Archive For The “Minirozhovor” Category

By |

MINIROZHOVOR (Helena Krenická)   Aký bol váš najsilnejší moment z festivalu? Dovolím si povedať, že tých silných momentov bolo viac. Samotná skutočnosť, že sa uskutočnil už 26. ročník festivalu, je úžasná. Potešila ma prítomnosť speváckeho zboru z Lipian. Jeho mladé personálne obsadenie a kvalitný výkon zapálili vo mne novú iskru nádeje, že krása týchto spevov…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (PIO, J. Girovský)   Aký je prínos inštitútu pre východné cirkvi? Náš inštitút má históriu a tradíciu bohatého výskumu v rozličných oblastiach, ktorými sa zaoberajú naše dve fakulty, konkrétne fakulta východného cirkevného práva a fakulta východných cirkevných vied. Od počiatku mala ich práca veľký význam. Zaoberala sa pôvodným výskumom starovekých anafor a manuskriptov prvotnej Cirkvi, ďalej detailným štúdiom…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Ako hodnotíte svoju návštevu Slovenska, zvlášť Prešova? Je to prvýkrát, čo môžem navštíviť túto nádhernú krajinu, ale predovšetkým zažívam skvelú skúsenosť výbornej spolupráce jednotlivých cirkví. Zároveň pociťujem dobrý vzťah medzi nimi. Súčasne je to pre mňa dobrá skúsenosť spoznať východnú tradíciu aj v rámci Katolíckej cirkvi. Mám v srdci veľkú radosť, že môžem…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Je Sviečka za nenarodené deti iba spomienkovou akciou alebo reálne mení názor človeka? Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. Cieľom tohto projektu  je scitlivovanie ľudí k tomu, aby sa zamysleli nad tým, kedy vzniká život. Priblížiť im pravdu, že život človeka sa začal deväť mesiacov pred narodením. Nie všetci sa…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš) Otec Michal, ako sa pozeráte na čas strávený v redakcii časopisu Slovo? Život človeka prináša rôzne zmeny a o kňazskom živote to platí dvojnásobne. Po mojom trojročnom pôsobení v karpatskej dedinke Čabalovce stála predo mnou výzva prepnúť z klasickej farskej pastorácie na pôsobenie v redakcii. Nebolo to také ľahké. Po čase som však…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš) Otec, máte za sebou už bohaté skúsenosti s prácou pre Gréckokatolícku cirkev. Prednášate aj na fakulte. Ako ste prijali túto vôľu otca arcibiskupa? S prekvapením, lebo som to nečakal. V kúrii som už pôsobil a pred časom som sa na základe výzvy otca arcibiskupa Jána, po modlitbách, rozhodol z dvoch možností pre akademickú pôdu, kde som…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Dada Kolesárová) Skautov vidno na rôznych akciách čoraz viac. Koľko má katolícky skauting na Slovensku členov, v akom vekovom rozpätí a koľko z toho pôsobí v rámci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku? Vodkyne a skauti majú na Slovensku 230 členov od ôsmich rokov bez obmedzenia veku v troch kategóriách, s oddelenou metodológiou pre dievčatá a…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Stanislav Gábor) Otec Miroslav, vyše osem rokov ste pracovali na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave. Aký bol, podľa vás, prínos vášho pôsobenia? Pri svojom príchode na Slovensko si otec nuncius M. Giordana uvedomil realitu obradovej rôznorodosti. Povedal si, že keď na Slovensku Cirkev dýcha dvoma pľúcami, má dýchať dvoma pľúcami aj v praktickom živote apoštolskej…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Miroslav Chorendžák) Ako a prečo vznikla myšlienka Gréckokatolíckej rómskej misie? Misia medzi Rómami je niečo ako misia apoštolov v Samárii. Najbližšia a zároveň najvzdialenejšia. Prítomnosť Rómov si v našich chrámoch neprajeme. Treba ísť do komunít, vybudovať zdravé jadro – skupinu veriacich a dať im dobrý základ viery. Vybudovať priestory na stretávanie, získať bývanie pre…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Miroslav Chorendžák) Čo osobne očakávate od tohto podujatia? Zapáliť túžbu v rodičoch, aby sa ich deti vydali cestou viery. Vieme, že skoro vždy je najsilnejší príklad rodičov. Stará múdrosť hovorí, že deti nebudú robiť to, čo im rodičia hovoria, ale to, čo ich vidia robiť. Najlepšie je, samozrejme, ak žijeme to, čo aj učíme….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi