Poriadok posvätenia

KATECHÉZA (Juraj Danko ml.) Dnešok, aspoň v našich končinách, je v mnohom odtrhnutý od reality. Pomaly fungujeme iba na bezhotovostných platbách a ľahko sme si zvykli na supermarkety a rôznych kuriérov chodiacich, kamkoľvek si udáme. Pre toto všetko strácame kontakt s ľuďmi i mnohými vecami, ktoré ešte pre našich starých rodičov a možno i rodičov boli samozrejmé, ba mnohokrát bytostne dôležité. Niečo z týchto veci nám môže priblížiť listovanie v trebníku. Takto sa nazýva kniha, kde sú súborne pozbierané okrem obradov sviatostí a modlitieb i rôzne posvätenia.
Niektoré sú širokej verejnosti známe, napríklad veľké posvätenie vody, ktoré ešte máme čerstvo v pamäti, alebo posvätenie pokrmov, bez ktorého si mnohí nevedia predstaviť sviatky Paschy. Povedome ešte možno znie i posvätenie sviec na sviatok Stretnutia Pána alebo bahniatok na Kvetnú nedeľu. Tie sa viac-menej opakujú pravidelne každý rok. Dobre znie i posviacka chrámu, čo je pre spoločenstvo veriacich osobitná udalosť, alebo posviacka nového, či obnoveného domu dôležitá zasa pre rodinu.
To je však iba zlomok oproti tým ostatným, ktoré sa tam nachádzajú. Veď v trebníku z roku 1926, vydanom v ukrajinskej Žovkve, je ich celkovo 95. Keď vynecháme posvätenia chrámových potrieb, ostáva 41, ktoré sa týkali každodenného života mimo chrámu. A práve niektoré z nich si priblížime. Dnes to bude požehnanie domu proti ohňu.
Oslovilo ma to hlavne preto, lebo nedávno sme na jeden z chrámov dávali robiť bleskozvody. Pri dokončení mi majstri povedali: „Otče, už môžete pokojne spávať.“ Takéto technológie však ľudia v minulosti nemali, a tak boli odkázaní len na Božiu ochranu. A práve o ňu sa prosí v tomto posvätení, kde sú tiež pozývaní Boží anjeli, aby bývali v danom dome. Modlitba rozumie úder blesku ako jeden z útokov démona, preto voči nemu stavia meno Ježiša Krista, jeho vtelenie a vládu slovami: „Slovo sa stalo telom, Boh sa vtelil. Kristus víťazí, Kristus kraľuje, Kristus prikazuje, Kristus nech tento dom uchráni pred plameňmi ohňa a údermi blesku, teraz i vždycky, i na veky vekov.“
Myslím si, že táto modlitba môže byť i pre dnešného človeka inšpiratívna a je prejavom našej viery. Iste, máme seba i svoj majetok chrániť pre nás dostupnými možnosťami. Nad ne však postavme nášho milujúceho Boha, ktorý nad nami stále bdie. Veď samotný bleskozvod nám počas búrky nezaručí pokojný spánok, ten dáva iba Boh svojim miláčikom (porov. Ž 127, 2).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *