Archive For The “Minirozhovor” Category

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Ktoré projekty podporia deti z výnosu tohtoročného koledovania? Ťažiskovou krajinou v 24. ročníku Dobrej noviny bude východoafrická Uganda. Je to nádherná krajina nazývaná aj perla Afriky. Z výťažku bude podporených tridsať projektov. Do pozornosti by som dala tri z nich: centrum pre deti s postihnutím Dom prozreteľnosti v Nkokonjeru, aktívne farské skupiny v podnikateľských nápadoch v arcidiecéze Tororo…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Miroslav Baran)   Ako prebiehali prípravy na púť? List otca arcibiskupa metropolitu s prosbou o osobitnú audienciu u Svätého Otca Františka pre našich pútnikov išiel v januári 2018. Ale už aj predtým, aj po januári bola nejaká komunikácia. Termín sme sa dozvedeli 28. júna. Začala sa intenzívna listová, e-mailová i telefonická komunikácia s prefektúrou Svätej stolice, ale aj…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Jaroslav Girovský)   Ako centrum pomôže pastorácii mládeže? Aký je význam centra vôbec? S heslom Aby mladí mali domov sme začali projekt mládežníckeho centra, preto naše centrum má v prvom rade vytvárať domov pre mladých, priestor, kde sa budú môcť zmysluplne stretnúť a pohovoriť si, miesto, kde sa naučia „chodiť“ s Bohom. Verím, že sa ním za…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Ľubomír Petrík)   Koľkýkrát ste na Slovensku a čo vás sem privádza? Prichádzam sem už od roku 2007 a chodila som na evanjelizačný seminár Oheň v Prešove. V roku 2008 alebo 2009 som vnímala od Pána, že by som mala pomôcť a zapojiť sa do služby medzi Rómami na Slovensku. Boli sme na jednom stretnutí, kde bol…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Koľko mladých gréckokatolíkov sa zúčastnilo na P18? Presné číslo povedať neviem, no s istou viem, že mladí gréckokatolíci sa na stretnutí P18 zúčastnili. Mnohí prišli či už ako jednotlivci, alebo v skupinách z farností, zo spoločenstiev, niektorí dokonca i so svojimi duchovnými otcami. Našich mladých som tiež stretávala nielen ako účastníkov, ale…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Dada Kolesárová) Skautov vidno na rôznych akciách čoraz viac. Koľko má katolícky skauting na Slovensku členov, v akom vekovom rozpätí a koľko z toho pôsobí v rámci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku? Vodkyne a skauti majú na Slovensku 230 členov od ôsmich rokov bez obmedzenia veku v troch kategóriách, s oddelenou metodológiou pre dievčatá a…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Stanislav Gábor) Otec Miroslav, vyše osem rokov ste pracovali na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave. Aký bol, podľa vás, prínos vášho pôsobenia? Pri svojom príchode na Slovensko si otec nuncius M. Giordana uvedomil realitu obradovej rôznorodosti. Povedal si, že keď na Slovensku Cirkev dýcha dvoma pľúcami, má dýchať dvoma pľúcami aj v praktickom živote apoštolskej…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Miroslav Chorendžák) Ako a prečo vznikla myšlienka Gréckokatolíckej rómskej misie? Misia medzi Rómami je niečo ako misia apoštolov v Samárii. Najbližšia a zároveň najvzdialenejšia. Prítomnosť Rómov si v našich chrámoch neprajeme. Treba ísť do komunít, vybudovať zdravé jadro – skupinu veriacich a dať im dobrý základ viery. Vybudovať priestory na stretávanie, získať bývanie pre…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Miroslav Chorendžák) Čo osobne očakávate od tohto podujatia? Zapáliť túžbu v rodičoch, aby sa ich deti vydali cestou viery. Vieme, že skoro vždy je najsilnejší príklad rodičov. Stará múdrosť hovorí, že deti nebudú robiť to, čo im rodičia hovoria, ale to, čo ich vidia robiť. Najlepšie je, samozrejme, ak žijeme to, čo aj učíme….

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Helena Krenická) Ktorý medzník v 125-ročnom fungovaní kongregácie vnímate ako veľmi dôležitý? Okamih zrodu, keď Michajlina Hordaševská povedala: „Áno. Beriem to na seba a budem nasledovať Boha.“ Druhým bolo rozhodnutie predstavených vykročiť do sveta – do Brazílie, Kanady, Srbska, neskôr na Slovensko. Čo všetko ste ponúkli veriacim v rámci osláv výročia kongregácie? Predovšetkým sme…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi