Pascha

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Oslavujeme sviatok sviatkov – Paschu, vzkriesenie Ježiša Krista, Ježišovo víťazstvo, ktoré vydobyl pre celé ľudské pokolenie. Pouvažujme hlbšie o udalosti, ktorá má pre nás neoceniteľný význam. Dedičným hriechom sa celé ľudstvo vzdialilo od Pána Boha. Naši prarodičia padli do hriechu a strhli doň i celé svoje potomstvo, všetkých ľudí. Človek stratil raj, lebo stratil Božiu milosť. Zničil to, čo mu Boh daroval ako najcennejšie – trvalé spojenie s ním.
Boh stvoril človeka, aby mal s Bohom dôverný vzťah milosti a lásky. Tento vzťah Adam a Eva pretrhli a vytvorili nepreklenuteľnú priepasť medzi Tvorcom a stvorením. Nebolo už v moci ľudí tento vzťah s Bohom napraviť či nejako obnoviť. To mohol urobiť už iba Boh. On to vykonal cez obetu svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista. Cez jeho smrť na kríži a zmŕtvychvstanie. Toto víťazstvo Boh ponúka všetkým ľuďom, a tak všetci môžu byť spasení. Pravda, ak si toto víťazstvo privlastnia. Ak budú oň stáť.
Dnes máme privilégium byť účastnými na svätej liturgii, ktorá je tou istou pravou obetou Ježiša Krista, len s jediným rozdielom, že na Kalvárii sa Ježiš obetoval krvavým spôsobom, kým tu sa obetuje nekrvavým spôsobom. Účasťou na svätej liturgii a svätom prijímaní si privlastňujeme ovocie Ježišovej obety. Skrze ňu nás Boh ospravedlňuje a dáva nám svoju milosť i silu odolávať nástrahám zlého ducha. Častou účasťou sa naše spojenie s Bohom stáva pevnejším a trvácnejším. Tak môžeme dozrievať v milosti a v láske.
V každom okamihu dňa i noci sa niekde na zemi slávi svätá liturgia. V každom okamihu sa Ježiš obetuje za spásu nesmrteľných duší. Uvedomme si to a buďme mu za to vďační, lebo iba vďaka jeho obete môžeme prísť do večného cieľa, ktorým je domov u Otca.
Toto poznanie nás vyzýva, aby sme na svätú liturgiu prichádzali podľa možností čo najčastejšie. Lebo to je najkrajšia a najúčinnejšia modlitba, akú sa človek môže modliť. Preto nech sa naše chrámy znova zapĺňajú, aby sme tak vzdávali vďaku Ježišovi za jeho vykupiteľskú obetu, za to, že nám skrze ňu ponúka spásu, život s Bohom naveky.
Tropár 3. hlasu nás vyzýva k veľkej radosti: „Veseľte sa, nebesá, a plesaj zem, lebo svojou pravicou Pán urobil veľký čin. Svojou smrťou premohol smrť a stal sa prvorodeným z mŕtvych. Vyslobodil nás s útrob pekiel a svetu preukázal veľké milosrdenstvo.“
Christos voskrese! Voistinu voskrese!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *