A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali. (Sk 10, 42a)

(Pavol Seman) Apoštolom aj nám dáva Pán Ježiš príkaz hlásať Božiu pravdu. Pravdu o tom, že je Božím Synom, že milý mu je každý, kto má pred ním bázeň a koná spravodlivo. Dosvedčujme našimi životmi, že Ježiš je Pánom, že zomrel za nás a vstal z mŕtvych, aby sme raz mohli večne žiť. Tento príkaz majme na pamäti a svedčime konkrétnymi skutkami lásky o zmŕtvychvstalom Kristovi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *