Nenarodené deti

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Život je najväčší dar, aký sme od Pána Boha dostali. Boli sme povolaní z ničoty k bytiu a dostáva sa nám možnosť prežiť pozemský život na tejto zemi, spoznať lásku Boha i ľudskú lásku, vykonať mnoho dobrých skutkov nezištnej služby a lásky a dosiahnuť večný cieľ, domov u nášho nebeského Otca v nebi.
Všetci ľudia majú byť vďační za dar života, a to predovšetkým Pánu Bohu, ale aj svojim rodičom, že im dovolili narodiť sa. Že ich prijali ako dar. Lebo dnešný svet ovládol duch egoizmu až natoľko, že mnohým deťom sa takého šťastia narodiť sa nedostáva. V minulosti boli deti prijímané s radosťou a láskou, lebo spečaťovali rodičovskú lásku. Dnes sú však deti v mnohých manželstvách vnímané skôr ako záťaž, ako prekážka a manželia ich neprijímajú a nedovolia im narodiť sa. Uspokoja sa s jedným, ba možno aj s dvomi deťmi a ostatné, aj keď ich Pán Boh požehnáva, už nemajú šancu narodiť sa. Toto však nie je nijaká výhra pre rodičov ani pre ľudstvo. Naopak, je to skôr kliatba, lebo ide o zabitie nenarodených, tých najbezbrannejších ľudí.
Demografická krivka na Slovensku stále klesá, už bijú na poplach aj politici, aj ekonómovia a možno ich hlas bude silnejší než hlas Cirkvi a jej kňazov. Už sa pre nedostatok detí a následne starnúce obyvateľstvo každým rokom zvyšuje vek odchodu do dôchodku. A v budúcnosti budú ohrozené aj starobné dôchodky, lebo nebude mať kto zarábať na dôchodcov.
Ale ešte väčšie nešťastie hrozí po duchovnej stránke. Ako sa dá pokojne žiť s vedomím, že sme zabránili vlastným deťom narodiť sa? Mnohí psychiatri už teraz môžu potvrdiť veľké psychické choroby, poruchy najmä žien, matiek, ktorých zožiera vedomie zabitia svojich detí. Materiálne či iné výhody, pre ktoré to urobili, už dávno pominuli, ale svoje svedomie utlmiť nevedia. Veď je to Boží hlas v nás. Veru, s takouto vinou, s takým krížom sa ťažko žije. Veriaci ľudia môžu túto vinu ponoriť do mora Božieho milosrdenstva a do istej miery sa s odpustenou vinou vyrovnať, ale neveriaci ľudia túto možnosť nemajú.
Ľudia v dnešnom pomýlenom svete nedokážu žiť čisto a usporiadane v manželstve. Mnohí sa uspokoja žiť iba ako druh a družka. Ale pýtam sa, aká je tu zodpovednosť vo vzťahu k deťom, ktoré sa takto narodia či nenarodia? Potratová antikoncepcia spôsobuje zabitie mnohých detí. Môžeme sa tváriť, že to nie je nič, ale kto za to ponesie zodpovednosť?
Darca života, osvieť rozum i srdcia, aby sa ľudia nedopúšťali vrážd nenarodených detí. Zo srdca žehnám všetkým matkám, aby vedeli prijať nový život.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *