Svätý Otec František, 28. júl 2016 Krakov

Kto prijme Ježiša, naučí sa milovať ako Ježiš. On sa nás pýta, či chceme plný život. Chceš plný život? Nechaj sa ním dotknúť! Lebo šťastie klíči a rozkvitá v milosrdenstve: toto je jeho odpoveď, toto je jeho pozvanie, jeho výzva, jeho dobrodružstvo: milosrdenstvo. Milosrdenstvo má vždy mladú tvár. Ako tvár Márie z Betánie, ktorá sedí pri Ježišových nohách ako učeníčka a miluje počúvať ho, lebo vie, že tam je pokoj. Ako tvár Márie z Nazareta, ktorá sa svojím áno pustila do dobrodružstva milosrdenstva a ktorú budú nazývať blahoslavenou po všetky pokolenia. A my všetci ju voláme Matkou milosrdenstva.
Takže všetci spoločne teraz prosme Pána: Vrhni nás do dobrodružstva milosrdenstva! Vrhni nás do dobrodružstva stavania mostov a búrania múrov, plotov a sietí! Vrhni nás do dobrodružstva pomáhať chudobnému, ktorý sa cíti sám a opustený, tomu, kto už nenachádza zmysel svojho života! Podnieť nás tak ako Máriu z Betánie k načúvaniu tým, ktorým nerozumieme, tým, ktorí prichádzajú z iných kultúr, iných národov, aj tým, ktorých sa obávame, lebo si myslíme, že nám môžu ublížiť. Daj, aby sme náš pohľad obrátili tak ako Mária z Nazareta u Alžbety, k našim starým, aby sme sa učili z ich múdrosti. Pýtam sa vás: Rozprávate sa so svojimi starými rodičmi? Hľadajte svojich starých rodičov. Majú múdrosť života a povedia vám slová, ktoré pohnú vaše srdcia. Sme tu, Pane! Pošli nás deliť sa s tvojou milosrdnou láskou.

 

Martin Tkáč, seminarista a odborný asistent na GTF PU
Každý túži po dotyku toho, koho má rád, koho ľúbi. Stačí sa len pozrieť na mladých, ktorí nešetria objatiami pri vzájomných stretnutiach. Iné je však napr. podať ruku osobe, ktorá nám nie je príjemná alebo ju vôbec nepoznáme, ktorú znesieme len do tej miery, do akej ju potrebujeme. Svätý Otec nás však vyzýva k milosrdenstvu. Pozýva nás konať skutky lásky voči tým nepoznaným, nechceným, ktorí sú nám vzdialení pohľadom i srdcom. To si vyžaduje bezhlavé vrhnutie sa do služby Krista. Bezhlavé preto, lebo ten, kto miluje skrze Krista nezištnou láskou, koná a rozmýšľa ako on. Prijmime preto tento apel a vykročme na cestu lásky, na ktorej môžeme prežívať dotyk Boha a človeka.

 

Michal Pavlišinovič, duchovný správca GMPC
Spomínam si na duchovné cvičenie počas štúdia v seminári, keď som na vlastnej koži zažil, čo znamená vrhnúť sa do neznáma. Mal som šatkou previazané oči, stál som na stoličke, nikto okolo mňa nebol a ja som sa mal hodiť dozadu s vierou, že Pán sa o mňa postará. Aj sa postaral. Pri tom voľnom páde ma zachytili ruky mojich spolubratov. Ak nás Svätý Otec pozýva vrhnúť sa do dobrodružstva milosrdenstva, je to preto, lebo mnoho iných ľudí sa samovoľne nechá oklamať zlým a vrhajú sa do nešťastia hriechu, zloby, frustrácie či samoty. A práve pre tých môžeš byť tou istotou, že nedopadnú tvrdo na zem a nedolámu sa, ale pocítia silu spoločenstva a objatie plné milosrdenstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *