Archive For The “Varovanie” Category

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Bahaizmus je jedno z najmladších nezávislých náboženstiev, ktoré v polovici 19. storočia založil Bahá’u’lláh. Bahajská viera je zameraná na budovanie spravodlivého, mierového a trvalo udržateľného sveta. Všetci baháji spolu tvoria Medzinárodné bahájske spoločenstvo. Bahájska viera pochádza z prostredia shiitského islamu. V roku 1844 vo vtedajšej Perzii mladý muž menom Báb vyhlásil,…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Názov scientológia je odvodený zo spojenia latinského slova scio (vedieť) a gréckeho slova logos (štúdium), a znamená „štúdium znalostí“. Scientológia je celosvetová nadnárodná organizácia, ktorú v roku 1954 založil L. Ron Hubbard, americký filozof, humanista a autor vedecko-fantastickej literatúry. Hubbard vychádzal zo základnej myšlienky, že „mysli, duši a životu sa dá…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Ilumináti sú podľa oficiálnej svetovej webovej stránky iluminátov elitnou organizáciou svetových lídrov, podnikateľov, vedcov, umelcov a ďalších vplyvných ľudí žijúcich na našej planéte. Prenikajú politickú, náboženskú a geografickú sféru údajne s cieľom prosperity celého ľudstva. Názov spoločnosti je odvodený z latinského slova illuminatio, ktoré v preklade znamená osvietenie. Nemec Adam Weishaupt…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Slobodomurárstvo je v súčasnosti obľúbenou témou rôznych konšpiračných teórií. Ide o jedno z najstarších nenáboženských „bratských“ spoločenstiev, ktoré má svoj kult, obrady, hierarchiu i systém morálky. Neexistuje jasná definícia slobodomurárstva, no možno ho charakterizovať ako organizovanú sústavu tajných spoločností založených na liberalizme a okultizme. Liberalizmus v slobodomurárstve predstavuje „slobodu“ od Boha…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Starý mystický rád ruže a kríža, po lat. Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis, je iniciačným rádom, ktorý prostredníctvom zasvätení do jednotlivých vyšších stupňov vedie svojich členov k hlbšiemu poznaniu a vlastnému zažitiu Boha. V roku 1934 Združenie štrnástich autentických iniciačných rádov F.U.D.O.S.I. potvrdilo rádu A.M.O.R.C. nástupníctvo Rádu ružového kríža, tzv. rozenkruciánstva….

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Spoločnosť priateľov je sekta vychádzajúca z protestantizmu, založená Georgeom Foxom v polovici 17. storočia v Anglicku. Kvakeri stáli pri vzniku viacerých organizácií, ako je napríklad Amnesty International nebo Greenpeace. Pre svoj dôsledný pacifizmus odmietajú vojenskú službu, vystupujú proti rasizmu a útlaku. V roku 1947 získali Nobelovu cenu za mier. Názov Spoločnosť…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) V sedemdesiatych rokoch 19. storočia kazateľ Charles Taze Russell (1852 – 1946) založil v Pensylvánii v USA skupinu pod názvom Bádatelia Biblie. Takto začala vznikať náboženská spoločnosť Svedkovia Jehovovi, ktorej členovia sú známi najmä vytrvalou misijnou činnosťou z domu do domu, očakávaním blízkeho príchodu konca sveta a vierou v záchranu stáda v počte…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní (mormóni) založil v roku 1930 v USA Joseph Smith (1805 – 1844). Najcharakteristickejšou črtou tejto náboženskej spoločnosti je to, že kladie dôraz na rodinný život. Rodiny sú mnohodetné, v minulosti schvaľovali a praktizovali mnohoženstvo. Mormóni učia, že rodinné vzťahy môžu trvať večne, preto pátrajú po svojich predkoch a v zastúpení…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) Cirkev zjednotenia založil v roku 1954 Sun Myung Moon (1920 – 2012), pochádzajúci zo Severnej Kórey. Táto sekta má pyramídovú štruktúru (hierarchizácia vedenia, moci a výsad) a je známa najmä hromadnými sobášmi. Šestnásťročnému Moonovi sa na Veľkú noc v roku 1936 údajne zjavili Ježiš, Mohamed a Budha. Ježiš mu „odovzdal“ odkaz, že…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) V októbri 1991 Jiří Valter založil v Brne prvú Cirkev satanovu v Československu. Valter udržiaval kontakt s americkou Cirkvou satanovou a údajne bol vymenovaný za veľkňaza jej československej pobočky samotným LaVeyom, zakladateľom Cirkvi satanovej. V roku 1999 Valter ukončil styky s cirkvou a svoje právomoci odovzdal pražskej pobočke. Organizácia zmenila názov na…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi