Archive For The “Slovo v rodine” Category

Ako správne vybrať školu pre dieťa

By |

SLOVO V RODINE (Lenka Myslíková; foto: pexels.com)   Výber školy od materskej po strednú, resp. vysokú, v demokratickej spoločnosti navyše s možnosťou rozhodnutia medzi jej štátnym, súkromným alebo cirkevným zriaďovateľom, je skutočnosť, s ktorou je konfrontovaný každý rodič. Aké sú teda dominujúce princípy pri rozhodovaní sa pre konkrétnu školu na jednotlivých stupňoch a ako ovplyvňuje výchova a osobné preferencie rodičov…

Read more »

Boj alebo spolupráca?

By |

SLOVO V RODINE (Gabriel Paľa; foto: pexels.com)   Asi mi dáte za pravdu, že školstvo je v spoločnosti strategickým segmentom, od ktorého bude závisieť budúcnosť národa, jeho postavenie, prosperita, vzťahy i morálna vyspelosť. Ak by sme ho chceli rozobrať na „drobné“, potrebovali by sme veľmi veľa času. Školstvo v sebe ukrýva množstvo problémov. Patrí sem najmä obsahová,…

Read more »

Výchova v rodine verzus okolitá spoločnosť

By |

SLOVO V RODINE (Peter Vansač; foto: pexels.com)   Často sa ako rodičia dostávame do situácií, keď naše domáce pravidlá a spôsob života sú konfrontované s okolitým svetom. Najčastejšie to vidno u detí a na ich výchove. Kresťanské hodnoty dnes nie sú moderné. Život kresťana sa zdá zastaraný. Ako docieliť, aby výchova v rodine mala pevné základy a deti obstáli v dnešnom svete?…

Read more »

Deti a zmysel manželstva

By |

SLOVO V RODINE (Monika Guľašová; foto: pexels.com)   Rodina je malou sociálnou skupinou tvorenou jednotlivcami spätými manželstvom, pokrvným príbuzenstvom alebo adopciou. Základom rodiny sú manželia. Dvaja dospelí jedinci, ktorí sa rozhodli opustiť svoju pôvodnú rodinu, v ktorej mali status dieťaťa (pre svojich rodičov sme deťmi po celý život), a získali nový status manžela, manželky.   Ochota uzavrieť…

Read more »

Ako oznámiť týranie?

By |

AKTUÁLNE (Joachim Dušan Fraňo; foto: freepik.com)   Týranie je závažným spoločenským problémom, ktorý často „ostáva doma“. My všetci však máme morálnu a v určitých prípadoch aj právnu povinnosť týranie oznámiť. Ako týranie rozpoznať, prečo je dôležité ho oznámiť a prečo sa nebáť ho oznámiť?   Týranie môže mať najrôznejšiu podobu. Pravidelné fackanie, bitky, ťahanie vlasov, drganie, sácanie, vyhrážky,…

Read more »

Rozprava o autorite rodičov

By |

SLOVO V RODINE (Peter Fudaly; foto: pexels.com)   V čom teda spočíva autorita otca a autorita matky? V čom sa navzájom odlišujú a v čom sú zároveň jedinečné? Ako sa vzájomne dopĺňajú, a tak verne a zodpovedne môžu plniť zverenú úlohu rodičovskej autority?   O autorite matky Pri úvahe o autorite matky by som sa v poveľkonočnom období rád inšpiroval významným symbolickým gestom zapálenia svetla…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi