Rozhovor s emeritným gréckym apoštolským exarchom Dimitriom Salachasom, ktorý navštívil Slovensko

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš) Ako sa cítite medzi gréckokatolíkmi na Slovensku?
Nie som na Slovensku prvýkrát. Mal som viaceré príležitosti spoznať Gréckokatolícku cirkev na Slovensku v období jej obnovy. Mám hlboký dojem z prejavov viery vašich veriacich. Ale aj oni stoja pred istými výzvami alebo provokáciami sekularizmu a všetkého, čo s ním súvisí. Teraz, keď Európa stráca svoje kresťanské korene, naše východné katolícke cirkvi sú povolané vydať nové svedectvo o tom, čo je kresťanstvo.
Pre nás je dôležitá katolicita, rôznosti svätých tradícií, aby sa ukázalo, že Katolícka cirkev je naozaj katolíckou vo význame rôznosti, variability. Gréckokatolícka cirkev má také isté práva aj miesto ako rímskokatolícka. Je to svedectvo aj pred pravoslávnymi cirkvami, že byť katolíkmi neznamená zaprieť svoju históriu a tradíciu.

Čo by si mali veriaci zachovať alebo na čom by mali budovať z hľadiska duchovného života?
Posvätná tradícia východných katolíckych cirkví, teda aj vašich veriacich, nemá byť o pamätníkoch z histórie. Aj u vás je veľmi potrebná formácia mladých vo svojej cirkvi. Máme rovnaký záväzok formovať mladých ako Gréckokatolícka cirkev. Medzi jednotlivými katolíckymi cirkvami v jednom štáte nemajú v tomto ohľade žiadne bariéry, lebo problémy, ktorým čelíme, sú spoločné: rodina, kresťanská viera, jej strata, kresťanské manželstvo ako sviatosť, výchova veriacich k náboženstvu. To všetko treba realizovať v dobrej spolupráci aj s latinskou cirkvou tu na Slovensku. Mladí ľudia často nerozlišujú medzi rozličnými tradíciami v rámci Katolíckej cirkvi. Pre nich je všetko jedno, veď sme katolíci. Očakávajú však lídra, vodcu, osobnosť, ktorá ich bude ťahať. Ak je kňaz otvorený formovať, rozhodný, vie, kde má ísť, pôjdu za ním. Je to výzva aj pre našich kňazov, pozvanie. Treba mať pripravených formátorov, ktorí sú svedectvom. Tu zohráva pozitívnu úlohu aj skutočnosť, že väčšina gréckokatolíckych kňazov žije v sviatostnom manželstve. Je to svedectvo pre rodiny, ktoré dnes prežívajú krízu. Toto svedectvo kňazskej rodiny buduje mladých ľudí, spoločnosť, v ktorej žijeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *