Archive For The “Slovo v rodine” Category

Ako oznámiť týranie?

By |

AKTUÁLNE (Joachim Dušan Fraňo; foto: freepik.com)   Týranie je závažným spoločenským problémom, ktorý často „ostáva doma“. My všetci však máme morálnu a v určitých prípadoch aj právnu povinnosť týranie oznámiť. Ako týranie rozpoznať, prečo je dôležité ho oznámiť a prečo sa nebáť ho oznámiť?   Týranie môže mať najrôznejšiu podobu. Pravidelné fackanie, bitky, ťahanie vlasov, drganie, sácanie, vyhrážky,…

Read more »

Rozprava o autorite rodičov

By |

SLOVO V RODINE (Peter Fudaly; foto: pexels.com)   V čom teda spočíva autorita otca a autorita matky? V čom sa navzájom odlišujú a v čom sú zároveň jedinečné? Ako sa vzájomne dopĺňajú, a tak verne a zodpovedne môžu plniť zverenú úlohu rodičovskej autority?   O autorite matky Pri úvahe o autorite matky by som sa v poveľkonočnom období rád inšpiroval významným symbolickým gestom zapálenia svetla…

Read more »

Rozprava o autorite rodičov

By |

SLOVO V RODINE (Peter Fudaly; foto: pexels.com)   Autorita – slovo, ktoré v súčasnosti nie je veľmi obľúbené, pretože je akosi v rozpore s naším právom na slobodu. S nevôľou až s odporom vnímame to, keď sa ocitneme v situácii, keď niekto z pozície autority (prirodzenej či danej) na úrovni rodiny, štátu, Cirkvi … nejakým spôsobom zasahuje do nášho života a žiada od…

Read more »

Rešpekt a úcta v rodine

By |

SLOVO V RODINE (Pavol Dancák, st.; foto: pexels.com)   Všeobecne je známe, že ľudia vytvárajú zložité a komplexné vzťahy s druhými ľuďmi, ale aj s ďalšími živými i neživými bytosťami. Slovo rešpekt pochádza z latinského respectus, respicere, čo znamená brať ohľad na niečo, ale aj uznanie a úctu. V podstate rešpekt znamená, že človek nepoškodí iného človeka ani fyzicky, ani psychicky,…

Read more »

„Nezvládnuteľné“ deti

By |

SLOVO V RODINE (Nadežda Terebová; foto: pxhere.com)   Ako možno vychovávať nezvládnuteľné dieťa? Táto otázka trápi tých, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti. Ostatní sa len prizerajú či odsudzujú dieťa i jeho rodičov. Že je rozmaznané, nevychované… Alebo sa ho snažia upozorňovať či naprávať jeho správanie. Nezvládnuteľné deti sú však nezvládnuteľné dovtedy, kým rodič…

Read more »

Potreba hraníc

By |

SLOVO V RODINE (Monika Guľašová; foto: pxhere.com)   Rodiny zo všetkých spoločenských vrstiev a kultúr uplatňujú vo výchove detí určitú formu disciplíny. Vďaka nej nastavujú hranice toho, čo je považované za správne (želané správanie sa). Ale aj deti, ktoré nemajú žiadnu psychopatológiu, môžu mať problém s ich rešpektovaním.   Hranice v športe, ktoré nazývame pravidlá, uľahčujú hráčom výkon…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku