Archive For The “Slovo v rodine” Category

Prvé vážne rozhodnutie

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš; foto: pexels.com)   Dnešná mladá generácia pôsobí dojmom, akoby nevedela, čo vlastne chce. Týka sa to najmä budúcnosti a s tou je prepojená otázka jej vzdelávania. Ak mladý človek nastúpi na správnu strednú, prípadne vysokú školu, nielen čo sa týka jej samotnej kvality, ale najmä zamerania, je to dobrý základ, na ktorom…

Read more »

Ako správne vybrať školu pre dieťa

By |

SLOVO V RODINE (Lenka Myslíková; foto: pexels.com)   Výber školy od materskej po strednú, resp. vysokú, v demokratickej spoločnosti navyše s možnosťou rozhodnutia medzi jej štátnym, súkromným alebo cirkevným zriaďovateľom, je skutočnosť, s ktorou je konfrontovaný každý rodič. Aké sú teda dominujúce princípy pri rozhodovaní sa pre konkrétnu školu na jednotlivých stupňoch a ako ovplyvňuje výchova a osobné preferencie rodičov…

Read more »

Boj alebo spolupráca?

By |

SLOVO V RODINE (Gabriel Paľa; foto: pexels.com)   Asi mi dáte za pravdu, že školstvo je v spoločnosti strategickým segmentom, od ktorého bude závisieť budúcnosť národa, jeho postavenie, prosperita, vzťahy i morálna vyspelosť. Ak by sme ho chceli rozobrať na „drobné“, potrebovali by sme veľmi veľa času. Školstvo v sebe ukrýva množstvo problémov. Patrí sem najmä obsahová,…

Read more »

Výchova v rodine verzus okolitá spoločnosť

By |

SLOVO V RODINE (Peter Vansač; foto: pexels.com)   Často sa ako rodičia dostávame do situácií, keď naše domáce pravidlá a spôsob života sú konfrontované s okolitým svetom. Najčastejšie to vidno u detí a na ich výchove. Kresťanské hodnoty dnes nie sú moderné. Život kresťana sa zdá zastaraný. Ako docieliť, aby výchova v rodine mala pevné základy a deti obstáli v dnešnom svete?…

Read more »

Deti a zmysel manželstva

By |

SLOVO V RODINE (Monika Guľašová; foto: pexels.com)   Rodina je malou sociálnou skupinou tvorenou jednotlivcami spätými manželstvom, pokrvným príbuzenstvom alebo adopciou. Základom rodiny sú manželia. Dvaja dospelí jedinci, ktorí sa rozhodli opustiť svoju pôvodnú rodinu, v ktorej mali status dieťaťa (pre svojich rodičov sme deťmi po celý život), a získali nový status manžela, manželky.   Ochota uzavrieť…

Read more »

Ako oznámiť týranie?

By |

AKTUÁLNE (Joachim Dušan Fraňo; foto: freepik.com)   Týranie je závažným spoločenským problémom, ktorý často „ostáva doma“. My všetci však máme morálnu a v určitých prípadoch aj právnu povinnosť týranie oznámiť. Ako týranie rozpoznať, prečo je dôležité ho oznámiť a prečo sa nebáť ho oznámiť?   Týranie môže mať najrôznejšiu podobu. Pravidelné fackanie, bitky, ťahanie vlasov, drganie, sácanie, vyhrážky,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi