Archive For The “Vyberáme” Category

By |

ZAMYSLENIE (Jozef Maretta; foto: upload.wikimedia.org)   K veľkonočným znakom patrí veľkonočný zajačik s veľkým V – tak sa totiž volá. Stretávame sa s ním pomaly všade – v obchodoch, školách, verejných miestach…     Zajac Toto zviera bolo zasvätené bohyniam jari a plodnosti v rozličných kultúrach – gréckej, egyptskej aj čínskej a bolo symbolom pohlavnej aktivity. Niektoré historické…

Read more »

By |

VYROBENÉ DOMA (Dada Kolesárová)   Medzi odloženými vecami sa určite aj u vás (v pivnici alebo na pôjde) nájdu staré rifle. Možno ste ich z nostalgie nevyhodili a len zaberajú miesto. Keďže náš seriál o recyklovaní sa snaží o zmenu pohľadu na veci okolo nás, pokúsme sa obľúbeným kúskom odevu vdýchnuť nový život. Existujú rôzne druhy tejto odolnej tkaniny.  …

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Príbeh o troch Svätoplukových prútoch pozná azda každý zo staršej generácie. A možno i tí mladší. Je to silné ponaučenie adresované synom, že ak bude každý sám, budú zlomiteľní. Ak sa však spolu pevne zviažu, bude ich omnoho ťažšie zlomiť. Dôležité je však tie prúty zviazať. Nestačí iba jeden priložiť k druhému, nestačí…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere)   V minulom roku sme si pripomenuli 50. výročie vydania encykliky svätého pápeža Pavla VI. Humanae vitae. Mnoho sa pritom popísalo a povedalo. O tomto naozaj nadčasovom, prorockom dokumente. Treba sa k nemu prakticky a často vracať. V Cirkvi, v našich rodinách, ale aj na medzinárodných fórach. Kde čoraz viac ide o život. Každého človeka i ľudstva.   Encyklika…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Hollywood tohto roka zakončuje jednu dlhú ságu, kde sa asi v každom diele stretávame s paralelným svetom, teda svetom na tom istom mieste, ale predsa diametrálne odlišnom, nielen čo sa týka vzhľadu, ale i fyzikálnych zákonov. Akoby tam neplatilo nič z toho, čo prirodzene považujeme za platné na zemi. Gravitácia. Fyzika. Chémia. Vzduch,…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: PxHere)ň   Koncom novembra 2018 bolo ľudstvo konfrontované s úplne novou realitou. Nezodpovedný čínsky vedec prostredníctvom videí na portáli YouTube oznámil, že sa narodili deti, ktorým v ranom štádiu ich vývoja vykonal nezvratnú a dedičnú zmenu genómu. Bola otvorená Pandorina skrinka.   Vidina nového biznisu a obrovských finančných ziskov fascinuje svetovú vedeckú aj komerčnú komunitu….

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (vladyka Milan Lach SJ)   „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 4, 17) S Ježišovou výzvou robiť pokánie máme všetci istú ťažkosť. Veľmi sa nám do toho nechce. Len si spomeňme na čas pred svätou Štyridsiatnicou. Tešíme sa na ňu? Skôr sa tešíme na Paschu, ale nie na Veľký pôst. Často…

Read more »

By |

VÝROČIA (Juraj Gradoš)   Časopisy sa začali objavovať v ľudskej spoločnosti už v 17. storočí, ale ich rozmach treba klásť do minulého storočia. Za tri storočia sa technológia ich tlače priveľmi nezmenila. Až druhá polovica 20. storočia znamená výraznú zmenu technológie. Príkladom tejto revolúcie v procese tvorby časopisu je i časopis Slovo.   Pri tvorbe časopisu Slovo sa v podstate…

Read more »

By |

VÝROČIA (Petra Jakubová – Juraj Gradoš)   Od roku 2006 redakcia časopisu Slovo pod záštitou Petry, n. o., a Gréckokatolíckeho arcibiskupstva udeľuje cenu Emila Korbu, významného publicistu, básnika a šéfredaktora časopisu Slovo. Iniciátorom tejto ceny boli ostatní dvaja šéfredaktori časopisu Slovo František Dancák a Juraj Gradoš. Tento rok sa cena udelila piatykrát. Do roku 2018 sa cena udeľovala každé…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (vladyka Ján Babjak SJ)   Milí čitatelia oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi Slovo, zo srdca vás všetkých pozdravujem a žičím vám všetky potrebné milosti v čase 50. výročia jeho vydávania.   Náš časopis sa usiluje informovať vás o dôležitých udalostiach Prešovskej gréckokatolíckej metropolie sui iuris. Prináša správy nielen zo života všetkých slovenských eparchií, ale i jednotlivých farností. Navyše…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi