Rozhovor s prvým humenským archieparchiálnym vikárom Martinom Zlackým

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš) Otec Martin, bolo jednoduché prijať od otca arcibiskupa túto úlohu?
S víziou otca arcibiskupa metropolitu Jána ustanoviť v Humennom sídlo eparchie alebo nateraz vikariátu som spätý od počiatku. Pred krátkym časom ma otec arcibiskup pri rozhovore prekvapil tým, že mi ponúkol túto službu. Po hodnostiach som nikdy netúžil a myslel som si, že mojou zápornou odpoveďou sa to uzavrie. Očakávalo sa, že novým vikárom by mohol byť pomocný vladyka Milan alebo niektorý z kňazov so skúsenosťami blízkymi tejto veci. Keď na Veľký štvrtok zaznelo moje meno ako meno nového vikára, uvedomil som si sľub poslušnosti, ktorý som dal pri vysviacke svojmu biskupovi. Bola to chvíľa veľkej a intenzívnej vnútornej vyprahnutosti. Potechou mi boli slová v mojom vnútri „Ja som tvoja spása!“ (Ž 35, 3). Viete si predstaviť, ako som prežíval všetky veľkonočné obrady.

Ste v Humennom už niekoľko rokov. Čím je vám toto mesto i kraj blízke?
Humenné je pre nás gréckokatolíkov historicky svojím spôsobom výnimočné. Tu sa naši predkovia v 17. storočí snažili obnoviť jednotu so Svätým Otcom, tu malo byť prvé sídlo nášho gréckokatolíckeho biskupa, tu sa prelínali dejiny, viedol mnohoraký duchovný boj. Teraz sme svedkami nových výziev a hľadania možností. Je to miesto a mesto, kde duchovný život pulzuje dynamicky ďalej. Nedovolí zaspať, neustále pozýva dozrievať a rásť, napredovať. Preto je mi veľmi blízke.

Kde chcete čerpať silu zvládať všetky svoje povinnosti i samotné kňazské poslanie?
V tradičnom a osvedčenom: vytrvalej modlitbe spojenej s pôstom, v pravidelnom sviatostnom živote, v čítaní Božieho slova a vernosťou v plnení každodenných povinností. Touto cestou by som chcel poprosiť o modlitbu za všetkých, ktorí patríme do tohto vikariátu a môžeme toto dielo zveľaďovať na Božiu slávu a na svoju spásu.

One comment on “Rozhovor s prvým humenským archieparchiálnym vikárom Martinom Zlackým
  1. Mirka Cipínová píše:

    Otec Zlacký ma pripravoval na prvú svätú spoveď. Boli sme jeho prvé prvoprijímajúce deti. Už ako dieťa som ho vnímala ako dobrého a pokorného človeka. Slava Tebi Hospodi, Slava Tebi!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *