Archive For The “Slovo v rodine” Category

Zvieratá v rodine: Voľná príroda

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš; foto:archív Juraja Gradoša) Moderná veda nás učí, že „človek pochádza z opice“. V podstate však hovorí, že sme zvieratá rovnako ako levy, opice, ale aj myši. Naozaj? Stavbou tela aj DNA sa často od mnohých zvierat veľmi nelíšime (so šimpanzom máme 96 % DNA spoločnej, s mačkou 90 %), ale to, čo nás…

Read more »

Rodina a rastliny

By |

SLOVO V RODINE (Peter Lazorík; foto: archív Petra Lazoríka) Na počiatku, keď Boh stvoril človeka, zveril mu celé stvorenie do rúk. Zvieratá, aby nad nimi panoval, a rastliny, aby sa nimi živil. (Gn 1, 27 – 29) Vidíme, že Boh hneď na počiatku určil vzťah medzi stvorenstvom a človekom. V nasledujúcej kapitole Boh dáva úlohu. „I vzal Pán,…

Read more »

Kedy je ten správny čas?

By |

SLOVO V RODINE ( Zuzka Lauková – Anna Siekelová ) Rodičom ani dieťaťu sa nedá naprogramovať každá informácia, rozhovor či prednáška. Všetko má svoj čas a obsah. Treba si uvedomiť, že ľudská sexualita je súčasťou stvorenia človeka Bohom, nie je teda ľudským „vynálezom“, ale je darom človeku, preto je vo svojej podstate dobrá.   Sexualita je…

Read more »

Pomoc pri výchove k ľudskej láske

By |

SLOVO V RODINE ( Zuzka LAUKOVÁ – Anna Siekelová; foto: pexels.com) Každý sa musí naučiť zodpovednosti v láske. V príprave na životné povolanie – manželstvo, zasvätený stav či život osamote sa treba rozvíjať rovnomerne a primerane v piatich aspektoch: telesnom, citovom, duchovnom, rozumovom a sociálnom. To znamená nutnosť poznať a pochopiť, čo je zodpovedné sexuálne správanie.   Pre budúci život v dospelosti je…

Read more »

Život rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom

By |

SLOVO V RODINE (Tatiana Iglaiová; foto: pexels.com) Každý rodič sa teší na narodenie svojho dieťatka. Predstavuje si, ako ho vezme po pôrode do náručia, ako sa prvýkrát usmeje, ako povie svoje prvé slovo, urobí prvé kroky… Nie každému rodičovi sa jeho plány splnia. Ak má dieťa nejaké zdravotné komplikácie, očakávanie rodiča je zmietnuté zo stola…

Read more »

Bezdetnosť ako príležitosť otvoriť srdce prijatiu

By |

SLOVO V RODINE ( Alena Molčanová ) Neplodnosť bola už okolo roku 1900 významným fenoménom. No tak vtedy, ako často aj dnes je bezdetnosť (napr. z dôvodu neplodnosti jedného z partnerov) opradená istým stupňom tajomna a v bežnom rozhovore ju ľudia často prejdú tichým (nemým) mlčaním. No nemé mlčanie neznamená, že nás to nezaujíma ani to, že v nás nebeží sled otázok spojených…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi