Archive For The “Minirozhovor” Category

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Ako ste sa dostali k práci pre stretnutia mládeže P15 i P18? Začínal som ako moderátor slovenských katechéz počas Svetových dní v Madride v roku 2011, pre ktoré som „spolupripravil“ aj scenár a námety na stretnutia v menších skupinkách. Asi som sa osvedčil, lebo po pár mesiacoch ma pozvali na tajné rokovanie v Bratislave. Tam…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Otec Miroslav, budete hlavným sprievodcom gréckokatolíkov počas aprílovej púte do Svätej zeme. Aká je tam dnes situácia? Možno to bude znieť paradoxne, ale Svätá zem je dnes bezpečnejšou krajinou ako ktorákoľvek metropola v západnej Európe. Izrael má dnes dokonale rozvinutý systém bezpečnostných kontrol na letiskách, autobusových a vlakových nástupiskách, dokonca aj v nákupných…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Pani Ondilová, nedávno ste v Sobranciach otvorili televízne štúdio. Čo to znamená pre magazín a čo pre vás? Často som sa stretávala zo strany eparchov, ale aj laikov s požiadavkou po väčšej edukácii. Štúdio umožní širšie spektrum možností  pri príprave nových relácií. Gréckokatolícka cirkev si to aj s ohľadom na svoju…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Kde sa zrodila myšlienka usporiadať výstavu historických fotografií pri príležitosti okrúhleho výročia vzniku Prešovskej eparchie? Samotná myšlienka sa rodila v mojej mysli už dlhšie. Reálnu možnosť zrealizovať ju dostala na zasadnutí komisie Historického schematizmu minulého roka v júni. Ako archivár denne vidím mnohé dokumenty písané slovom, ale forma obrazu je výrečnejšia, chytá za…

Read more »

By |

  MINIROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Môžete nám predstaviť váš rád? Vojenský a špitálsky rád sv. Lazára Jeruzalemského je rytiersky rád, ktorý vznikol vo Svätej zemi v čase križiackych vojen. Má vyše deväťstoročnú históriu. Venujeme sa dobročinnosti v oblasti liečenia malomocenstva vo svete, no aj mnohým ďalším charitatívnym činnostiam. Súčasný rád je ekumenický a združuje kresťanov…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Pani Demeterová, čie životy cez váš projekt zachraňujete? Zachráňme životy je ťažiskový projekt Fóra života v oblasti konkrétnej pomoci. Keď sme sa pri tvorbe projektu zamýšľali nad tým, ako účinne chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, zhodli sme sa na tom, že bez konkrétnej pomoci tehotným ženám, matkám s deťmi,…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Jaroslav Girovský)   Čo znamenalo, že exarchát bol povýšený na eparchiu? Z právneho hľadiska je eparchia definitívnym cirkevno-právnym subjektom, ktorý zriaďuje Svätý Otec aj s vymenovaním biskupa eparchie. Isteže, apoštolský exarchát môže riadiť biskup, no ten nesie titul iného biskupstva. Pre mňa, ktorý som bol titulárnym kresimenským biskupom, táto zmena znamenala uvedomenie si, že už…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Pani Záborská, váš otec Anton Neuwirth bol jedným z kandidátov na post prezidenta SR. Čo pre neho znamenala samostatná Slovenská republika? Môj otec pochádzal z rodinného prostredia, kde v tom najužšom kruhu boli Slováci, Nemci, Maďari, Česi, židia, katolíci i takí, ktorým sa dnes hovorí „bez vyznania“. Skúsenosť z detstva prežitého…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Dvadsaťpäť rokov je už vekom dospelosti. Prejavuje sa to aj na škole? Škola prešla mnohými ťažkosťami aj krásnymi obdobiami. No zamestnanci sa vedeli vždy spojiť a vytvoriť dobre fungujúci tím. Za tie roky sa udialo veľa zmien s túžbou posúvať sa dopredu. Výsledkom je kvalitná, živá a úspešná škola, hrdá na každého…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Helena Krenická)   Aký bol váš najsilnejší moment z festivalu? Dovolím si povedať, že tých silných momentov bolo viac. Samotná skutočnosť, že sa uskutočnil už 26. ročník festivalu, je úžasná. Potešila ma prítomnosť speváckeho zboru z Lipian. Jeho mladé personálne obsadenie a kvalitný výkon zapálili vo mne novú iskru nádeje, že krása týchto spevov…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi