Archive For The “Minirozhovor” Category

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Pani primátorka, ako ste prijali voľbu mesta Prešov za miesto stretnutia P18? Jednoznačne s radosťou a otvorenosťou. Je poctou byť miestom stretnutia toľkých mladých ľudí. Mesto Prešov je mesto mladých, študentské mesto a záleží mi na tom, aby takým aj ostalo, aby ho videlo a zažilo mnoho ľudí, ktorí sa sem budú chcieť vrátiť….

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Rozhovor s hlavným organizátorom Festivalu viery, ktorý sa uskutočnil v týždni Rusínskeho festivalu 23. – 24. mája vo Svidníku, Mgr. Milošom Strončekom, predsedom okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku   Ako vznikla myšlienka zorganizovať Festival viery? Môj dedko bol pravoslávny pop, mitroforný protojerej Andrej Bieloruský, učím na gréckokatolíckej Cirkevnej základnej škole sv….

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Otec rektor, koľko seminaristov za jednotlivé eparchie bude v tomto roku svätených a koľko nových adeptov nastúpi do seminárneho spoločenstva v nasledujúcom školskom roku? V tomto roku požiadalo o prijatie sviatosti kňazstva pätnásť seminaristov za Prešovskú archieparchiu a dvaja seminaristi za Košickú eparchiu. Prijímacie konanie kandidátov do kňazského seminára ešte len prebieha. Môžem povedať toľko, že…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Kedy vznikla myšlienka usporiadať Festrom a prečo? Komu je určený? Pred trinástimi rokmi som bol aj s rómskymi zverencami ako dobrovoľník na Campfeste. Stavali sme stany, pomáhali, kde bolo treba. Vtedy mi Pán vnukol myšlienku urobiť kresťanský rómsky festival. Mal byť viac-menej ekumenický. Medzi Rómami som už vtedy vnímal nezdravú rivalitu…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Ako ste sa dostali k práci pre stretnutia mládeže P15 i P18? Začínal som ako moderátor slovenských katechéz počas Svetových dní v Madride v roku 2011, pre ktoré som „spolupripravil“ aj scenár a námety na stretnutia v menších skupinkách. Asi som sa osvedčil, lebo po pár mesiacoch ma pozvali na tajné rokovanie v Bratislave. Tam…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Otec Miroslav, budete hlavným sprievodcom gréckokatolíkov počas aprílovej púte do Svätej zeme. Aká je tam dnes situácia? Možno to bude znieť paradoxne, ale Svätá zem je dnes bezpečnejšou krajinou ako ktorákoľvek metropola v západnej Európe. Izrael má dnes dokonale rozvinutý systém bezpečnostných kontrol na letiskách, autobusových a vlakových nástupiskách, dokonca aj v nákupných…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Pani Ondilová, nedávno ste v Sobranciach otvorili televízne štúdio. Čo to znamená pre magazín a čo pre vás? Často som sa stretávala zo strany eparchov, ale aj laikov s požiadavkou po väčšej edukácii. Štúdio umožní širšie spektrum možností  pri príprave nových relácií. Gréckokatolícka cirkev si to aj s ohľadom na svoju…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Kde sa zrodila myšlienka usporiadať výstavu historických fotografií pri príležitosti okrúhleho výročia vzniku Prešovskej eparchie? Samotná myšlienka sa rodila v mojej mysli už dlhšie. Reálnu možnosť zrealizovať ju dostala na zasadnutí komisie Historického schematizmu minulého roka v júni. Ako archivár denne vidím mnohé dokumenty písané slovom, ale forma obrazu je výrečnejšia, chytá za…

Read more »

By |

  MINIROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Môžete nám predstaviť váš rád? Vojenský a špitálsky rád sv. Lazára Jeruzalemského je rytiersky rád, ktorý vznikol vo Svätej zemi v čase križiackych vojen. Má vyše deväťstoročnú históriu. Venujeme sa dobročinnosti v oblasti liečenia malomocenstva vo svete, no aj mnohým ďalším charitatívnym činnostiam. Súčasný rád je ekumenický a združuje kresťanov…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Pani Demeterová, čie životy cez váš projekt zachraňujete? Zachráňme životy je ťažiskový projekt Fóra života v oblasti konkrétnej pomoci. Keď sme sa pri tvorbe projektu zamýšľali nad tým, ako účinne chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, zhodli sme sa na tom, že bez konkrétnej pomoci tehotným ženám, matkám s deťmi,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi