Archive For The “Varovanie” Category

Od zvádzania k zrádzaniu

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) V biblickej knihe, Prvej knihe kráľov, čítame: „Kráľ Šalamún však miloval množstvo cudzineckých žien popri faraónovej dcére: Moabčianky, Amončianky, Edomčianky, Sidončianky a Hetejky, teda z národov, o ktorých Pán povedal synom Izraela: ,Nevchádzajte k nim a ony nech nevchádzajú k vám, lebo odvrátia vaše srdce k cudzím bohom!‘ A Šalamún za nimi lipol…

Read more »

Svätý archanjel Michal

By |

Svätý archanjel Michal

VAROVANIE (Antónia Haľková) „Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním…

Read more »

Kvet života

By |

Kvet života

VAROVANIE (Antónia Haľková) Kvet života sa pokladá za univerzálny symbol života, energie a prepojenia všetkého existujúceho. Tento symbol posvätnej geometrie predstavuje okamih, v ktorom „Boh“ stvoril vesmír, a tak opustil stav neexistencie, prázdnoty a temnoty. Zrodením kvetu života sa vraj všetko začalo a spustilo svoj prvý kolobeh. Mnohé kultúry považujú kvet života za posvätný symbol….

Read more »

Labyrint

By |

Labyrint

VAROVANIE (Antónia Haľková) Labyrinty v tvare kruhu, štvorca, špirály, osemuholníka a iných obrazov sa odpradávna využívajú pri magických iniciačných a zasväcovacích rituáloch. Dokazujú to nástenné maľby jaskýň, na ktorých pravekí ľudia znázorňovali labyrint. Magické labyrinty sú umelo vytvorené geometrické línie, po ktorých vedie človeka duch meditácie a pokoja. Podľa starého gréckeho mýtu labyrint navrhol a postavil legendárny…

Read more »

Symbol lebky

By |

Symbol lebky

VAROVANIE (Antónia Haľková) Symbol lebky v nás často evokuje strach, smrť, temnotu, nebezpečenstvo. Prírodné národy odpradávna pripisovali lebke veľký význam, pretože ju považovali za sídlo duše a sily. Lebka slúžila ako obetný dar rôznym prírodným božstvám. Tradičné uctievanie lebiek je známe po celom svete. Kmeňové národy dodnes komunikujú práve skrze lebku s duchmi svojich predkov. Archeologické nálezy…

Read more »

Keltské uzly

By |

Keltské uzly

VAROVANIE (Antónia Rabatínová) Takmer v každom keltskom ornamente nachádzame prepletené symboly, uzly, v ktorých sú zašifrované mystické myšlienky. Keltské uzly symbolicky stvárňujú večný kolobeh života a smrti, nemenný kolobeh prírodných a vesmírnych cyklov. O význame jednotlivých keltských uzlov existuje mnoho teórií. Keltské uzly sú prastaré symboly osudu a tajomstiev prírody. Symbolizujú previazanosť duše s podvedomím človeka a jeho…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku