Archive For The “Slovo metropolitu” Category

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Milí čitatelia časopisu Slovo, všetci máme vlastnú skúsenosť s ľudskou pochybovačnosťou. Pri rozhovoroch často dostávame otázku: „A je to pravda? Ozaj sa to stalo? Nechce sa mi to veriť…“ Ľudia dnešného sveta dokážu všetko spochybniť, dokonca aj vlastnú existenciu. Žijú v takom myšlienkovom chaose, že takmer na všetko sa pozerajú s pochybnosťami….

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Drahí čitatelia časopisu Slovo, naša viera nás učí, že zosnulí naďalej žijú, lebo máme nesmrteľnú dušu. Duše zomrelých sa nachádzajú na jednom z troch miest: buď sú v nebi, v očistci, alebo v pekle. Keďže nevieme, kde sa nachádzajú, a sú to naši blízki, priatelia, príbuzní a známi, vysielame k Bohu modlitby za ich spásu….

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Bratia a sestry, pri uvažovaní o zmysle pôstu ma zaujala sloha z večierne prvého pôstneho týždňa: „Ak chceme mať účasť na tej božskej Pasche, ktorá prichádza zo Siona, a nie z Egypta, potom prostredníctvom pokánia odhoďme kvas hriechu. Podkašme svoje bedrá umŕtvovaním telesných rozkoší. Ozdobme svoje nohy obuvou, ktorá nás chráni od…

Read more »

By |

  SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Sviatok Stretnutia Pána nás v duchu privádza do jeruzalemského chrámu, kde Jozef s Máriou prinášajú Ježiša a obetujú Pánovi pár holúbkov. Ústrednými postavami tohto sviatku sú aj staručký Simeon a vekom pokročilá prorokyňa Anna, ktorým Pán Boh doprial na vlastné oči uzrieť prisľúbeného Mesiáša sveta. Starec Simeon držiac v náručí Ježiša…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Všetkým čitateľom nášho časopisu Slovo vinšujem pokojný a požehnaný nový rok. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, ktorej korene siahajú až k cyrilo-metodskej misii, si v tomto roku pripomenie viac ako desať výročí. Pôjde predovšetkým o 200. výročie zriadenia gréckokatolíckej Prešovskej eparchie vyčlenením z Mukačevskej eparchie, ale aj 10. výročie jej povýšenia na Gréckokatolícku…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Milí čitatelia nášho gréckokatolíckeho metropolitného časopisu Slovo. Tohtoročné zakončenie tejto rubriky venujem sviatku Narodenia Pána.   Vianočné sviatky sú na Slovensku, ale aj v iných kresťanských krajinách veľmi populárne a každý sa na ne teší, hoci nie každý im rozumie. Kresťania sa tešia na narodenie Ježiša Krista, Mesiáša sveta. Neveriaci…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   V tomto mesiaci oslavujeme sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Francúzsky spisovateľ Bernanos napísal veľmi výstižne: „Panna Mária nám imponuje, lebo je mladšia ako hriech.“ Sviatok nám predkladá pravdu viery, že Panna Mária bola hneď od okamihu počatia bez dedičného hriechu, dokonalé čistá a svätá. Ostatní sme boli oslobodení od…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   „Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ (Ž 91, 10 – 12) Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí takto o anjeloch: „Sú celou svojou bytosťou Boží služobníci a poslovia. Keďže ustavične hľadia na tvár Otca, ktorý je…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Mesiac november patrí modlitbám a spomienkam na našich blízkych zosnulých. Naša láska k nim neprestala ani ich odchodom do večnosti. Raz, po naplnení života, ich aj my budeme nasledovať. Cirkev nás napomína a povzbudzuje k úpenlivým modlitbám za duše v očistci. Keďže nemáme istotu, že naši blízki sú už v nebi, potrebujeme na nich…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Mariánsky mesiac október sa začal sviatkom Pokrova, čiže Ochrany Presvätej Bohorodičky. Je známy aj ako mesiac posvätného ruženca, vďaka ktorému odmalička zosilnievala naša viera. Iste si mnohí pamätáme na večerné stretnutia v chráme, kde sa veriaci s veľkou láskou modlili ruženec. Tak vyrastala moja generácia, ale aj mnohé generácie predtým…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi