Archive For The “Varovanie” Category

Cirkev zjednotenia – Moonova sekta

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) Cirkev zjednotenia založil v roku 1954 Sun Myung Moon (1920 – 2012), pochádzajúci zo Severnej Kórey. Táto sekta má pyramídovú štruktúru (hierarchizácia vedenia, moci a výsad) a je známa najmä hromadnými sobášmi. Šestnásťročnému Moonovi sa na Veľkú noc v roku 1936 údajne zjavili Ježiš, Mohamed a Budha. Ježiš mu „odovzdal“ odkaz, že…

Read more »

Prvý Česko-slovenský chrám Cirkvi satanovej (P.Č-S.CH.C.S.)

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) V októbri 1991 Jiří Valter založil v Brne prvú Cirkev satanovu v Československu. Valter udržiaval kontakt s americkou Cirkvou satanovou a údajne bol vymenovaný za veľkňaza jej československej pobočky samotným LaVeyom, zakladateľom Cirkvi satanovej. V roku 1999 Valter ukončil styky s cirkvou a svoje právomoci odovzdal pražskej pobočke. Organizácia zmenila názov na…

Read more »

Cirkev Satanova

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) Cirkev Satanova je satanistická organizácia, ktorú založil v roku 1966 v Kalifornii Anton Szandor LaVey, vlastným menom Howard Stanton Levey, americký spisovateľ, okultista, hudobník a herec. LaVey sa v mladosti živil ako hypnotizér. Po založení cirkvi sa vyhlásil za prvého veľkňaza Cirkvi Satanovej. Zomrel v roku 1997 na infarkt. Ideológiu Satanovej cirkvi…

Read more »

Novodobé závislosti

By |

VAROVANIE (Dada Kolesárová) Technologický rozvoj umožňuje dnešným deťom, aby sa k tabletom a mobilom dostali už v predškolskom veku. Je veľmi dôležité, ako sa k tomu postavia tí, ktorí zodpovedajú za budúcnosť detí pred Bohom a spoločnosťou. Nikto nemôže povedať, že sa ho to netýka. Náš starší syn začal ovládať počítačovú myš pred pätnástimi rokmi,…

Read more »

Satanizmus

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) Tento pojem predstavuje hnutie, ktorého jednotlivé skupiny vznikajú a zanikajú bez akýchkoľvek väzieb na predchádzajúce. Podstatou tohto hnutia je vzbura a nepriateľstvo voči Bohu. Slovo satan znamená nepriateľ, žalobca, odporca protivník. Satanizmus má najrôznejšie podoby, a to od napohľad nevinných hier na satanistov až po rituálne vraždy. Rozlišujeme dve základné tendencie satanizmu….

Read more »

Druhy siekt

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) Existuje veľa siekt s rôznou ideológiou, preto je náročné klasifikovať ich. Niektoré sú registrovanými náboženskými spoločnosťami, iné nie. Na Slovensku je registrovaných osemnásť cirkví a náboženských spoločností. Z hľadiska hierarchie, usporiadania a štruktúry rozoznávame sekty s pyramídovou, pavučinovou, hviezdicovou a sférickou štruktúrou. Pyramídová štruktúra. Organizačné usporiadanie v tvare pyramídy zabezpečuje hierarchizáciu vedenia,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku