Pro-life metro

SLOVO NA TÉMU

 
Na Slovensku považujú tehotenstvo za problém tisíce žien ročne. Každý z nás sa môže stretnúť so ženou ohrozenou umelým potratom. Jej dieťaťu, ako aj jej samej veľmi pomôže, ak sa zastaneme života a pomôžeme žene prijať, že je matka. Ale ako to spraviť, aby sme ju neodradili a nestratili jej dôveru?

Je veľmi dôležité vyhýbať sa neplodnej kritike a odsudzovaniu. Naopak, treba poskytnúť oporu a pomocnú ruku. Treba pamätať na to, že tehotná žena je v istom zmysle v šoku – náhle a neplánovane sa dostala do situácie, v ktorej sa rozhoduje o smerovaní celej svojej budúcnosti. Ak si dieťa nechá, pravdepodobne padnú jej plány na najbližšie roky a veľa v jej živote sa zmení natrvalo (hoci, pravdaže, nie nevyhnutne k horšiemu). Ak podstúpi interrupciu, riskuje zas výčitky svedomia a trápenie. Neplánované tehotenstvo často nemá jednoduché riešenie – každé z nich bude niečo stáť. A tehotná mamička to vie. Pri komunikácii s ňou sa treba vžiť do jej rozpoloženia a komunikovať s ňou citlivo a s úctou. Vôbec si netreba myslieť, že rozumieme všetkému, čo sa v nej deje.
Nikto nesmie budúcu mamičku k žiadnemu rozhodnutiu nútiť. Môže jej poskytnúť informácie, dať argumenty, spolu s ňou hľadať pre a proti, byť jej oporou, no konečné rozhodnutie musí urobiť ona sama. Niektoré problémy sa ľuďom mimo nej nemusia zdať veľké. Pre ňu však veľké sú, a tak by k nim mali aj iní pristupovať. Ak sa dokážeme vcítiť do problému, môžeme lepšie šíriť nádej, ktorá ho dokáže prekonať.

Zastávky metra

Som tu pre teba
Tehotná mamička, ktorej chýba opora okolia, je veľmi zraniteľná. Potrebuje počuť, že nie je sama. Že sa má na koho spoľahnúť. Je potrebné, aby sme jej v tomto náročnom období venovali svoj čas, zaujímali sa o ňu. Možno jej dobre padne, ak ju bude mať kto sprevádzať k lekárovi či na úradoch. V prípade jej záujmu možno do pomoci zapojiť aj širší okruh ľudí.

Počúvam
Ženu si treba vypočuť a spolu s ňou sa zamýšľať nad jej situáciou. Každá neplánovane
tehotná žena je v inej situácii – jedna príliš mladá, inej sa partner vyhráža rozchodom, iná sa bojí, ako uživí ďalšie dieťa. Je dobré, ak sa žena môže vyrozprávať a v pokoji si utriediť myšlienky. Tak sa tiež zistí, aké ťažkosti ju čakajú, keď si dieťa nechá, a teda aj to, s čím jej môžeme pomôcť. Treba získať čas a predísť unáhleným krokom, ktoré sa už nedajú vrátiť späť.

Zvládneš to
Každý potrebuje počuť slová povzbudenia. O čo viac tehotná mamička, ktorá je v strese, plná pochybností a obáv zo zlyhania. Pomôžme jej nazrieť kúsok za horizont a objaviť víziu svojho šťastného rodičovstva. Povzbuďme ju, že každá žena môže byť dobrou matkou. Ak nie je možné, aby sa o dieťa starala, je tu vízia šťastného života pre dieťa v náhradnej rodine.

Vieš, že…?
Veľa sa dá pomôcť poskytnutím užitočných informácií. Napríklad o tom, ako dieťa v danom
týždni tehotenstva práve vyzerá, ako sa vyvíja. Všetko je na webe. Ak žena naozaj zvažuje potrat, toto sú pre ňu veľmi dôležité informácie. Raz sa o nich iste dozvie, nemala by ľutovať, že to bolo neskoro.
Citlivo ju treba informovať o negatívnych následkoch umelého potratu, zdravotných a hlavne psychických vrátane rizika popotratového syndrómu. Možno nevie o organizáciách, ktoré jej môžu pomôcť. Alebo že dieťa možno po pôrode zveriť do pestúnstva či profesionálnej
rodiny, alebo porodiť ho utajene v nemocnici a dať ho na adopciu.
Niekomu môže pomôcť, ak sa dozvie, že otec dieťaťa je povinný finančne naň prispievať aj
v prípade, že nechcel, aby sa narodilo. Informovanosť je dôležitá pre správne rozhodovanie.
Ak si s niektorými otázkami nevieme dať rady, spýtajme sa v poradni.

Pomôžem ti
Užitoční môžeme byť aj konkrétnou pomocou – napríklad finančnou, materiálnou (oblečením, výbavičkou pre bábätko), vybavením ubytovania či pomocou pri starostlivosti o dieťa. Ak sa však chceme zaviazať k dlhodobejšej pomoci, nesľubujme niečo, čo nebudeme môcť splniť!
Veriaci môžu veľmi pomôcť modlitbou. Takto sa dá pomôcť aj v prípade, že nie sme v priamom kontakte s tehotnou mamičkou. Navyše, touto formou dokáže pomôcť naozaj každý.

Odborné poradenstvo
Niekedy treba tehotnú mamičku nasmerovať na poradňu, ktorá vie pomôcť aj v náročnej situácii. Každý by mal nejakú poradňu poznať, aby ju vedel odporučiť.
Špecializované poradne a zariadenia vedia pomôcť s množstvom vecí. Vedia so ženou správne komunikovať a poradiť jej. Niektoré spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi, psychológmi, právnikmi, kňazmi, lekármi, prípadne majú možnosť mamičku ubytovať,
ukryť a podobne.

Domov pre tehotné mamy
Na Slovensku máme desiatky zariadení, ktoré môžu mamičku v núdzi ubytovať, a to aj v čase
pred pôrodom, aj po ňom.

Utajený pôrod a adopcia
Niektoré matky sa nemôžu z rôznych príčin o svoje dieťatko starať, no nechcú mu ani ublížiť umelým potratom. Pre ne je tu možnosť porodiť dieťa v nemocnici, a to normálne alebo utajene. Dieťatko potom môže ísť na adopciu k jeho novým rodičom, ktorí sa naň už veľmi tešia.

Pestúnstvo a profirodina
Dieťa môže byť po narodení zverené aj do pestúnskej starostlivosti či umiestnené do tzv. profirodiny, kým sa situácia rodičov nezlepší a nebudú sa oň môcť sami starať.

Poradne s celoslovenskou pôsobnosťou

Poradňa ALEXIS
Je určená pre ženy, dievčatá a všetkých, ktorí uvažujú o umelom potrate, ktorých trápi tehotenstvo, na ktoré neboli pripravení, nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve, rodinné a vzťahové problémy po zistení tehotenstva, prekonali umelý alebo spontánny potrat.
Kontakt: 0911 350 200, 0917 350 200; poradna@alexisporadna.sk; www.alexisporadna.sk; Heydukova 14, Bratislava

Áno pre život, n. o.
Pomoc dievčatám, ženám a matkám s deťmi, ktoré sa nachádzajú v krízových životných situáciách pre tehotenstvo, ostali bez partnera a podpory rodiny, nemajú dostatok finančných prostriedkov a bývanie, sú obeťami domáceho násilia.
Kontakt: bezplatná LINKA POMOCI: 0800 12 00 24 (nonstop); apz@nextra.sk; www.anoprezivot.sk; Farská 543/2, Rajecké Teplice

Osobitné projekty

Zachráňme životy
Systém finančnej pomoci na záchranu počatého dieťaťa a pomoci jeho matke. Činnosť realizuje v spolupráci s 26 organizáciami a krízovými centrami, ktoré odborne pracujú s tehotnými ženami, matkami s deťmi v núdzi po celom Slovensku. Projekt je súčasne darcovským systémom pre tých, ktorí chcú finančne pomáhať matkám v núdzi.
Projekt realizuje Fórum života.
Kontakt: 0911 756 026; info@zachranmezivoty.sk; www.zachranmezivoty.sk; Heydukova 14, Bratislava

Tóbi
Poradenstvo a praktická pomoc rodičom pri pochovávaní potratených detí
Kontakt: 0915 214 915; polonova.m@gmail.com; moz-tobi.webnode.sk; Prestavlky 107,
Hliník nad Hronom

Ráchelina vinica
Nádej pre zranených potratom
Ľuďom trpiacim následkami potratu, ktorý natrvalo poznačí život matky, otca, príbuzných i lekárov, je určený víkendový program Ráchelina vinica, zameraný na emocionálne, duševné i duchovné uzdravenie. Ráchel je projekt Diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy.
Kontakt: 0911 911 794; rachel@rodinabb.sk; rachel.rodinabb.sk; Kapitulská 21, Banská Bystrica

STOP obchodovaniu s ľuďmi
Kontakt: Slovenská katolícka charita; Kapitulská 18, Bratislava; 0918 994 754; 02/544 315 06; stoptrafficking@charita.sk; obchodsludmi.sk

Rodinné poradenstvo

Zastolom.sk
Zoznam odporúčaných psychológov, psychiatrov, manželských a rodinných poradcov
z rôznych miest Slovenska.
Kontakt: www.zastolom.sk/pomoc

Family Garden
Poradenské centrum pre rodiny sa zameriava na prevenciu a pomoc snúbencom, manželom,
rodinám i jednotlivcom.
Kontakt: 0903 821 321; bratislava@familygarden.sk; www.familygarden.sk; Miletičova 7, Bratislava

Centrum pomoci pre rodinu
Pomoc rodinám riešiť a zvládať náročné životné situácie. Podpora pre rodiny, aby tvorili láskavý a bezpečný domov pre svoje deti.
Kontakt: 0948 020 412; cppr@cppr.sk; www.cppr.sk; Štefánikova 46, Trnava

Poradenstvo

SPDDD Úsmev ako dar
Kontakt: 02/ 638 152 09; info@usmev.sk; www.usmev.sk; Ševčenkova 21, Bratislava

SPDDD Úsmev ako dar
Špecializovaná sociálna poradňa
Kontakt: 0948 620 424; vozarova@usmev.sk; www.usmev.sk; Letná 49, Spišská Nová Ves

SPDDD Úsmev ako dar
Pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu
Kontakt: 055/230 44 01 – 3; kosice@usmev.sk; www.usmev.sk; Kováčska 28, Košice

Slovenská katolícka charita
Kontakt: 0918 994 754; sekretariat@charita.sk; www.charita.sk; Kapitulská 18, Bratislava

Diecézna charita Žilina
Dom charity sv. Vincenta
Kontakt: 0918 314 197; dchvincent.za@gmail.com; www.charitaza.sk; Predmestská 12, Žilina

Diecézna charita Žilina
Dom charity sv. Krištofa
Kontakt: 043/ 427 06 51; dchkristof.mt@gmail.com; www.charitaza.sk; Kollárova 24, Martin

Spišská katolícka charita
Špecializovaná sociálna poradňa
Kontakt: 0914 320 521; marta.chabadova@caritas.sk; Jesenského 5, Spišská Nová Ves

Diecézna Charita Rožňava
Charitatívno-sociálne centrum sv. Rity
Kontakt: 0911 278 555; dchrv.lucenec@gmail.com; Železničná ulica 7, Lučenec

Arcidiecézna charita Košice
Špecializovaná sociálna poradňa Prešov
Kontakt: 0910 842 594; jana.kovacikova@charita-ke.sk; Masarykova 16, Nám. Krista Kráľa 1, Prešov

Arcidiecézna charita Košice
Charitatívno-sociálne centrum
Kontakt: 0911 174 094; poradna.michalovce@charita-ke.sk; Okružná 3657, Michalovce

Arcidiecézna charita Košice
Komunitné centrum Stropkov
Kontakt: 0903 982 801; beata.vozna@charita-ke.sk; www.charita-ke.sk; Mlynská 724/41, Stropkov

Trnavská arcidiecézna charita
Kontakt: 0948 091 011; sona.pobiecka@charitatt.sk; www.charitatt.sk; Hlavná 43, Trnava

Trnavská arcidiecézna charita
Centrum pomoci človeku Sereď
Kontakt: 0948 944 449, charita.sered@charitatt.sk; www.charitatt.sk, Garbiarska 18, Sereď

Farská charita bl. sestry Zdenky Topoľčany
Občianske združenie Nádej Topoľčany
Kontakt: 0905 716 553; sonafabikova@gmail.com

Farská charita sv. Jozefa
Kontakt: 0907 920 596; farska.charitanz@gmail.com; Banskobystrická 1, Nové Zámky

FEMINA
Poradňa Femina sa nachádza pri bočnom vchode do budovy levickej polikliniky. Otvorené je každý pracovný deň: 07.30 – 12.00 h. Aj mimo tohto času sú jeho pracovníci dostupní na telefónnom čísle.
Kontakt: 0903 983 983; femina@forumzivota.sk; https://www.facebook.com/profile.php?id=100014447912547

OZ Samaria
Kontakt: 0911 132 828; samaria.centrum@gmail.com; www.samaria.sk; Podzámska 4, Hlohovec

Centrum Návrat v Prešove
Kontakt: 0918 391 019; navratpo@navrat.sk; www.navrat.sk; Svätoplukova 12, Prešov

OZ S láskou k človeku
Kontakt: 0905 816 988; slaskoukcloveku@centrum.sk; www.slaskoukcloveku.sk; F. Hečku 1449, Púchov

Centrum pomoci pre rodinu
Kontakt: 0948 020 412; cppr@cppr.sk; www.cppr.sk; Štefánikova 46, Trnava

Poradenstvo s ubytovaním

Zachráňme Kukulíka
Lokálna sieť pomoci tehotnej žene v Banskej Bystrici a okolí
Kontakt: 0918 653 817; bazalka@navrat.sk; www.bb.mestorodiny.sk; Dolná 9, 974 01 Banská Bystrica

DORKA, n. o., Centrum pre obnovu rodiny
DORKA Košice
Kontakt: 0948 601 022; info@centrumdorka.sk; www.centrumdorka.sk; Hemerkova 28, Košice

DORKA Prešov
Kontakt: 051/775 46 04; presov@centrumdorka.sk; www.centrumdorka.sk; Lomnická 30, Prešov

OZ Dom nádeje
Poradenstvo, sprostredkovanie ubytovania, právne zastúpenie
Kontakt: 0940 316 354; ozdomnadeje@gmail.com; Hviezdoslavova 21, Martin

Spišská katolícka charita
Dom Charitas sv. Jozefa
Ubytovanie pre matky s deťmi v núdzi
Kontakt: 0903 616 804; jozef.hreus@caritas.sk; Wolkerova ul. 41, Spišská Nová Ves

Spišská katolícka charita
Dom Charitas sv. Kláry
Ubytovanie pre matky s deťmi v núdzi, krízové centrum a útulok pre dievčatá
Kontakt: 0902 327 955; dchsk.caritas.sk; anna.bodorikova@caritas.sk; Borbisova ul. 5, Liptovský Mikuláš

Spišská katolícka charita
Dom Charitas sv. Hildegardy – Ubytovanie pre matky s deťmi v núdzi
Kontakt: 0914 320 520; veronika.tyrolova@caritas.sk; Rabča 850, Rabča

Arcidiecézna charita Košice
Krízové centrum – Útulok
Kontakt: 0904 738 552; kc.kosice@charita-ke.sk; www.charita-ke.sk; Poľná 1,
Košická Nová Ves

Diecézna charita Žilina
Dom charity sv. Gianny
Kontakt: 0918 874 839; dchgianna.ca@gmail.com; www.charitaza.sk; Kukučínova 4, Čadca

KRIŽOVATKY, n. o.
Kontakt: 0907/899 271; krizovatky@krizovatky.eu
Prevádzkuje dva azylové domy:
Azylový dom Emauzy
Kontakt: 0905 579 940; emauzy@stonline.sk; Holíč
Azylové centrum Betánia
Kontakt: 0917 778 979; centrumbetania@gmail.com; Malacky

OZ Pokoj a dobro
Útulok sv. Anny
Kontakt: 0911 281 564; 0905 828 257; viera.vavrova@directly2you.sk; Kpt. Nálepku 6/B, Hlohovec

OZ Magis
Kontakt: 051/772 58 99; magisozcj@gmail.com; Konštantínova 2, Prešov

Inštitút Krista Veľkňaza
Dom Márie Magdalény v Žakovciach
Dom Božieho milosrdenstva v Ľubici
Kontakt: Žakovce 30, www.ikv.sk

OZ Dobrota sv. Alžbety
JOZEFÍNUM – zariadenie núdzového bývania pre ženy
Kontakt: 033/557 71 66; jozefinum@gmail.com; www.jozefinum.sk; Nám. L. van Beethovena 556/9, Dolná Krupá

Dom sv. Jozefa
Svidník – ubytovňa
Kontakt: https://www.facebook.com/Dom-svjozefautuloksvidnik-257440170995381/about/

Aktualizovaný zoznam možno nájsť aj na www.pochodzazivot.sk/pomoc.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *