Archive For The “Slovo metropolitu” Category

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)   Sviatky Božieho narodenia sú najkrajšie a najradostnejšie v cirkevnom liturgickom roku. Vianočný stromček, darčeky, atmosféra lásky a pokoja, štedrá večera, to všetko umocňuje kresťanský sviatok, ktorý nám pripomína narodenie Mesiáša na tento svet. Po hriechu prvých rodičov v raji nastal v srdciach prvých ľudí Adama a Evy smútok. Uvedomovali si, čo stratili, uvedomovali si…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)   Počas synody biskupov v Ríme, ktorá sa 3. – 28. októbra venovala aktuálnym témam mladých, vystúpil so svojím príhovorom aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.   Drahý Svätý Otče, milí synodálni otcovia a všetci prítomní, pochádzam zo srdca Európy, zo Slovenska a skúsenosť s mladými v našej Gréckokatolíckej cirkvi je nielen dobrá,…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)   Pri príležitosti osláv dvojstého výročia vzniku Prešovskej eparchie sa na audiencii v Aule Pavla VI. vo Vatikáne za všetkých slovenských gréckokatolíkov prihovoril Svätému Otcovi prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.   Drahý Svätý Otče! Vo svojom mene, v mene mojich spolubratov biskupov, členov Rady hierarchov, ale i v mene kňazov, diakonov, rehoľníkov, seminaristov…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)   Svätý Otec Benedikt XVI. hovorí, že Cirkev nás sviatkom Krista Kráľa vyzýva sláviť Pána Ježiša ako Kráľa vesmíru. Volá nás, aby sme zamerali náš pohľad do budúcnosti, či lepšie do hĺbky, k poslednej méte dejín, keď nastane konečné a večné Kristovo kráľovstvo. On bol na počiatku s Otcom,…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)   Prežívame nádherný mariánsky mesiac október a tešíme sa spolu s našou nebeskou Matkou Máriou. Ďakujeme jej za materinskú pomoc, za ochranu a za milosti, ktoré nám v živote vyprosila a sprostredkovala. Matka Cirkev venuje v roku Panne Márii špeciálne dva mesiace, máj a október. Východná cirkev k týmto dvom mesiacom s radosťou pridáva aj tretí mesiac…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)   Drahí naši veriaci, zo srdca vás všetkých pozdravujem a žičím vám všetky potrebné milosti v tomto Jubilejnom roku výročí Prešovskej archieparchie.   Obraciam sa na vás s veľkou vďakou v srdci za to, že ste živou súčasťou Gréckokatolíckej cirkvi. Verím, že ste hrdí na svoju cirkev, ktorá v nedávnom čase totality obstála v jednote…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)   Milí čitatelia časopisu Slovo! Blíži sa hlavná jubilejná slávnosť – 200 rokov od zriadenia Prešovskej eparchie, ktorú chceme čím dôstojnejšie osláviť 19. – 22. septembra. Chcem vás na tieto veľké udalosti srdečne pozvať a spolu s vami ďakovať a prosiť. Vieme, že podelená radosť z darov a milostí sa znásobí a spoločné modlitby o požehnanie…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ) Východná cirkev si zvlášť uctieva Bohorodičku. Prvé mariánske dogmy vznikli na východe. Okrem dogiem, ktoré Božej Matke pripisujú veľké tituly, východné kresťanstvo rozvíja predovšetkým lásku a úctu k Bohorodičke.   Spomínam si na profesora Toniola v Ríme, ktorý s veľkým zanietením rozoberal Akatist k Bohorodičke. Podľa neho je to najkrajšia mariánska modlitba Katolíckej cirkvi….

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Mesiac jún môžeme nazvať mesiacom novokňazov a mesiac júl mesiacom ich prvých kňazských krôčikov v pastoračnej službe. Teória z teologických štúdií a zo seminárnej výchovy je vymenená za prax. Začala sa radosť zo slávenia svätých božských liturgii, keď si priamo každý kňaz uvedomuje veľkosť prijatých darov pri kňazskej vysviacke….

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Všetci vieme, že každý človek má svoje sily limitované. Nie je stroj. V mladosti zvyčajne až tak nepociťuje únavu a potrebu kvalitného oddychu či dovolenky. Niekedy bez nich dokáže fungovať aj vo vyššom veku niekoľko rokov. Ale skôr či neskôr, najmä s pribúdajúcimi rokmi, sa žiada z času na…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi