Archive For The “Slovo metropolitu” Category

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)   Prežívame nádherný mariánsky mesiac október a tešíme sa spolu s našou nebeskou Matkou Máriou. Ďakujeme jej za materinskú pomoc, za ochranu a za milosti, ktoré nám v živote vyprosila a sprostredkovala. Matka Cirkev venuje v roku Panne Márii špeciálne dva mesiace, máj a október. Východná cirkev k týmto dvom mesiacom s radosťou pridáva aj tretí mesiac…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)   Drahí naši veriaci, zo srdca vás všetkých pozdravujem a žičím vám všetky potrebné milosti v tomto Jubilejnom roku výročí Prešovskej archieparchie.   Obraciam sa na vás s veľkou vďakou v srdci za to, že ste živou súčasťou Gréckokatolíckej cirkvi. Verím, že ste hrdí na svoju cirkev, ktorá v nedávnom čase totality obstála v jednote…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)   Milí čitatelia časopisu Slovo! Blíži sa hlavná jubilejná slávnosť – 200 rokov od zriadenia Prešovskej eparchie, ktorú chceme čím dôstojnejšie osláviť 19. – 22. septembra. Chcem vás na tieto veľké udalosti srdečne pozvať a spolu s vami ďakovať a prosiť. Vieme, že podelená radosť z darov a milostí sa znásobí a spoločné modlitby o požehnanie…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ) Východná cirkev si zvlášť uctieva Bohorodičku. Prvé mariánske dogmy vznikli na východe. Okrem dogiem, ktoré Božej Matke pripisujú veľké tituly, východné kresťanstvo rozvíja predovšetkým lásku a úctu k Bohorodičke.   Spomínam si na profesora Toniola v Ríme, ktorý s veľkým zanietením rozoberal Akatist k Bohorodičke. Podľa neho je to najkrajšia mariánska modlitba Katolíckej cirkvi….

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)   V roku jubileí si pripomíname aj tridsať rokov od povýšenia Chrámu Narodenia Panny Márie v Ľutine na baziliku minor. Chrám nedostal túto výsadu pre svoju výnimočnosť a veľkosť, ale preto, že Ľutina bola a stále je najväčšie pútnické miesto gréckokatolíkov v Československu.   Pomohol k tomu jeden výnimočný človek – Lazar Ivan Krmpotič…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Jedným z významných udalostí Jubilejného roka Gréckokatolíckej cirkvi je 130. výročie narodenia nášho hieromučeníka P. P. Gojdiča. Narodil sa 17. júla 1888 v rodine gréckokatolíckeho kňaza v Ruských Pekľanoch, kde dostal vynikajúci prirodzený i duchovný základ. Na ňom už od ranej mladosti budoval svoj život, bol usilovným žiakom a využíval svoje talenty….

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   V tomto jubilejnom roku si okrem iných významných udalosti spätých zo životom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pripomíname aj 1155. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (863). Tu majú gréckokatolíci svoj pôvod, svoj začiatok života na našom území. Svätí solúnski bratia nám priniesli katolícku vieru, ktorú sme si…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   13. júna uplynulo polstoročie od obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1968. Bolo to jej skutočné vzkriesenie, hoci nie na tretí deň, ale až po dlhých osemnástich rokoch. 28. apríla 1950 na tzv. Prešovskom sobore komunisti po nariadení z Moskvy pochovali Gréckokatolícku cirkev v Československu. Zariadili všetko tak, aby zanikla. Mysleli…

Read more »

By |

  SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Mesiac jún nám predstavuje Ježišovo Božské Srdce. Zahľaďme sa v duchu na neho, ba pokúsme sa doň vstúpiť, aby sme spoznali veľkosť lásky, ktorou Ježiš prekypuje voči nám ľuďom. On ju dokázal skutkami, nie slovami.   Prvým dôkazom jeho lásky k nám ľuďom je jeho príchod z neba na túto zem….

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Ježiš Kristus, Boží Syn, založil svätú Cirkev a za apoštolov si vybral jednoduchých rybárov. Tých vyučoval počas troch rokov, keď s ním chodili po cestách Palestíny. Videli Ježišove zázraky, počuli jeho slová o nebeskom Otcovi, predpoveď o jeho utrpení, smrti a vzkriesení, ale veľa z toho, čo im hovoril, nechápali. Keď od…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi