Nedotknuteľná dôstojnosť

UVODNÍK (Anna Ivanková) Každý deň v televízii, v rozhlase, na internete počuť správy o obetiach zemetrasenia, vojen, o utečeneckej kríze, obchodovaní s ľuďmi, a to aj v priamom prenose. A reakcie sú rôzne. Tak im treba! Je to strašné! Nemôžem sa na to pozerať! My za to nemôžeme! Nech si sami robia doma poriadok! Spoločnosť sa polarizuje a vzniká veľa sporov.
V encyklike pápeža Benedikta XVI. Deus caritas est sa dočítame, že hlavnou úlohou politiky je správne usporiadanie spoločnosti a štátu. Spravodlivosť je cieľom, a teda aj vnútornou mierou každej politiky. Cirkev nemôže a nesmie vziať do svojich rúk politický boj s cieľom vytvoriť čo možno najspravodlivejšiu spoločnosť. Ale takisto nemôže a nesmie zostať na okraji v boji za spravodlivosť. Musí sa doň začleniť cestou rozumných argumentácií a musí prebúdzať duchovné sily, bez ktorých sa spravodlivosť, ktorá si vždy vyžaduje odriekanie, nemôže ustáliť ani prosperovať.
Táto úloha je vlastná veriacim laikom prostredníctvom charitatívnej činnosti. Cirkev sa aj prostredníctvom činnosti charity usiluje o spravodlivý štát. A každý človek spoločnosti, ktorý je v sociálnej alebo hmotnej núdzi, potrebuje najprv láskavú pomoc a blízkosť druhého človeka, a potom zákonnú pomoc. Kresťanská charitatívna činnosť musí byť nezávislá od politických strán a ideológií. Lásku veriaceho človeka k Bohu a k blížnemu nemožno oddeľovať: „Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili“( Mt 25, 40).
Gréckokatolícka eparchiálna charita v Košiciach túto jeseň začala šestnásty rok svojej činnosti. Prostredníctvom zamestnancov a dobrovoľníkov sú napĺňané potreby núdznych. Cez projekty ošetrovania v domácom prostredí (ADOS Charitas Michalovce ), opatrovateľskej služby v rodinách, bola poskytovaná nielen odborná starostlivosť, ale aj špecifická požiadavka dynamiky lásky. Prostredníctvom sociálnych centier: Skladu solidarity v Trebišove a Centra pre dobré mamičky v Košiciach sa dostalo rodinám veľa materiálnej pomoci vo forme oblečenia, vecí do domácnosti, hygienických potrieb, školských potrieb a niekedy stačila iba trpezlivosť vypočuť si ťažkosti rodiny, prejaviť spolupatričnosť. Cez sociálne centrá bola zasielaná materiálna pomoc aj ľuďom postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajinu, zabezpečované vianočné darčeky pre neúplné rodiny. V starostlivosti o seniorov je poskytovaná aj ambulantná sociálna služba v Stacionári sv. Bazila Veľkého v Myslave. Tu sa stretávajú seniori, aby si mohli pospomínať na minulosť, podeliť sa o prítomnosť, stráviť čas aktivitami aj modlitbou. Prepravná služba poskytuje rýchly presun najmä seniorom na vyšetrenia a kontakt so spoločenským prostredím. Charita poskytuje aj vzdelávací program pre deti Sme kamaráti ako prevenciu šikanovania, zmierňovanie agresivity detí. Projektom Potravinovej pomoci pre rodiny a jednotlivcov sa uskutočňuje distribúcia trvanlivých potravín v okrese Košice I. V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou sa zamestnanci a dobrovoľníci podieľajú na projekte integrácie utečencov na Slovensku.
Boží obraz je prítomný v každom človekovi. Katechizmus Katolíckej cirkvi uvádza, že dôstojnosť ľudskej osoby má pôvod v stvorení človeka na Boží obraz a podobu a uskutočňuje sa v jej povolaní k Božej blaženosti. Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi hovorí o univerzalite lásky, o pomoci človeku v núdzi, kdekoľvek ho stretneme.
Dôstojnosť človeka v akejkoľvek situácii má byť zachovaná.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *