Archive For The “Minirozhovor” Category

Rozhovor s Mary Shawovou, PhD., ktorá v apríli v Ľutine viedla seminár zameraný na vnútorné uzdravenie a oslobodenie

By |

MINIROZHOVOR (Dada Kolesárová) Odkedy prichádzate na Slovensko? Na Slovensko prichádzam od roku 1998 a teraz predovšetkým preto, aby som vyučovala modlitbu za vnútorné uzdravenie. Pri svojej službe spolupracujete aj s exorcistami? V USA nemáme to šťastie ako u vás. Kňazi nevedia, ako majú pomáhať ľuďom s démonickými problémami. Sú však laici, ktorí vedia, ako sa…

Read more »

Rozhovor s otcom Michalom Stankom, ktorý 18. februára oslávil 55. výročia kňazskej vysviacky

By |

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš) Otec, čo s odstupom času hodnotíte ako najdôležitejšie v kňazskej pastorácii? Modlitbu a slávenie liturgie. Každé povolanie pochádza od Boha a rodí sa skrze Cirkev. Kňaz je povolaný slúžiť Božiemu ľudu, má obrovskú zodpovednosť za duše zverených veriacich. Do svojho povolania musí vložiť seba samého, darovať sa. Hlavne má využívať všetky dary,…

Read more »

Rozhovor s PaedDr. Františkom Dancákom, kňazom, spisovateľom, publicistom a predsedom redakčnej rady časopisu Slovo, nositeľom ocenenia Fra Angelica 2017

By |

MINIROZHOVOR (Erika Krenická) Otec František, ako ste prijali správu o udelení ceny Fra Angelica? Ocenenie zo strany Konferencie biskupov Slovenska, jej rady pre vedu, vzdelanie a kultúru je prejavom uznania zo strany Katolíckej cirkvi za prínos pre kresťanskú kultúru na Slovensku. Preto som správu o udelení ceny Fra Angelica prijal s prekvapením, ale aj potešením….

Read more »

O možnostiach štúdia na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove (GTF PU) sme sa porozprávali s jej dekanom Mons. prof. Petrom Šturákom.

By |

O možnostiach štúdia na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove (GTF PU) sme sa porozprávali s jej dekanom Mons. prof. Petrom Šturákom.

MINIROZHOVOR (Michal Pavlišinovič) Čo dnešnému mladému človeku ponúka štúdium na GTF v Prešove? V súčasnosti sme všetci konfrontovaní skutočnosťou, že v mnohých oblastiach života spoločnosti ponuka prevyšuje dopyt. Aj v oblasti vzdelávania sa dnes javí na Slovensku bohatá ponuka vysokých škôl ponúkajúcich vzdelanie v mnohých smeroch. Pre mladého človeka, ktorý pri voľbe svojho štúdia robí…

Read more »

Rozhovor so štátnym tajomníkom Branislavom Ondrušom o východiskách z demografickej a kultúrnej krízy

By |

Rozhovor so štátnym tajomníkom Branislavom Ondrušom o východiskách z demografickej a kultúrnej krízy

MINIROZHOVOR (TK KBS) Čo štát momentálne robí pre to alebo aké formy podpory momentálne štát chystá, aby podporil rast pôrodnosti? Môžem hovoriť iba za náš rezort. Nedomnievam sa, že práve náš rezort drží všetky kľúčové možnosti v rukách, pretože niet napríklad pochybností o tom, že nedostatok vhodného bývania pre mladé rodiny je dôležitejší faktor pre…

Read more »

Rozhovor s manželmi Vladimírom a Renátou Sochorovcami, koordinátormi projektu Národného týždňa manželstva (NTM) na Slovensku

By |

Rozhovor s manželmi Vladimírom a Renátou Sochorovcami, koordinátormi projektu Národného týždňa manželstva (NTM) na Slovensku

MINIROZHOVOR (Helena Krenická) Predstavte nám projekt Národného týždňa manželstva, čo všetko ponúka? Národný týždeň manželstva je iniciatíva, ktorá poukazuje na jednotlivé stránky manželského spolužitia v snahe povzbudiť tých, ktorí sa v manželstve nachádzajú. A to bez ohľadu na to, či sú manželmi niekoľko desaťročí, alebo doslova len pár dní. Jedným z cieľov je priniesť podnety…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku