Archive For The “Hlavné články” Category

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív rodiny Fuchsovcov)   Kríza spoločnosti sa najviac ukazuje v kríze rodiny. Nedôvera, nevera, odcudzenie… Tieto zranenia sa stávajú aj súčasťou kresťanských rodín. Ako ich odstrániť? Ako ich uzdraviť? Tieto otázky trápia mnohých manželov.   Nebojíte sa hovoriť o sebe, o svojom živote na verejnosti? Oto: Nie, nebojím sa.   Eva: Nemám problém…

Read more »

By |

UDALOSŤ (TK KBS; foto: vaticannews.va)   V deň, keď latinská Cirkev slávi liturgickú spomienku na učiteľa Cirkvi sv. Hieronyma, autora prvého prekladu Svätého písma do latinčiny – Vulgáty, ustanovil Svätý Otec slávenie Nedele Božieho slova. Výber sviatku sv. Hieronyma, ktorý pripadá na 30. september, nebol náhodný, pretože práve tento svätec povedal: „Neznalosť Písma je neznalosť Krista.“…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Drahomíra Kolesárová; foto: pexels.com)   Takmer všetci ľudia, ktorí zažili hlbší vzťah s iným človekom, do istej miery riešia alebo aspoň sa zamýšľajú nad otázkou nevery. Prečo? Keď sa vytvára puto, prirodzene si nárokujeme na život iného. Očakávame, že budeme na prvom mieste. Ale… O nevere iného človeka však môžeme hovoriť až vtedy, keď…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: wikimedia.org)   V predchádzajúcom článku sme popísali charizmu – dar jazykov s vysvetlením, že podľa udalosti opísanej v Skutkoch apoštolov, ako sa stala v deň Turíc v Jeruzaleme, pri zostúpení Svätého Ducha na apoštolov, tí začali hovoriť rozličnými jazykmi, takže ich rozumeli aj národy nežidovského pôvodu. Cirkevní otcovia tento dar videli ako nevyhnutný na…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; preklad: Miroslav Dancák; foto: TKKBS/Peter Zimen)   Na Slovensku sa po Národnom pochode za život v Bratislave na chvíľu rozpútali silné proti aktivity. V médiách je posolstvo pro life hnutia o živote a rodine vystavené rôznym útokom. Ale dá sa to prekonať. Príkladom je susedné Poľsko, kde majú omnoho silnejšiu ochranu života, aj života matky, než…

Read more »

By |

UDALOSŤ (TK KBS, Lukáš Maček, Marek Kaľata, Milan Kmec, Viktória Žolnová; foto: Richard Fučko)   To bolo heslo tretieho Národného pochodu za život, ktorý sa konal 22. septembra v Bratislave. Približne 50 000 ľudí týmto spôsobom vyjadrilo potrebu chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.   Pochod za život Hlavnú časť programu na Námestí slobody…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Janka Šípošová; foto: pxhere.com)   Problematika tzv. domáceho násilia vo všeobecnosti už nie je tabu. Týka sa to nielen odbornej, ale aj všeobecnej diskusie. O tejto téme sa hovorí dosť často, čo ju na jednej strane zviditeľňuje, na druhej je často sprevádzané nedostatočným porozumením, schematizmom a mýtmi. Predovšetkým je to však stále „zakliata“ téma,…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Atanáz Mandzák CSsR; foto: archív autora)   V stredu 18. septembra 2019 uplynie 30 rokov od okamihu, keď si Pán života a smrti povolal k sebe rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka. Priťahoval ľudí nielen svojou vzdelanosťou a pracovitosťou, ale hlavne veľkou skromnosťou a pokorou, takže v súčasnosti prebieha eparchiálna fáza jeho procesu blahorečenia. Zbožnosťou a spôsobom modlitby inšpiroval mnohých…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová; foto: Dávid Rybovič)   Kongregácia pre kauzy svätých rozhoduje o kandidátoch na blahorečenie a svätorečenie. Čo sa však za týmto rozhodnutím ukrýva? Prácu na prípravách nám priblíži otec ICLic. Jaroslav Pasok, ktorý je biskupským delegátom v kauze blahorečenia Božieho služobníka ThDr. Jána Ivana Mastiliaka CSsR.   Prečo potrebujeme hovoriť o ľuďoch svätého života a formálne…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Rastislav Štefanko; foto: pxhere.com)   Tehotenstvo je za optimálnych okolností fyziologický dej, a to od počatia nového života až po jeho pôrod. Je to jedinečné obdobie čakania a prípravy na príchod nového člena rodiny, počas ktorého organizmus ženy v relatívne krátkom čase podlieha výraznej prestavbe a zmenám. Je dôležité podotknúť, že tieto zmeny…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi