Archive For The “Slovo v rodine” Category

By |

SLOVO V RODINE (Rút Šuleková – Juraj Gradoš; foto: pxhere)   „Keby ktorákoľvek iná choroba napadla našich občanov tak ako alkoholizmus, bol by vyhlásený stav národného ohrozenia,“ vyhlásil jeden z popredných psychiatrov Spojených štátov. Táto veta sa v dnešnej dobe dá rozvinúť na závislosti všeobecne.   Závislosť je choroba, ktorá sa postupne rozvíja. Začína sa nutkaním alebo túžbou…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Peter Michančo; foto: Pexels)   Odborná literatúra pri vzniku a rozvoji závislostí od alkoholu uvádza komplex príčin a faktorov. Keďže človek ako bytosť bio-psycho-sociálno-spirituálna je jedinečný a neopakovateľný, u každého jednotlivca môžu mať tieto príčiny a faktory rozdielny význam a dôležitosť.   Obsiahnuť celý tento komplex príčin a faktorov je preto veľmi náročné. Napriek tomu je dôležité mať na…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Gabriel Paľa)   Na Slovensku je iba zopár celoplošných kresťanských časopisov. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi Slovo medzi ne určite patrí. Ba má už 50 rokov svoje stabilné miesto. Prežilo časy normalizácie, komunistickej vlády i zápas o demokraciu a slobodu na našom malom Slovensku. Je tu aj dnes a má svoje miesto v rodinách. Je veľmi dôležité prijímať kvalitnú…

Read more »

By |

PASTIERSKY LIST (metropolita Ján Babjak SJ)   Drahí bratia kňazi, diakoni, rehoľníci, rehoľné sestry, drahí naši veriaci!   Pred rokom som pastierskym listom otváral jubilejný rok našej Gréckokatolíckej cirkvi, ktorý sa niesol v duchu liturgickej modlitby: „Tvoje z tvojho tebe prinášame za všetkých a pre všetko“ a teraz ho týmto pastierskym listom uzatváram.   Slávime ešte sviatky Narodenia Pána….

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Peter Tirpák; foto: media.defense.gov)   Možno trocha provokačná otázka v tomto predvianočnom čase, no priznajme si, že veľmi aktuálna, ba až potrebná preto, aby sme sa pozastavili a pozreli sa na čas cez prizmu nášho štýlu života. A vlastne nielen toho.   Náš životný rytmus je neraz výsledkom vnímania spoločnosti a jej požiadaviek. Poznáme to – termíny,…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Jaroslava Pristášová; foto: pexels.com)   Depresiu môžeme jednoducho definovať ako nepríjemný emočný stav, ktorý znamená pokles, stiesnenosť či skľúčenosť. Pochádza z latinského slova depremere (de znamená dole a premere tlačiť). Ekvivalentmi názvu sú melanchólia, letargia, apatia.   Nie každý nepríjemný emočný stav je depresia. Pri posudzovaní, či smútenie je ešte primerané, alebo…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Dada Kolesárová; foto: pixnio.com)   Starostlivosť o deti býva niekedy veľmi náročná. Ako športový zápas, kde všetci túžia po čo najlepšom výsledku. No napriek túžbe a úsiliu rodičov výsledok nemusí zodpovedať vynaloženej námahe. Všetko sa násobí, ak do rodiny pribudne dieťa so špeciálnymi potrebami, či už pre mentálne, alebo fyzické postihnutie. To je teória,…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Imrich Degro)   Vidíme, že v situáciách, ktoré iní hravo zvládajú, my z nepochopiteľných dôvodov nevládzeme a prehrávame. A pritom si nie sme vedomí, že by sme robili niečo horšie ako tí okolo nás. Ak tieto ťažkosti pretrvávajú a nevedia nám pomôcť lekári, psychológovia alebo psychiatri, hľadáme pomoc u rôznych bylinkárov, liečiteľov a tzv….

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Lucia Drábiková; zastolom.sk)   Aj keď si to na začiatku neuvedomujeme, pri vstupe do manželstva vstupujeme do vzťahu i s rodičmi manžela/-ky. Vzťah nevesty či zaťa a svokry je terčom mnohých vtipov, mnohokrát sa naráža na ich naviazanosť, vysoké nároky a nespokojnosť svokrovcov alebo na žiarlivosť zo strany rodičov na manželského partnera ich dieťaťa.  …

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš) „Keď sa novopokrstený stal Božím dieťaťom a obliekol si svadobné rúcho, je pripustený na ,Baránkovu svadobnú hostinu‘ a prijíma pokrm nového života, Kristovo telo a krv. Východné cirkvi si uchovávajú živé vedomie jednoty uvádzania do kresťanského života, a preto dávajú sväté prijímanie všetkým novopokrsteným a birmovaným, a to aj malým…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi