Archive For The “Minirozhovor” Category

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Jaroslav Girovský)   Ako centrum pomôže pastorácii mládeže? Aký je význam centra vôbec? S heslom Aby mladí mali domov sme začali projekt mládežníckeho centra, preto naše centrum má v prvom rade vytvárať domov pre mladých, priestor, kde sa budú môcť zmysluplne stretnúť a pohovoriť si, miesto, kde sa naučia „chodiť“ s Bohom. Verím, že sa ním za…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Ľubomír Petrík)   Koľkýkrát ste na Slovensku a čo vás sem privádza? Prichádzam sem už od roku 2007 a chodila som na evanjelizačný seminár Oheň v Prešove. V roku 2008 alebo 2009 som vnímala od Pána, že by som mala pomôcť a zapojiť sa do služby medzi Rómami na Slovensku. Boli sme na jednom stretnutí, kde bol…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Koľko mladých gréckokatolíkov sa zúčastnilo na P18? Presné číslo povedať neviem, no s istou viem, že mladí gréckokatolíci sa na stretnutí P18 zúčastnili. Mnohí prišli či už ako jednotlivci, alebo v skupinách z farností, zo spoločenstiev, niektorí dokonca i so svojimi duchovnými otcami. Našich mladých som tiež stretávala nielen ako účastníkov, ale…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Kedy sa púť manželských párov uskutoční, ako sa táto myšlienka zrodila a čo od nej očakávate? Púť sa uskutoční 8. septembra. Základom tejto myšlienky je pravda o Cirkvi. Cirkev je spoločenstvo – sme to my sami. Teraz v jubilejnom roku si ako veľké spoločenstvo pripomíname rôzne jubileá. A keďže Cirkev ide až po…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Pán Marcinko, čo bolo inšpiráciou pre takýto architektonický návrh? Hlavným zámerom bolo symbolizovať významné dejinné udalosti, ktoré sa odohrali v živote Gréckokatolíckej cirkvi od jej vzniku po súčasnosť, zvlášť radostnú udalosť obnovy činnosti z roku 1968. Navrhované riešenie v tvare fragmentu sínusoidy, ktorá vyrastá zo zeme, stúpa, ale aj klesá, má za cieľ symbolizovať premenlivosť dobrých…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Pani primátorka, ako ste prijali voľbu mesta Prešov za miesto stretnutia P18? Jednoznačne s radosťou a otvorenosťou. Je poctou byť miestom stretnutia toľkých mladých ľudí. Mesto Prešov je mesto mladých, študentské mesto a záleží mi na tom, aby takým aj ostalo, aby ho videlo a zažilo mnoho ľudí, ktorí sa sem budú chcieť vrátiť….

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Rozhovor s hlavným organizátorom Festivalu viery, ktorý sa uskutočnil v týždni Rusínskeho festivalu 23. – 24. mája vo Svidníku, Mgr. Milošom Strončekom, predsedom okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku   Ako vznikla myšlienka zorganizovať Festival viery? Môj dedko bol pravoslávny pop, mitroforný protojerej Andrej Bieloruský, učím na gréckokatolíckej Cirkevnej základnej škole sv….

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Otec rektor, koľko seminaristov za jednotlivé eparchie bude v tomto roku svätených a koľko nových adeptov nastúpi do seminárneho spoločenstva v nasledujúcom školskom roku? V tomto roku požiadalo o prijatie sviatosti kňazstva pätnásť seminaristov za Prešovskú archieparchiu a dvaja seminaristi za Košickú eparchiu. Prijímacie konanie kandidátov do kňazského seminára ešte len prebieha. Môžem povedať toľko, že…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Kedy vznikla myšlienka usporiadať Festrom a prečo? Komu je určený? Pred trinástimi rokmi som bol aj s rómskymi zverencami ako dobrovoľník na Campfeste. Stavali sme stany, pomáhali, kde bolo treba. Vtedy mi Pán vnukol myšlienku urobiť kresťanský rómsky festival. Mal byť viac-menej ekumenický. Medzi Rómami som už vtedy vnímal nezdravú rivalitu…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Ako ste sa dostali k práci pre stretnutia mládeže P15 i P18? Začínal som ako moderátor slovenských katechéz počas Svetových dní v Madride v roku 2011, pre ktoré som „spolupripravil“ aj scenár a námety na stretnutia v menších skupinkách. Asi som sa osvedčil, lebo po pár mesiacoch ma pozvali na tajné rokovanie v Bratislave. Tam…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi