Archive For The “Slovo metropolitu” Category

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Jedným z významných udalostí Jubilejného roka Gréckokatolíckej cirkvi je 130. výročie narodenia nášho hieromučeníka P. P. Gojdiča. Narodil sa 17. júla 1888 v rodine gréckokatolíckeho kňaza v Ruských Pekľanoch, kde dostal vynikajúci prirodzený i duchovný základ. Na ňom už od ranej mladosti budoval svoj život, bol usilovným žiakom a využíval svoje talenty….

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   V tomto jubilejnom roku si okrem iných významných udalosti spätých zo životom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pripomíname aj 1155. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (863). Tu majú gréckokatolíci svoj pôvod, svoj začiatok života na našom území. Svätí solúnski bratia nám priniesli katolícku vieru, ktorú sme si…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   13. júna uplynulo polstoročie od obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1968. Bolo to jej skutočné vzkriesenie, hoci nie na tretí deň, ale až po dlhých osemnástich rokoch. 28. apríla 1950 na tzv. Prešovskom sobore komunisti po nariadení z Moskvy pochovali Gréckokatolícku cirkev v Československu. Zariadili všetko tak, aby zanikla. Mysleli…

Read more »

By |

  SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Mesiac jún nám predstavuje Ježišovo Božské Srdce. Zahľaďme sa v duchu na neho, ba pokúsme sa doň vstúpiť, aby sme spoznali veľkosť lásky, ktorou Ježiš prekypuje voči nám ľuďom. On ju dokázal skutkami, nie slovami.   Prvým dôkazom jeho lásky k nám ľuďom je jeho príchod z neba na túto zem….

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Ježiš Kristus, Boží Syn, založil svätú Cirkev a za apoštolov si vybral jednoduchých rybárov. Tých vyučoval počas troch rokov, keď s ním chodili po cestách Palestíny. Videli Ježišove zázraky, počuli jeho slová o nebeskom Otcovi, predpoveď o jeho utrpení, smrti a vzkriesení, ale veľa z toho, čo im hovoril, nechápali. Keď od…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Milí čitatelia, ak čítate tento text, istotne ste vidiaci. Náš časopis Slovo nevychádza v Braillovom písme pre nevidiacich či ľudí s veľmi poškodeným zrakom. Predsa si dovolím položiť jednu provokatívnu otázku: Sme slepí či vidiaci? Som si istý, že každý z nás občas vidí ľudí s bielymi paličkami, ktorými si pomáhajú…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Už v predchádzajúcom Slove som písal o Božom milosrdenstve. Myslím však, že je to aktuálne aj dnes. V ostatnom čase sa na Slovensku udiali vážne udalosti. Myslím najmä na vraždu dvoch nevinných ľudí – novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorá spustila vlnu protestov na námestiach našich miest…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Žijeme v časoch veľkej duchovnej biedy, veľkých hriechov, keď sa v mene slobody každý deň zabíjajú tisíce nevinných životov, a to ešte v lone matiek. Žijeme v čase teroristických útokov, pri ktorých zomierajú desiatky nevinných obetí. Žijeme v čase vojen, aj keď sa píše 21. storočie. Kam to len ľudstvo dotiahlo, keď denne zomiera…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Milí čitatelia časopisu Slovo, všetci máme vlastnú skúsenosť s ľudskou pochybovačnosťou. Pri rozhovoroch často dostávame otázku: „A je to pravda? Ozaj sa to stalo? Nechce sa mi to veriť…“ Ľudia dnešného sveta dokážu všetko spochybniť, dokonca aj vlastnú existenciu. Žijú v takom myšlienkovom chaose, že takmer na všetko sa pozerajú s pochybnosťami….

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Drahí čitatelia časopisu Slovo, naša viera nás učí, že zosnulí naďalej žijú, lebo máme nesmrteľnú dušu. Duše zomrelých sa nachádzajú na jednom z troch miest: buď sú v nebi, v očistci, alebo v pekle. Keďže nevieme, kde sa nachádzajú, a sú to naši blízki, priatelia, príbuzní a známi, vysielame k Bohu modlitby za ich spásu….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi