knihe kráľov.     Achabova manželka…

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: Kráľovná zo Sáby. wikimedia.org)   Záhadná žena prišla počúvať múdrosť kráľa Šalamúna z južných končín zeme. Biblia neuvádza jej meno. Existuje o nej mnoho legiend. Je príkladom, že ak človek úprimne hľadá odpovede na hlbšie otázky o živote, aj ich skutočne nachádza. Sväté písmo o nej hovorí v Prvej knihe kráľov v 10. kapitole a v 9. kapitole Druhej…

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: Dávid a Betsabe. Zdroj: iO.wp.com)   Bola manželkou Hetejca Uriáša a neskôr kráľa Dávida. Je jednou zo štyroch žien uvedených v genealógii Ježiša Krista a dôkazom, že Boh odpúšťa aj závažné hriechy a požehnáva nás, pokiaľ sa k nemu vrátime s úprimným pokáním. Biblia sa o nej zmieňuje v jedenástej a dvanástej kapitole Druhej Samuelovej knihy.  …

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: www.flickr.com)   Abigail bola rozumná a pekná žena. Bola manželkou Kalebovca Nábala, ktorý býval v Karmeli. Keď ovdovela, vzal si ju za manželku Dávid, budúci kráľ Izraela. Jej brilantný charakter sa skvie v plnej kráse ako žiarivá hviezda na večernej oblohe. Biblia sa o nej zmieňuje v 25. kapitole Prvej knihy Samuelovej.   Manželka Nábala Po…

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková) Bola manželkou, matkou, prorokyňou a jedinou sudkyňou v Izraeli. Biblia sa o nej zmieňuje v štvrtej a piatej kapitole starozákonnej Knihy sudcov. Spolu so sudcom Barakom a ženou menom Jahel porazili nepriateľa Božieho ľudu.   Sudcovia Po Jozueho smrti sa dobývanie Kanaánu a obsadzovanie území vybojúvalo namáhavo a postupne. Chýbala vedúca osobnosť….

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková) Bola kanaánskou prostitútkou v Jerichu. Uverila však v Boha Izraela, činila pokánie a pridala sa k vyvolenému národu. Bola hodná mimoriadneho vyznačenia, pretože jej meno sa spomína aj v genealógii Ježiša Krista. Biblia zachytáva jej životný príbeh v starozákonnej Knihe Jozue. Záchrana vyzvedačov Pri zaujatí zasľúbenej zeme Izraeliti museli najprv dobyť kľúčové…

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková) Stretnutie pri studni (Ex 2, 15 – 22) Bola dcérou madiánskeho kňaza Jetra a Mojžišovou manželkou. Mojžiša si Boh vyvolil, aby zachránil svoj ľud z egyptského otroctva. Hoci žila v tieni svojho slávneho manžela, spolupracovala na Božom diele, v ktorom mala svoje miesto. Zmienku o nej nachádzame v Knihe Exodus. Hoci bol Mojžiš vychovaný ako egyptský princ, nezabudol…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi