Archive For The “Varovanie” Category

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Ruská emigrantka Helena Petrovna Blavatská (1831 – 1891) založila v roku 1975 v New Yorku Teozofickú spoločnosť, ktorá bola moderným gnostickým hnutím s cieľom zjednotiť svetové náboženstvá. Inšpiráciu pre svoje ciele Blavatská čerpala z okultnej komunikácie s dušami zomrelých hinduistických majstrov, tzv. mahátmami. Títo najvyšší odborníci teozofickej teórie, nadprirodzení majstri z…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Pojmom astrálne cestovanie označujeme zážitok mimo tela, ktorý predpokladá existenciu duše alebo vedomia nazývaného astrálne telo, ktoré je vraj schopné oddeliť sa od fyzického tela a cestovať mimo neho v priestore celého vesmíru. Jednoducho povedané, astrálne cestovať znamená oddeliť svoje duchovné telo od toho fyzického, čím v podstate dochádza k oddeleniu duše od…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Pojmom multilevel marketing označujeme predaj spotrebného tovaru alebo služieb pomocou nezávislých distribútorov, ktorí tieto produkty ponúkajú priamo spotrebiteľom. Tento systém tzv. priameho sieťového obchodovania využívajú komerčné kulty, ktoré sú väčšinou organizované ako obchodné spoločnosti s viacúrovňovým predajom.   Komerčné kulty sa orientujú na moc peňazí, finančný zisk a osobný úspech. Je…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Univerzálny život je pomerne mladé náboženské hnutie, ktoré začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia založila Nemka Gabriela Witteková. Táto náboženská komunita prevádzkuje vydavateľstvo kníh, potravinársky reťazec pre vegetariánske jedlá a pôsobí aj v oblasti alternatívnej medicíny.   Gabriela Witteková, narodená v roku 1933 v nemeckom Wertingene po smrti svojej matky v roku…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Transcendentálna meditácia je meditačná technika vychádzajúca z hinduistického učenia a praxe, ktorej cieľom je pomôcť človeku zbaviť sa stresu a priniesť celkové uvoľnenie tela i ducha. Táto meditačná technika spočíva v odpútaní sa od podnetov tak zmyslových, ako aj pohybových, pričom meditujúci človek sa prostredníctvom opakovania určitej mantry dostáva až do…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Medzinárodná spoločnosť pre Krišnovo vedomie je oficiálny názov hnutia Hare Krišna, ktoré v roku 1965 v New Yorku založil Ind A. C. Bhaktivédanta Svámí Praphupáda, pôvodným menom Abhay Čaran Dé (1896 – 1977). Hnutie je tiež známe pod názvom ISKCON, čo je skratka vytvorená zo začiatočných písmen anglického názvu hnutia.  …

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Satja Sáí Bábá (1926 – 2011) sa narodil v dedinke Puttaparthi v Indii. Satja znamená pravda, Sáí božská matka, Bábá otec.  Sáí Bába sa označil za Avatara nášho veku. Slovo avatar v staroindickom jazyku sanskrit znamená stelesnenie božského vedomia na zemi. Tento duchovný učiteľ údajne prišiel na Zem v tejto kritickej…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Radžníš Čandra Mohan Džain, známy ako Osho (1931 – 1990), bol duchovný učiteľ, majster, guru a filozof pochádzajúci z Indie. Jeho učenie kombinovalo myšlienky východných aj západných náboženstiev a odmietalo akékoľvek cirkevné inštitúcie a dogmy. Radžníš zanechal kariéru profesora filozofie a ako potulný kazateľ si postupne získaval priaznivcov nielen z Indie,…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Eckankar je nové náboženské hnutie založené v roku 1965 Pavlom Twitchelom (1908 – 1971), americkým duchovným lektorom, spisovateľom a novinárom. Sídlom hnutia je Chrám Eck v USA, v Minnesote. Slovo eckankar znamená „spolupracovník s Bohom“. Učenie hnutia vychádza z hinduizmu. Karma a reinkarnácia sú základom viery eckankaru. Nasledovníci veria, že duša sa…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Hnutie Sri Chinmoy patrí medzi deštruktívne kulty vychádzajúce z hinduizmu. Centrá Sri Chinmoya organizujú kurzy, meditácie, koncerty, výstavy, bežecké a atletické podujatia, ktorými sa snažia presvedčiť širokú verejnosť, že duchovné hľadanie a moderný život môžu koexistovať.   Zakladateľ hnutia guru Sri Chinmoy, rodným menom Sri Kumar Ghosem (1931 – 2007), sa…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi