Archive For The “Minirozhovor” Category

By |

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš) Otec Martin, bolo jednoduché prijať od otca arcibiskupa túto úlohu? S víziou otca arcibiskupa metropolitu Jána ustanoviť v Humennom sídlo eparchie alebo nateraz vikariátu som spätý od počiatku. Pred krátkym časom ma otec arcibiskup pri rozhovore prekvapil tým, že mi ponúkol túto službu. Po hodnostiach som nikdy netúžil a myslel som si,…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Dada Kolesárová) Odkedy prichádzate na Slovensko? Na Slovensko prichádzam od roku 1998 a teraz predovšetkým preto, aby som vyučovala modlitbu za vnútorné uzdravenie. Pri svojej službe spolupracujete aj s exorcistami? V USA nemáme to šťastie ako u vás. Kňazi nevedia, ako majú pomáhať ľuďom s démonickými problémami. Sú však laici, ktorí vedia, ako sa…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš) Otec, čo s odstupom času hodnotíte ako najdôležitejšie v kňazskej pastorácii? Modlitbu a slávenie liturgie. Každé povolanie pochádza od Boha a rodí sa skrze Cirkev. Kňaz je povolaný slúžiť Božiemu ľudu, má obrovskú zodpovednosť za duše zverených veriacich. Do svojho povolania musí vložiť seba samého, darovať sa. Hlavne má využívať všetky dary,…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Erika Krenická) Otec František, ako ste prijali správu o udelení ceny Fra Angelica? Ocenenie zo strany Konferencie biskupov Slovenska, jej rady pre vedu, vzdelanie a kultúru je prejavom uznania zo strany Katolíckej cirkvi za prínos pre kresťanskú kultúru na Slovensku. Preto som správu o udelení ceny Fra Angelica prijal s prekvapením, ale aj potešením….

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Michal Pavlišinovič) Čo dnešnému mladému človeku ponúka štúdium na GTF v Prešove? V súčasnosti sme všetci konfrontovaní skutočnosťou, že v mnohých oblastiach života spoločnosti ponuka prevyšuje dopyt. Aj v oblasti vzdelávania sa dnes javí na Slovensku bohatá ponuka vysokých škôl ponúkajúcich vzdelanie v mnohých smeroch. Pre mladého človeka, ktorý pri voľbe svojho štúdia robí…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (TK KBS) Čo štát momentálne robí pre to alebo aké formy podpory momentálne štát chystá, aby podporil rast pôrodnosti? Môžem hovoriť iba za náš rezort. Nedomnievam sa, že práve náš rezort drží všetky kľúčové možnosti v rukách, pretože niet napríklad pochybností o tom, že nedostatok vhodného bývania pre mladé rodiny je dôležitejší faktor pre…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Helena Krenická) Predstavte nám projekt Národného týždňa manželstva, čo všetko ponúka? Národný týždeň manželstva je iniciatíva, ktorá poukazuje na jednotlivé stránky manželského spolužitia v snahe povzbudiť tých, ktorí sa v manželstve nachádzajú. A to bez ohľadu na to, či sú manželmi niekoľko desaťročí, alebo doslova len pár dní. Jedným z cieľov je priniesť podnety…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Helena Krenická) V septembri 2016 ste boli kardinálom Leonardom Sandrim, prefektom Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, vymenovaný za delegáta vizitátora pápežských rímskych kolégií východných katolíckych cirkví. Čo to znamená? Mojou úlohou je pomôcť Kongregácii pre východné cirkvi, aby mala lepší prehľad o živote študentov v týchto kolégiách. Predovšetkým počúvam, čo hovoria, čím žijú a ako sa formujú. Pri…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Erika Krenická) Rozhovor s Martinom Hanusom, zástupcom šéfredaktora konzervatívneho denníka Postoj, spoluautorom knižného rozhovoru s vladykom Cyrilom Vasiľom Kresťan by mal byť hrdinom Váš konzervatívny denník Postoj nedávno vydal knižný rozhovor s prefektom Kongregácie pre východné cirkvi vladykom Cyrilom Vasiľom Kresťan by mal byť hrdinom. Čo vás inšpirovalo? Osoba Cyrila Vasiľa. V ostatných rokoch sme počuli…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš) Ako sa cítite medzi gréckokatolíkmi na Slovensku? Nie som na Slovensku prvýkrát. Mal som viaceré príležitosti spoznať Gréckokatolícku cirkev na Slovensku v období jej obnovy. Mám hlboký dojem z prejavov viery vašich veriacich. Ale aj oni stoja pred istými výzvami alebo provokáciami sekularizmu a všetkého, čo s ním súvisí. Teraz, keď Európa…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi