Author Archive

Nový igumen studitov

By |

UNEV/UKRAJINA ■ V lavre – materskom kláštore – Zosnutia Presvätej Bohorodičky neďaleko Ľvova sa 18. júna konala voľba nového igumena mníšskej rehole studitov. Veľká mníšska rada zaň zvolila kňaza zo Slovenska jeromonacha Jonáša Jozefa Maxima. Svätej liturgii, ktorá predchádzala voľbe, predsedal pomocný ternopoľský biskup Teodor Martyniuk ako delegát hlavy Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Funkčné obdobie nového…

Read more »

Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje? (Mt 23, 17)

By |

Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje? (Mt 23, 17)

(Matúš Marcin) Kedysi vládcovia tohto sveta ale aj obyčajní ľudia prinášali zlato do chrámu, lebo si chceli uctiť Boha a darovať to najcennejšie čo mali. Viedli ich k tomu vnútorne cnosti. Dnes sa vešajú zlatom tí, čo nemajú ani Boha, ani úctu, ani morálku. Čím viac zlata na sebe, tým viac sa ukazuje skaza a chudoba „chrámu Svätého…

Read more »

Ježišove tituly a (ne)božstvo v Koráne

By |

SLOVO NA TÉMU (Ján Krupa; foto: wikimedia.org)   Najväčšie ťažkosti vo vieroučných otázkach medzi kresťanstvom a islamom sa vzťahujú na otázku, kto je Ježiš.   Podľa koránovej náuky Boh prehovoril skrze prorokov a poslov v rozličných časoch k rozličným národom. Sväté písmo moslimov považuje Ježiša za jednu z najväčších osobností dejín prorokov (Korán 33, 7), lebo…

Read more »

Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami?“ (Mt 17, 17)

By |

Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami?“ (Mt 17, 17)

(Vladimír Varga) Za Ježišom prichádzajú otec so synom, ktorý je posadnutý. Ešte skôr ako sa stretne s Ježišom, žiada o pomoc Ježišových učeníkov. Tí skúšajú, ale výsledok žiadny. Tu prichádza Ježišova silná výčitka. Celý Ježišov život, celé jeho verejné účinkovanie bolo svedectvom a ohlasovaním jeho víťazstva nad smrťou, nad zlom a nad diablom. A v tejto chvíli bol svedkom toho,…

Read more »

Biskupi druhej polovice 16. storočia

By |

Biskupi druhej polovice 16. storočia

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Po biskupovi Jánovi I. sa nám zachovala zmienka o igumenovi mukačevského kláštora biskupovi Ladislavovi I. Ten stál pred úlohou opraviť po nedávnom povstaní monastier (v roku 1530 vyhorel a v roku 1552 bol spustošený vojskom) a zabezpečiť jeho fungovanie. Hospodársky sa to dalo opätovnou stavbou mlyna, na ktorú však potreboval súhlas kráľa. Zároveň sa uhorskému kráľovi…

Read more »

Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve? (Mt 18, 1)

By |

Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve? (Mt 18, 1)

(Vladimír Varga) Túžba po „veľkosti“ človeka je vlastná už od jeho stvorenia. Človek chcel byť „veľký“, tak odtrhol jablko, človek chcel byť „veľký“, tak postavil babylonskú vežu, človek chce byť „veľký“, tak ohovára, človek chce byť „veľký“, tak sa hnevá na iných… Ježiš nám priniesol realitu Božej veľkosti. Tá spočíva v službe druhým. V ničom inom. Aj…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi