Archive For The “Varovanie” Category

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Možno poznáte situáciu, že niekto je vždy chorý. Keď jedna choroba prechádza a vzápätí ju strieda ďalšia. Lekársku pomoc máme vyhľadať vždy pri ochorení, ktoré ohrozuje naše zdravie. V mnohých prípadoch sa však medicínsky nenájde pôvod choroby, výsledky vyšetrení sú opakovane v poriadku. Práve za takými chorobami často stojí duch nemoci.  …

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Strach je neodmysliteľnou súčasťou ľudského života. Z psychologického hľadiska možno strach definovať ako nepríjemnú emóciu, pocit znepokojenia z blížiaceho sa zla. Čo sa však týka pohľadu viery, potrebujeme si uvedomiť, že strach nie je len fyziologická reakcia na okolnosti, ale je to duchovný jav.   V Biblii nachádzame opisy dvoch druhov…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Každý z nás z času na čas zažíva smútok, horkosť, melanchóliu či pocity beznádeje. Je náročné jednoznačne popísať, čo vnútorná ťažoba je. Mohli by sme ju charakterizovať ako záhadný pocit skľúčenosti, duchovnú krízu, úzkosť a strach, akýsi stav vnútorného rozporu.   „Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal,…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Otroctvo je nedostatok slobody. Predstavuje závislosť od osoby, miesta alebo veci. Môže tiež existovať vo forme rôznych vášní a návykov. Otrok je ten, kto je úplne zbavený individuálnej slobody, kto svoju vôľu niekomu alebo niečomu úplne podriadil.   Izraeliti v Egypte boli pozbavení slobody, boli nútení tvrdo pracovať pre faraóna, znášať…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Teologický slovník definuje pýchu ako nezriadenú túžbu vyzdvihovať svoje vlastnosti nad vlastnosti iných ľudí. Pýche patrí prvé miesto zo siedmich hlavných hriechov: pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť. Hlavnými sa tieto hriechy nazývajú preto, lebo plodia iné hriechy a neresti.   Pýcha je koreňom strachu a úzkosti, ktoré človeku bránia…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) Cirkev zjednotenia založil v roku 1954 Sun Myung Moon (1920 – 2012), pochádzajúci zo Severnej Kórey. Táto sekta má pyramídovú štruktúru (hierarchizácia vedenia, moci a výsad) a je známa najmä hromadnými sobášmi. Šestnásťročnému Moonovi sa na Veľkú noc v roku 1936 údajne zjavili Ježiš, Mohamed a Budha. Ježiš mu „odovzdal“ odkaz, že…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) V októbri 1991 Jiří Valter založil v Brne prvú Cirkev satanovu v Československu. Valter udržiaval kontakt s americkou Cirkvou satanovou a údajne bol vymenovaný za veľkňaza jej československej pobočky samotným LaVeyom, zakladateľom Cirkvi satanovej. V roku 1999 Valter ukončil styky s cirkvou a svoje právomoci odovzdal pražskej pobočke. Organizácia zmenila názov na…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) Cirkev Satanova je satanistická organizácia, ktorú založil v roku 1966 v Kalifornii Anton Szandor LaVey, vlastným menom Howard Stanton Levey, americký spisovateľ, okultista, hudobník a herec. LaVey sa v mladosti živil ako hypnotizér. Po založení cirkvi sa vyhlásil za prvého veľkňaza Cirkvi Satanovej. Zomrel v roku 1997 na infarkt. Ideológiu Satanovej cirkvi…

Read more »

By |

VAROVANIE (Dada Kolesárová) Technologický rozvoj umožňuje dnešným deťom, aby sa k tabletom a mobilom dostali už v predškolskom veku. Je veľmi dôležité, ako sa k tomu postavia tí, ktorí zodpovedajú za budúcnosť detí pred Bohom a spoločnosťou. Nikto nemôže povedať, že sa ho to netýka. Náš starší syn začal ovládať počítačovú myš pred pätnástimi rokmi,…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) Tento pojem predstavuje hnutie, ktorého jednotlivé skupiny vznikajú a zanikajú bez akýchkoľvek väzieb na predchádzajúce. Podstatou tohto hnutia je vzbura a nepriateľstvo voči Bohu. Slovo satan znamená nepriateľ, žalobca, odporca protivník. Satanizmus má najrôznejšie podoby, a to od napohľad nevinných hier na satanistov až po rituálne vraždy. Rozlišujeme dve základné tendencie satanizmu….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi