Archive For The “Vyberáme” Category

Litmanovská hora

By |

VÝROČIE (Marcel Pisio, foto: archív redakcie)   Litmanová sa stala známou hlavne v súvislosti so skúmanými zjaveniami Panny Márie na hore Zvir, miestnym obyvateľstvom zvanej Zvor, vzdialenej asi 3,5 kilometra od obce. Tu v izbičke dreveného majdanu, ktorý patril rodine Vasiľa Korčáka, sa od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995 zjavovala Panna Mária dvom dievčatám, Ivete…

Read more »

Sv. Ján Pavol II. a ochrana života

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: flickr.com)   Inou závažnou iniciatívou, ktorú inšpirovalo pro-life a pro-rodinné úsilie pápeža Jána Pavla II., bolo úsilie o nápravu situácie, keď Slovensko malo, a bohužiaľ dodnes má – ako dedičstvo tvrdej komunistickej politiky – jeden z najliberálnejších zákonov umožňujúcich umelý potrat na svete.   Na zlepšenie situácie sa podarilo v rokoch 1992 – 1993 pripraviť návrh…

Read more »

Miesto pokoja

By |

SLOVO NA ÚVOD (Ján Babjak SJ)   Milí priatelia, mariánski ctitelia a všetci, ktorí ste si obľúbili mariánske pútnické miesto Litmanová, všetkých vás srdečne pozdravujem.   Každý, kto raz príde na horu Zvir do Litmanovej, zatúži sa sem vrátiť, lebo sa tu dobre cíti. Tá dobrota, ktorá vstupuje do ľudského srdca na tomto mieste, vychádza z viacerých…

Read more »

Nemecko ako vzor

By |

Ak by sme hľadali v Európe a možno aj vo svete najrozvinutejšiu krajinu z pohľadu ekonomiky, sociálnej starostlivosti…, asi by sme ukázali na Nemecko. Možno niekto preferuje inú krajinu. Ale v každom rebríčku by Nemecko bolo veľmi vysoko. Stačí sa pozrieť na štatistiky počas krízy vyvolanej covidom 19. Nemecké zdravotníctvo pracovalo na záchrane každého človeka a aj preto miera úmrtnosti…

Read more »

Španielska chrípka ako „duch strachu“

By |

AKTUÁLNE (Richard Lipták; foto: flickr.com)   Vírusy sprevádzajú ľudské pokolenie od jeho počiatku. Samozrejme, osamelý lovec na stepi bol s nimi menej konfrontovaný ako človek natlačený v mestách a dedinách. Usadení poľnohospodári žijúci v trvalo osídlených sídlach v každodennom kontakte s hospodárskymi zvieratami sa im už vyhnúť nedokázali.   Spolužitie so zvieratami podľa odborníkov zabezpečilo prenos patogénov. Od ošípaných a hydiny pochádzali…

Read more »

60 rokov od mučeníckej smrti bl. biskupa Gojdiča

By |

VÝROČIE (Peter Šturák, foto: archív redakcie)   Poznanie dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku nás vedie k zisteniu, že máme poklady, ktoré môžu byť zdrojom múdrosti, nevysychajúcim prameňom a hodnotami, z ktorých môžeme čerpať všetci.   Nie každá miestna cirkev sa môže pochváliť takým počtom vyznávačov. V kontexte týchto slov si môžeme pripomenúť udalosť zo 7. mája 2000 v…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi