Rozhovor s Mgr. Helenou Pavlikovou, vedúcou Zboru bl. Vasiľa Hopka v Prešove Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku