Archive For The “Varovanie” Category

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Transcendentálna meditácia je meditačná technika vychádzajúca z hinduistického učenia a praxe, ktorej cieľom je pomôcť človeku zbaviť sa stresu a priniesť celkové uvoľnenie tela i ducha. Táto meditačná technika spočíva v odpútaní sa od podnetov tak zmyslových, ako aj pohybových, pričom meditujúci človek sa prostredníctvom opakovania určitej mantry dostáva až do…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Medzinárodná spoločnosť pre Krišnovo vedomie je oficiálny názov hnutia Hare Krišna, ktoré v roku 1965 v New Yorku založil Ind A. C. Bhaktivédanta Svámí Praphupáda, pôvodným menom Abhay Čaran Dé (1896 – 1977). Hnutie je tiež známe pod názvom ISKCON, čo je skratka vytvorená zo začiatočných písmen anglického názvu hnutia.  …

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Satja Sáí Bábá (1926 – 2011) sa narodil v dedinke Puttaparthi v Indii. Satja znamená pravda, Sáí božská matka, Bábá otec.  Sáí Bába sa označil za Avatara nášho veku. Slovo avatar v staroindickom jazyku sanskrit znamená stelesnenie božského vedomia na zemi. Tento duchovný učiteľ údajne prišiel na Zem v tejto kritickej…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Radžníš Čandra Mohan Džain, známy ako Osho (1931 – 1990), bol duchovný učiteľ, majster, guru a filozof pochádzajúci z Indie. Jeho učenie kombinovalo myšlienky východných aj západných náboženstiev a odmietalo akékoľvek cirkevné inštitúcie a dogmy. Radžníš zanechal kariéru profesora filozofie a ako potulný kazateľ si postupne získaval priaznivcov nielen z Indie,…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Eckankar je nové náboženské hnutie založené v roku 1965 Pavlom Twitchelom (1908 – 1971), americkým duchovným lektorom, spisovateľom a novinárom. Sídlom hnutia je Chrám Eck v USA, v Minnesote. Slovo eckankar znamená „spolupracovník s Bohom“. Učenie hnutia vychádza z hinduizmu. Karma a reinkarnácia sú základom viery eckankaru. Nasledovníci veria, že duša sa…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Hnutie Sri Chinmoy patrí medzi deštruktívne kulty vychádzajúce z hinduizmu. Centrá Sri Chinmoya organizujú kurzy, meditácie, koncerty, výstavy, bežecké a atletické podujatia, ktorými sa snažia presvedčiť širokú verejnosť, že duchovné hľadanie a moderný život môžu koexistovať.   Zakladateľ hnutia guru Sri Chinmoy, rodným menom Sri Kumar Ghosem (1931 – 2007), sa…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Bahaizmus je jedno z najmladších nezávislých náboženstiev, ktoré v polovici 19. storočia založil Bahá’u’lláh. Bahajská viera je zameraná na budovanie spravodlivého, mierového a trvalo udržateľného sveta. Všetci baháji spolu tvoria Medzinárodné bahájske spoločenstvo. Bahájska viera pochádza z prostredia shiitského islamu. V roku 1844 vo vtedajšej Perzii mladý muž menom Báb vyhlásil,…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Názov scientológia je odvodený zo spojenia latinského slova scio (vedieť) a gréckeho slova logos (štúdium), a znamená „štúdium znalostí“. Scientológia je celosvetová nadnárodná organizácia, ktorú v roku 1954 založil L. Ron Hubbard, americký filozof, humanista a autor vedecko-fantastickej literatúry. Hubbard vychádzal zo základnej myšlienky, že „mysli, duši a životu sa dá…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Ilumináti sú podľa oficiálnej svetovej webovej stránky iluminátov elitnou organizáciou svetových lídrov, podnikateľov, vedcov, umelcov a ďalších vplyvných ľudí žijúcich na našej planéte. Prenikajú politickú, náboženskú a geografickú sféru údajne s cieľom prosperity celého ľudstva. Názov spoločnosti je odvodený z latinského slova illuminatio, ktoré v preklade znamená osvietenie. Nemec Adam Weishaupt…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Slobodomurárstvo je v súčasnosti obľúbenou témou rôznych konšpiračných teórií. Ide o jedno z najstarších nenáboženských „bratských“ spoločenstiev, ktoré má svoj kult, obrady, hierarchiu i systém morálky. Neexistuje jasná definícia slobodomurárstva, no možno ho charakterizovať ako organizovanú sústavu tajných spoločností založených na liberalizme a okultizme. Liberalizmus v slobodomurárstve predstavuje „slobodu“ od Boha…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi