Archive For The “Varovanie” Category

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Otroctvo je nedostatok slobody. Predstavuje závislosť od osoby, miesta alebo veci. Môže tiež existovať vo forme rôznych vášní a návykov. Otrok je ten, kto je úplne zbavený individuálnej slobody, kto svoju vôľu niekomu alebo niečomu úplne podriadil.   Izraeliti v Egypte boli pozbavení slobody, boli nútení tvrdo pracovať pre faraóna, znášať…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Teologický slovník definuje pýchu ako nezriadenú túžbu vyzdvihovať svoje vlastnosti nad vlastnosti iných ľudí. Pýche patrí prvé miesto zo siedmich hlavných hriechov: pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť. Hlavnými sa tieto hriechy nazývajú preto, lebo plodia iné hriechy a neresti.   Pýcha je koreňom strachu a úzkosti, ktoré človeku bránia…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.“ (Jn 10, 27) Mnohí dnešní kresťania tvrdia: „Boh ku mne nehovorí, nepočujem ho, neviem, aká je jeho vôľa.“ On si vyvolil nás, je starostlivým pastierom, ktorému záleží na svojich ovečkách a vyberie sa hľadať každú stratenú. My…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Diabol zneužíva nevedomosť človeka a zotročuje ho cez rôzne lákadlá a ponuky sľubujúce rýchle uzdravenie, zbohatnutie či moc. Dôležité je vyhýbať sa týmto cestám, ale ak sa to už stane, návrat je možný, ale tŕnistý. Modlitba za oslobodenie je modlitbou, v ktorej sa skrze Ježiša Krista obraciame na Boha, aby nás samých alebo človeka,…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Definovať hnutie New Age je veľmi náročné. V podstate ide o syntézu starých náboženských tradícií, východného mysticizmu, modernej filozofie, psychológie, vedy a sci-fi. Toto medzinárodné hnutie podporuje ekológiu, zdravú výživu, alternatívnu medicínu a vo všetkých náboženstvách sa usiluje nájsť spoločné prvky s cieľom vytvoriť ideologicky zosúladené, šťastné a globálne spoločenstvo.  …

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Ruská emigrantka Helena Petrovna Blavatská (1831 – 1891) založila v roku 1975 v New Yorku Teozofickú spoločnosť, ktorá bola moderným gnostickým hnutím s cieľom zjednotiť svetové náboženstvá. Inšpiráciu pre svoje ciele Blavatská čerpala z okultnej komunikácie s dušami zomrelých hinduistických majstrov, tzv. mahátmami. Títo najvyšší odborníci teozofickej teórie, nadprirodzení majstri z…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Pojmom astrálne cestovanie označujeme zážitok mimo tela, ktorý predpokladá existenciu duše alebo vedomia nazývaného astrálne telo, ktoré je vraj schopné oddeliť sa od fyzického tela a cestovať mimo neho v priestore celého vesmíru. Jednoducho povedané, astrálne cestovať znamená oddeliť svoje duchovné telo od toho fyzického, čím v podstate dochádza k oddeleniu duše od…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Pojmom multilevel marketing označujeme predaj spotrebného tovaru alebo služieb pomocou nezávislých distribútorov, ktorí tieto produkty ponúkajú priamo spotrebiteľom. Tento systém tzv. priameho sieťového obchodovania využívajú komerčné kulty, ktoré sú väčšinou organizované ako obchodné spoločnosti s viacúrovňovým predajom.   Komerčné kulty sa orientujú na moc peňazí, finančný zisk a osobný úspech. Je…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Univerzálny život je pomerne mladé náboženské hnutie, ktoré začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia založila Nemka Gabriela Witteková. Táto náboženská komunita prevádzkuje vydavateľstvo kníh, potravinársky reťazec pre vegetariánske jedlá a pôsobí aj v oblasti alternatívnej medicíny.   Gabriela Witteková, narodená v roku 1933 v nemeckom Wertingene po smrti svojej matky v roku…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Transcendentálna meditácia je meditačná technika vychádzajúca z hinduistického učenia a praxe, ktorej cieľom je pomôcť človeku zbaviť sa stresu a priniesť celkové uvoľnenie tela i ducha. Táto meditačná technika spočíva v odpútaní sa od podnetov tak zmyslových, ako aj pohybových, pričom meditujúci človek sa prostredníctvom opakovania určitej mantry dostáva až do…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi