Author Archive

By |

(Matúš Verba) Už v raji chceli mať Adam a Eva viac. Byť ako Boh. Učeníci sa tiež hádali, kto z nich je väčší. Mať viac pravdy, viac peňazí, moci, známostí, pozemkov, úspechov, väčší vplyv aj plat. Nie sú to aj naše túžby? A čo tak mať viac lásky, ochoty slúžiť iným, pokory, poslušnosti, chápavosti, milosrdenstva,…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív rodiny Fuchsovcov)   Kríza spoločnosti sa najviac ukazuje v kríze rodiny. Nedôvera, nevera, odcudzenie… Tieto zranenia sa stávajú aj súčasťou kresťanských rodín. Ako ich odstrániť? Ako ich uzdraviť? Tieto otázky trápia mnohých manželov.   Nebojíte sa hovoriť o sebe, o svojom živote na verejnosti? Oto: Nie, nebojím sa.   Eva: Nemám problém…

Read more »

By |

VATIKÁN ■ Svätý Otec František inauguroval 15. novembra denný a nočný stacionár pre chudobných a bezdomovcov, ktorý sa nachádza v blízkosti Berniniho kolonády. V paláci Migliori, ktorý je takto pomenovaný po pôvodných vlastníkoch, sídlila donedávna ženská rehoľa. Po odchode sestier Svätý Otec rozhodol o určení paláca. Zreštaurované priestory dokážu poskytnúť 50 miest pre mužov a 15 miest pre ženy.  …

Read more »

By |

(Matúš Verba) Táto doba je dobou reklamy a bilbordov. Snahou mnohých je ohúriť spevom, krásou, talentom… Toto si určite svet všíma. Ježiša ľud len zazrel a užasol. Muselo z neho niečo špeciálne vyžarovať. Taký má byť aj ten, kto v sebe nosí Krista. Nemá zaujať zlobou, klebetami a perfektnosťou, ale správaním podriadeným Kráľovi. Pane, pomôž…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: simblago.com)   Na budúci rok 15. – 16. augusta 2020, počas slávenia chrámového sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky, si nielen farnosť Klokočov, ale celá Košická eparchia, a zároveň gréckokatolícka metropolia na Slovensku pripomenie významnú udalosť v dejinách našej miestnej cirkvi, a to 350. výročie od slzenia Klokočovskej ikony Bohorodičky.   Čerská (Pskovská) ikona…

Read more »

By |

VATIKÁN ■ Podporovať digitálnu dôstojnosť detí – Od konceptu k činom bola téma medzinárodnej konferencie organizovanej Pápežskou akadémiou sociálnych vied 14. – 15. novembra. O problémoch a možných riešeniach diskutovali zástupcovia medzinárodných a mimovládnych organizácií, technologických a internetových gigantov ako Microsoft, Apple, Amazon či Facebook, politici, advokáti a náboženskí predstavitelia.   Tohtoročné medzinárodné stretnutie o dôstojnosti maloletých v digitálnom svete priblížil…

Read more »

By |

(Matúš Verba) Nie je ľahké ísť proti silnému vetru, silným vlnám či prúdu v rozbúrenej rieke. Buď ten tlak ustojíš a premôžeš, alebo ťa stiahne a zničí. A čo tak ísť proti sebe, proti svojim chúťkam, lenivosti, zlozvykom, pohodlnosti, výbušnosti, maškrtnosti…? Boj nie je ľahký. Opri sa o modlitbu obľúbeného svätca, ktorý ho vyhral.

Read more »

By |

UDALOSŤ (TK KBS; foto: vaticannews.va)   V deň, keď latinská Cirkev slávi liturgickú spomienku na učiteľa Cirkvi sv. Hieronyma, autora prvého prekladu Svätého písma do latinčiny – Vulgáty, ustanovil Svätý Otec slávenie Nedele Božieho slova. Výber sviatku sv. Hieronyma, ktorý pripadá na 30. september, nebol náhodný, pretože práve tento svätec povedal: „Neznalosť Písma je neznalosť Krista.“…

Read more »

By |

VATIKÁN ■ V Bazilike sv. Petra pri príležitosti sviatku svätého hieromučeníka Jozafáta Kunceviča, polockého arcibiskupa, 12. novembra slávili slávnostnú svätú liturgiu pri oltári nad jeho hrobom slávili veriaci ukrajinskej národnosti i z ďalších slovanských národov. Hlavným sláviteľom a kazateľom bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.  Liturgický spev viedli bohoslovci Ukrajinského kolégia sv….

Read more »

By |

(Matúš Verba) Ježiš robí dve úžasné veci – uzdravuje slepca a vyvádza ho z dediny. Nechce, aby sa tam vrátil. Mnohokrát túžime, aby sa Ježiš dotkol našej choroby, pokazených vzťahov a krížov. On sa skutočne chce dotýkať toho, čo je choré. Ale veľakrát nás chce tiež vyviesť zo stavu hriechu. Dovolím mu, aby sa ma…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi