Archive For The “Slovo v rodine” Category

By |

SLOVO V RODINE (Drahomíra Kolesárová; foto: pxhere.com)   Hneď na úvod témy o vnútorných zraneniach pred narodením nahliadnime do známej pasáže z Lukášovho evanjelia a pozrime sa na stretnutie najznámejších žien Svätého písma. Presvätá Bohorodička prichádza k svojej príbuznej Alžbete, aby jej pomohla a podporila ju v jej radostnom očakávaní dieťaťa. Len čo Alžbeta začuje pozdrav Márie, dieťa v jej lone…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Jozef Miňo; foto: flickr.com)   Jedným z mnohých svedectiev dobrého kresťanského života je šťastné manželstvo a rodina, ktorá je dôkazom Božej dobroty v tomto svete. Cez takéto rodiny Boh prejavuje svoju starostlivosť. Samozrejme, nemôžeme zatvárať oči pred realitou dnešnej doby.   Štatistiky hovoria o manželstvách, ktoré sa rozvádzajú, o voľných zväzkoch, v ktorých žijú muž a žena na spôsob…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Peter Štupák, Gabriela Štupáková; foto: pexels.com)   Občas dostávame otázky typu: Prešli ste si aj nejakou manželskou krízou? Nezhody a konflikty sa, samozrejme, vyskytnú v našom manželstve, ale veľkú krízu sme zatiaľ nemali. No asi po piatich rokoch v manželstve prišla istá rutina. To, čo nám pomohlo oživiť náš vzťah, boli Manželské…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Drahomíra Kolesárová; foto: pexels.com)   Takmer všetci ľudia, ktorí zažili hlbší vzťah s iným človekom, do istej miery riešia alebo aspoň sa zamýšľajú nad otázkou nevery. Prečo? Keď sa vytvára puto, prirodzene si nárokujeme na život iného. Očakávame, že budeme na prvom mieste. Ale… O nevere iného človeka však môžeme hovoriť až vtedy, keď…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Janka Šípošová; foto: pxhere.com)   Problematika tzv. domáceho násilia vo všeobecnosti už nie je tabu. Týka sa to nielen odbornej, ale aj všeobecnej diskusie. O tejto téme sa hovorí dosť často, čo ju na jednej strane zviditeľňuje, na druhej je často sprevádzané nedostatočným porozumením, schematizmom a mýtmi. Predovšetkým je to však stále „zakliata“ téma,…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Rastislav Štefanko; foto: pxhere.com)   Tehotenstvo je za optimálnych okolností fyziologický dej, a to od počatia nového života až po jeho pôrod. Je to jedinečné obdobie čakania a prípravy na príchod nového člena rodiny, počas ktorého organizmus ženy v relatívne krátkom čase podlieha výraznej prestavbe a zmenám. Je dôležité podotknúť, že tieto zmeny…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Ľubomír Petrík; foto: nationalfamilyprayermonth.org)   Cirkev žije z Eucharistie. Je to názov poslednej encykliky Jána Pavla II. Žijeme zo slávenia eucharistie, kde sa chlieb a víno premieňajú na Pánovo telo a krv. Keď to rozšírime, môžeme povedať, že Cirkev žije zo slávenia sviatostí.   Podstatnou súčasťou katolíckej viery je viera v sedem sviatostí, sedem svätých tajomstiev, ktoré sú…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Zuzana a Marcel Mojzešovci; foto: upload.wikimedia.org)   Rodinný stôl, modlitba i manželské lôžko sú atribútmi rodiny, ktoré ukazujú dôležitosť byť spolu. Naša doba je presýtená individualizmom. Zabudli sme komunikovať, rozprávať si rozprávky… A predsa iba vo vzťahu je spása. Svätosť je dar vzťahu s Ježišom a rozvíja sa vo vzťahoch s ľuďmi. Je to žiara Ježišovej prítomnosti. Byť spolu….

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Michal Hospodár; foto: pxhere.com)   Sviatočné dni rôzneho druhu na jednej strane vzbudzujú v ľuďoch príjemné pocity spojené so zmenou životného rytmu a oddychom. Na druhej strane si viacerí povzdychnú: „Konečne sú sviatky za nami a je koniec tomuto neorganizovanému chaosu, ktorý sviatočné dni spôsobili.“ Ako teda sláviť a prežívať sviatky, aby boli dňami odpočinku, duchovného povzbudenia…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Jozef Matejovský; foto: catholicsun.org)   Pred pár mesiacmi ma zaujal článok, v ktorom sa mladá manželka tak trocha sťažovala. Hovorila o tom, že keď bola dieťa, cítila záujem Cirkvi o svoju osobu. Podobne to bolo, keď patrila medzi mládež aj keď sa spolu s vtedajším snúbencom, terajším manželom, pripravovali na prijatie svätého tajomstva…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi