Archive For The “Slovo v rodine” Category

Zvieratá v rodine: Život so zvieraťom

By |

SLOVO V RODINE (Juraj GRADOŠ – Vladislav Juško) Súčasné mladšie generácie trpia rôznymi modernými chorobami. Či sú to alergie, poruchy správania, či autizmus a iné ochorenia. Asi najčastejšou „chorobou“ je stres. A s ním sú prepojené aj rôzne úzkostné stavy a depresie. Častým dôvodom týchto chorôb je zmena spôsobu života a uzavretosť človeka pred prírodou. Ľudia aj na dedine prijímajú moderný…

Read more »

Zvieratá v rodine: Domáce zvieratá

By |

RODINA (Juraj Gradoš) Človek nikdy nie je sám. Žijeme v koexistencii s množstvom drobných tvorov v našom tele. Aj s parazitmi. Ale čo je dôležité, aj s duchovnými bytosťami. A k všetkým týmto stvoreniam aj k ich tvorcovi máme vzťah. Akoby bolo v našej prirodzenosti, aby bol tento vzťah založený na vlastnení. Skutočný vzťah (aj k zvieraťu) má byť založený na dávaní a nie na očakávaní. Ak sa dieťa naučí…

Read more »

Zvieratá v rodine: Voľná príroda

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš; foto:archív Juraja Gradoša) Moderná veda nás učí, že „človek pochádza z opice“. V podstate však hovorí, že sme zvieratá rovnako ako levy, opice, ale aj myši. Naozaj? Stavbou tela aj DNA sa často od mnohých zvierat veľmi nelíšime (so šimpanzom máme 96 % DNA spoločnej, s mačkou 90 %), ale to, čo nás…

Read more »

Rodina a rastliny

By |

SLOVO V RODINE (Peter Lazorík; foto: archív Petra Lazoríka) Na počiatku, keď Boh stvoril človeka, zveril mu celé stvorenie do rúk. Zvieratá, aby nad nimi panoval, a rastliny, aby sa nimi živil. (Gn 1, 27 – 29) Vidíme, že Boh hneď na počiatku určil vzťah medzi stvorenstvom a človekom. V nasledujúcej kapitole Boh dáva úlohu. „I vzal Pán,…

Read more »

Kedy je ten správny čas?

By |

SLOVO V RODINE ( Zuzka Lauková – Anna Siekelová ) Rodičom ani dieťaťu sa nedá naprogramovať každá informácia, rozhovor či prednáška. Všetko má svoj čas a obsah. Treba si uvedomiť, že ľudská sexualita je súčasťou stvorenia človeka Bohom, nie je teda ľudským „vynálezom“, ale je darom človeku, preto je vo svojej podstate dobrá.   Sexualita je…

Read more »

Pomoc pri výchove k ľudskej láske

By |

SLOVO V RODINE ( Zuzka LAUKOVÁ – Anna Siekelová; foto: pexels.com) Každý sa musí naučiť zodpovednosti v láske. V príprave na životné povolanie – manželstvo, zasvätený stav či život osamote sa treba rozvíjať rovnomerne a primerane v piatich aspektoch: telesnom, citovom, duchovnom, rozumovom a sociálnom. To znamená nutnosť poznať a pochopiť, čo je zodpovedné sexuálne správanie.   Pre budúci život v dospelosti je…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi