Archive For The “Slovo metropolitu” Category

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Milí čitatelia nášho gréckokatolíckeho metropolitného časopisu Slovo. Tohtoročné zakončenie tejto rubriky venujem sviatku Narodenia Pána.   Vianočné sviatky sú na Slovensku, ale aj v iných kresťanských krajinách veľmi populárne a každý sa na ne teší, hoci nie každý im rozumie. Kresťania sa tešia na narodenie Ježiša Krista, Mesiáša sveta. Neveriaci…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   V tomto mesiaci oslavujeme sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Francúzsky spisovateľ Bernanos napísal veľmi výstižne: „Panna Mária nám imponuje, lebo je mladšia ako hriech.“ Sviatok nám predkladá pravdu viery, že Panna Mária bola hneď od okamihu počatia bez dedičného hriechu, dokonalé čistá a svätá. Ostatní sme boli oslobodení od…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   „Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ (Ž 91, 10 – 12) Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí takto o anjeloch: „Sú celou svojou bytosťou Boží služobníci a poslovia. Keďže ustavične hľadia na tvár Otca, ktorý je…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Mesiac november patrí modlitbám a spomienkam na našich blízkych zosnulých. Naša láska k nim neprestala ani ich odchodom do večnosti. Raz, po naplnení života, ich aj my budeme nasledovať. Cirkev nás napomína a povzbudzuje k úpenlivým modlitbám za duše v očistci. Keďže nemáme istotu, že naši blízki sú už v nebi, potrebujeme na nich…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Mariánsky mesiac október sa začal sviatkom Pokrova, čiže Ochrany Presvätej Bohorodičky. Je známy aj ako mesiac posvätného ruženca, vďaka ktorému odmalička zosilnievala naša viera. Iste si mnohí pamätáme na večerné stretnutia v chráme, kde sa veriaci s veľkou láskou modlili ruženec. Tak vyrastala moja generácia, ale aj mnohé generácie predtým…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Mesiac október sa začína sviatkom Pokrova, čiže Ochrany Presvätej Bohorodičky. Je to veľmi dôležitý mariánsky sviatok a mali by sme si k nemu vytvoriť osobitný vzťah, aby sme všetci od Bohorodičky čerpali pomoc, silu a ochranu, lebo jej sa hriech nikdy ani nedotkol a diabol sa jej veľmi bojí. Počas všetkých mariánskych sviatkov,…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Mesiac september vstúpi do histórie našej cirkvi ako medzník, keď sa v Gréckokatolíckej metropolii na Slovensku začína znovu uplatňovať starodávny zvyk východných cirkví – podávanie Eucharistie deťom a nemluvňatám už od sviatostí krstu a myropomazania. Dieťa tak prijíma všetky tri iniciačné sviatosti a pred Cirkvou vystupuje už ako jej plnohodnotný člen. Svätý Ján Pavol…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Mesiac jún môžeme nazvať mesiacom novokňazov a mesiac júl mesiacom ich prvých kňazských krôčikov v pastoračnej službe. Teória z teologických štúdií a zo seminárnej výchovy je vymenená za prax. Začala sa radosť zo slávenia svätých božských liturgii, keď si priamo každý kňaz uvedomuje veľkosť prijatých darov pri kňazskej vysviacke….

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Všetci vieme, že každý človek má svoje sily limitované. Nie je stroj. V mladosti zvyčajne až tak nepociťuje únavu a potrebu kvalitného oddychu či dovolenky. Niekedy bez nich dokáže fungovať aj vo vyššom veku niekoľko rokov. Ale skôr či neskôr, najmä s pribúdajúcimi rokmi, sa žiada z času na…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Milí čitatelia metropolitného časopisu Slovo, chcem vás pozvať na návštevu Záhrady Bohorodičky, ktorá vznikla v areáli baziliky minor v Ľutine. Záhrada ponúka jedinečný zážitok. Na jednom mieste sa tu nachádzajú kópie gréckokatolíckych mariánskych ikon z pútnických miest na Slovensku i v susedných krajinách. V Záhrade Bohorodičky je postavených osem…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi