Archive For The “Slovo v rodine” Category

Prvé dieťa

By |

SLOVO V RODINE (Gabriela Fedorišinová; foto: pexels.com)   „Toto je náš prvorodený!” Výrok, pri ktorom si predstavíme hrdého rodiča ukazujúceho svoje najstaršie alebo možno jediné dieťa. Dieťa, ktorého príchod bol spojený s veľkým množstvom očakávaní, túžob, ba aj s obavami a príchuťou niečoho tajomného a neznámeho.   Príchod prvého dieťaťa zväčša signalizuje začiatok novej životnej…

Read more »

Plody života

By |

SLOVO V RODINE (Drahomíra Kolesárová; foto: pxhere.com)   Hneď na úvod témy o vnútorných zraneniach pred narodením nahliadnime do známej pasáže z Lukášovho evanjelia a pozrime sa na stretnutie najznámejších žien Svätého písma. Presvätá Bohorodička prichádza k svojej príbuznej Alžbete, aby jej pomohla a podporila ju v jej radostnom očakávaní dieťaťa. Len čo Alžbeta začuje pozdrav Márie, dieťa v jej lone…

Read more »

Pomoc veriacim v rozvedených manželstvách

By |

SLOVO V RODINE (Jozef Miňo; foto: flickr.com)   Jedným z mnohých svedectiev dobrého kresťanského života je šťastné manželstvo a rodina, ktorá je dôkazom Božej dobroty v tomto svete. Cez takéto rodiny Boh prejavuje svoju starostlivosť. Samozrejme, nemôžeme zatvárať oči pred realitou dnešnej doby.   Štatistiky hovoria o manželstvách, ktoré sa rozvádzajú, o voľných zväzkoch, v ktorých žijú muž a žena na spôsob…

Read more »

Láska môže rásť

By |

SLOVO V RODINE (Peter Štupák, Gabriela Štupáková; foto: pexels.com)   Občas dostávame otázky typu: Prešli ste si aj nejakou manželskou krízou? Nezhody a konflikty sa, samozrejme, vyskytnú v našom manželstve, ale veľkú krízu sme zatiaľ nemali. No asi po piatich rokoch v manželstve prišla istá rutina. To, čo nám pomohlo oživiť náš vzťah, boli Manželské…

Read more »

Za hranicami zmluvy

By |

SLOVO V RODINE (Drahomíra Kolesárová; foto: pexels.com)   Takmer všetci ľudia, ktorí zažili hlbší vzťah s iným človekom, do istej miery riešia alebo aspoň sa zamýšľajú nad otázkou nevery. Prečo? Keď sa vytvára puto, prirodzene si nárokujeme na život iného. Očakávame, že budeme na prvom mieste. Ale… O nevere iného človeka však môžeme hovoriť až vtedy, keď…

Read more »

Násilie v rodine

By |

SLOVO V RODINE (Janka Šípošová; foto: pxhere.com)   Problematika tzv. domáceho násilia vo všeobecnosti už nie je tabu. Týka sa to nielen odbornej, ale aj všeobecnej diskusie. O tejto téme sa hovorí dosť často, čo ju na jednej strane zviditeľňuje, na druhej je často sprevádzané nedostatočným porozumením, schematizmom a mýtmi. Predovšetkým je to však stále „zakliata“ téma,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi