Archive For The “Minirozhovor” Category

Rozhovor s Mgr. Helenou Pavlikovou, vedúcou Zboru bl. Vasiľa Hopka v Prešove Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku

By |

MINIROZHOVOR (Dada Kolesárová) Skautov vidno na rôznych akciách čoraz viac. Koľko má katolícky skauting na Slovensku členov, v akom vekovom rozpätí a koľko z toho pôsobí v rámci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku? Vodkyne a skauti majú na Slovensku 230 členov od ôsmich rokov bez obmedzenia veku v troch kategóriách, s oddelenou metodológiou pre dievčatá a…

Read more »

Rozhovor s redemptoristom otcom Miroslavom Medviďom CSsR, správcom farnosti v Koroleve na Ukrajine

By |

MINIROZHOVOR (Stanislav Gábor) Otec Miroslav, vyše osem rokov ste pracovali na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave. Aký bol, podľa vás, prínos vášho pôsobenia? Pri svojom príchode na Slovensko si otec nuncius M. Giordana uvedomil realitu obradovej rôznorodosti. Povedal si, že keď na Slovensku Cirkev dýcha dvoma pľúcami, má dýchať dvoma pľúcami aj v praktickom živote apoštolskej…

Read more »

Rozhovor s otcom Martinom Mekelom, predsedom komisie pre Rómov a riaditeľom Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave

By |

MINIROZHOVOR (Miroslav Chorendžák) Ako a prečo vznikla myšlienka Gréckokatolíckej rómskej misie? Misia medzi Rómami je niečo ako misia apoštolov v Samárii. Najbližšia a zároveň najvzdialenejšia. Prítomnosť Rómov si v našich chrámoch neprajeme. Treba ísť do komunít, vybudovať zdravé jadro – skupinu veriacich a dať im dobrý základ viery. Vybudovať priestory na stretávanie, získať bývanie pre…

Read more »

Rozhovor s otcom Vladimírom Sekerom-Miklušom, správcom farnosti Abranovce, o púti rodín Prešovskej archieparchie do Ľutiny

By |

MINIROZHOVOR (Miroslav Chorendžák) Čo osobne očakávate od tohto podujatia? Zapáliť túžbu v rodičoch, aby sa ich deti vydali cestou viery. Vieme, že skoro vždy je najsilnejší príklad rodičov. Stará múdrosť hovorí, že deti nebudú robiť to, čo im rodičia hovoria, ale to, čo ich vidia robiť. Najlepšie je, samozrejme, ak žijeme to, čo aj učíme….

Read more »

Rozhovor s generálnou predstavenou Kongregácie služobníc nepoškvrnenej Panny Márie sestrou Teréziou Annou Slotovou

By |

MINIROZHOVOR (Helena Krenická) Ktorý medzník v 125-ročnom fungovaní kongregácie vnímate ako veľmi dôležitý? Okamih zrodu, keď Michajlina Hordaševská povedala: „Áno. Beriem to na seba a budem nasledovať Boha.“ Druhým bolo rozhodnutie predstavených vykročiť do sveta – do Brazílie, Kanady, Srbska, neskôr na Slovensko. Čo všetko ste ponúkli veriacim v rámci osláv výročia kongregácie? Predovšetkým sme…

Read more »

Rozhovor s prvým humenským archieparchiálnym vikárom Martinom Zlackým

By |

Rozhovor s prvým humenským archieparchiálnym vikárom Martinom Zlackým

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš) Otec Martin, bolo jednoduché prijať od otca arcibiskupa túto úlohu? S víziou otca arcibiskupa metropolitu Jána ustanoviť v Humennom sídlo eparchie alebo nateraz vikariátu som spätý od počiatku. Pred krátkym časom ma otec arcibiskup pri rozhovore prekvapil tým, že mi ponúkol túto službu. Po hodnostiach som nikdy netúžil a myslel som si,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku