Recept na dobré manželstvo: Priateľstvo

SLOVO V RODINE (Richard Vašečka)

Pokračujeme v kuchtení a dostávame sa k druhej prísade. Ochutnajte!

Manželstvo je najhlbšie duchovné spoločenstvo, aké je medzi ľuďmi možné.
„Manželská láska má v sebe úplnosť, v ktorej majú miesto všetky zložky ľudskej osoby: požiadavky tela a pudu, sily zmyslov a citov, túžby ducha a vôle. Táto láska smeruje k čo najhlbšej osobnej jednote, ktorá ponad spojenie v jednom tele vedie k tomu, aby vytvorila jedno srdce a jednu dušu.“ (KKC 1643)
„Priateľ a druh sa z času na čas zídu, však viac ako oni znamenajú muž a žena.“ (Sir 40, 23)

Milujeme a používame
Cestou k tomuto spoločenstvu je priateľský vzťah.
Priateľstvo je veľkým dobrom a vedie k duchovnému spoločenstvu (porov. KKC 2347). V prvom rade to znamená rešpektovať toho druhého ako plnohodnotnú osobu a nielen ako objekt svojich citov, pudov či potrieb. Dobre to vystihuje nasledujúci citát:
„Ľudia boli stvorení na lásku, veci na používanie. Bolesť a zmätok sveta je spôsobený tým, že milujeme veci a používame ľudí.“
Na počiatku väčšiny vzťahov, ktoré vedú k manželstvu, je láska eros – zaľúbenosť. Zaľúbiť sa môžete aj do úplne cudzieho človeka. Ak však chcete osobný vzťah, a to dokonca celoživotný, ktorým manželstvo je – potrebujete začať budovať priateľstvo. Duchovné spoločenstvo založené na láske agapé.
Veľmi dobre to vystihuje emeritný pápež Benedikt XVI. v prvej encyklike Deus caritas est (Boh je láska): „V skutočnosti eros a agapé nemožno nikdy úplne od seba oddeliť. Keď sa eros približuje k druhému, kladie si čoraz menej otázok o sebe, hľadá čoraz viac šťastie druhého, stará sa oňho stále viac a viac, dáva sa a túži byť tu pre druhého. Tak sa doň včleňuje moment agapé; v opačnom prípade eros vedie k úpadku a stráca aj svoju vlastnú identitu.“ (porov. DCE 7)
Mnohí sa uspokoja so zaľúbenosťou a fyzickou príťažlivosťou. Na ich podklade aj vstúpia do manželstva. Písmo však nehovorí o láske eros, že „všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží, nikdy nezanikne“ (porov. 1 Kor 13, 7 – 8). Tieto prisľúbenia platia len o láske agapé. V hymne na lásku sa píše: „Agapé je trpezlivá, agapé je dobrotivá, … agapé nikdy nezanikne“ (1 Kor 13, 4n). Ak chcete vzťah na celý život, nezostaňte len pri emocionálnom očarení či fyzickom uspokojení, ale budujte skutočné priateľstvo, čiže duchovné spoločenstvo.

Najlepší priateľ
Muži a ženy sú rozdielni. Preto môže byť pre chlapov ľahšie nájsť si kamarátov a pre ženy zas kamarátky. Hlboké a obohacujúce priateľstvo však nemusí nutne vyplývať z rovnakého pohľadu na vec, z rovnakých záujmov a podobného prežívania. Niektorým ľuďom nikdy ani len nenapadlo, že by ich manželský partner mohol byť aj ich najlepším priateľom. Považujú za samozrejmosť, že je ich sexuálnym partnerom, rodičom spoločných detí, ekonomickým a sociálnym spoločníkom. Spája nás sex, povinnosti a záväzky voči deťom a spoločnosti. Bodka.

Dávid a Jonatán
Z Písma, z dejín či literatúry poznáme veľké príbehy priateľstva. Nás s Martuškou tak inšpirovala priateľská láska dvoch postáv zo Starého zákona, že sme si vyznanie ich priateľstva dali ako citát na svadobné oznámenie: „Ako sme si obaja prisahali v mene Pánovom, Pán bude medzi mnou a tebou, medzi mojím potomstvom a tvojím potomstvom naveky“ (1 Sam 20, 42). Pritom vôbec nejde o muža a ženu, ale o dvoch mladých mužov, Dávida a Jonatána!
Písmo veľmi kvetnato opisuje ich priateľstvo: „Jonatánova duša sa privinula k Dávidovej duši a Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo ho miloval ako seba samého. I vyzliekol si Jonatán plášť, ktorý mal na sebe, a dal ho Dávidovi; aj svoj výstroj, aj svoj meč, aj svoju kušu, aj svoj opasok“ (1Sam 18, 1 – 4). „A Jonatán opäť zaprisahal Dávida, lebo ho miloval. Miloval ho, ako miloval svoj život.“ (1 Sam 20, 17)
Pre niekoho môžu byť šokujúce Dávidove slová po Jonatánovej tragickej smrti: „Krušno mi pre teba, brat môj Jonatán, veľmi si mi bol milý. Tvoja láska bývala mi vzácnejšia ako láska žien. Ako matka jedináčka miluje, tak som ja miloval teba“ (2 Sam 1, 26).
Vzhľadom na charakter prežívania manželského vzťahu v tých časoch a na množstvo Dávidových manželiek a vedľajších žien to však až tak neprekvapuje. Novozákonné manželstvo obnovené Ježišom však potvrdzuje, že na vzťah muža a ženy nestačí iba cit a fyzická príťažlivosť, ale je nevyhnutné budovať medzi manželmi duchovné spoločenstvo, čiže priateľstvo. Emócie a sexuálne vzrušenie sú totiž veľmi neisté a nestabilné. To, čo dáva trvácnosť, je duchovná láska.

Rút a Noemi
Ďalším krásnym príkladom, ktorý sa bežne dáva za vzor manželom (napr. na Kurze Rút), je dokonca vzťah svokry a nevesty! Moábčanka Rút sa nechce odlúčiť od Noemi: „Nenaliehaj na mňa, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba: lebo kde pôjdeš ty, pôjdem i ja, kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja: tvoj národ sa stane mojím národom a tvoj Boh bude mojím Bohom. Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja a tam budem aj pochovaná. Nech mi Pán tak urobí a nech mi tak aj pridá, že len smrť ma odlúči od teba“ (Rút 1, 16 – 17).

Dôverovať a komunikovať
Budovať takýto vzťah je celoživotná úloha. Je to najväčšia investícia v našom živote. Vyžaduje kopu času, pozornosti, energie a áno, aj peňazí. Ak si nevieme v manželstve nájsť pravidelne čas len pre nás dvoch, náš vzťah bude chradnúť. Toto sa nedá oklamať.
Základom takéhoto vzťahu je dôvera a komunikácia. Dôvera je založená na skúsenosti, ale aj na rozhodnutí. Ľudia hovoria v súvislosti s manželstvom veľa o láske, ale už oveľa menej o dôvere. O dôvere v toho druhého, ale aj o dôvere v Boha a jeho milosť. Najväčším rozhodnutím dôverovať je totiž samotný manželský sľub.
Dôvera vedie k otvorenosti. Pri budovaní priateľstva sa potrebujeme učiť otvorenosti v slovách i gestách, nebáť sa a nehanbiť: „A obaja boli nahí a nehanbili sa jeden pred druhým“ (Gn 2, 25). Ježiš prejavoval takúto otvorenosť vo vzťahu so svojimi učeníkmi: „Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca“ (Jn 15, 15).

Na tvojej strane
Priateľstvo nás zbližuje. Viac sa spoznávame, viac si rozumieme, viac sa zhodneme. Slovo priateľstvo sa v slovenčine podobá na slovesá „prijať“ či „priať“. Priateľ je ten, kto toho druhého prijíma; ten, ktorý tomu druhému praje. Som tvoj priateľ, som na tvojej strane.
Nie že by sme si s Martuškou niekedy neliezli na nervy. Nevieme si však už predstaviť život jeden bez druhého. „Ja“ už dlho pre mňa neznamená len „Rišo“, ale „Rišo a Martuška“. Je to pre mňa ten najbližší človek; ten, komu úplne dôverujem; ten, koho milujem ako seba samého, ako svoj život. Takéto niečo medzi nami však nevzniklo spontánne. Je to ovocie rozhodnutia a vernosti. Niekedy mám až pocit, že by sa to dalo nazvať z mojej strany aj tvrdohlavosť. Budem ťa milovať a basta! Budem sa snažiť budovať náš vzťah, naše priateľstvo. Bez ohľadu na prekážky a ťažkosti. Lebo to jednoducho chcem.

Investícia
Niektorí ľudia by chceli iba brať, podľa možnosti hneď. Dobrý podnikateľ vie, že prvé roky budovania firmy treba najmä investovať, a nečakať bohvieaký zisk. Zdravo budovaná firma vraj začne vynášať po približne asi siedmich rokoch. Jej majiteľ si ju však vysoko cení nie pre zisk, ktorý z nej napokon dostane, ale pre cenu, ktorú ho stála – čas, pot, slzy, ktoré do nej investoval. Podobne je to aj s manželským vzťahom. Treba doň veľa a dlho investovať. A jeho hodnotu pre nás neurčuje, koľko sme z neho získali, ale koľko sme doň vložili.
Manželia priatelia si môžu prejavovať lásku a náklonnosť rôznym spôsobom. Je dobré poznať spôsoby, ktoré sú zrozumiteľné pre toho druhého. Niekto sa cíti milovaný, keď mu poslúžime praktickým skutkom, iný potrebuje počuť nežné slová či slová povzbudenia. Niekto túži po dotykoch a fyzickom kontakte, iný je nadšený, keď mu partner venuje svoj čas a plnú pozornosť, pre ďalšieho je najkrajším vyznaním lásky darček.
Neklamným znakom skutočného priateľstva je aj schopnosť dobre sa v dvojici zabaviť či schuti zasmiať. Čas venovaný zábave či spoločnému relaxu nie je márny. Náročný spôsob dnešného života z nás často totiž robí len spolubývajúcich, spolupracovníkov či finančných spoločníkov. V rozumných firmách sa investuje do tzv. teambuildingu. V rozumných manželstvách sa investuje do priateľstva. A to znamená aj spoločné príjemné a radostné zážitky.
Celú knihu Recept na dobré manželstvo si môžete objednať na eshop.milovatactit.sk. Nájdete v nej aj svedectvá manželských párov známych slovenských kresťanských lídrov, otázky na rozhovor v manželskom páre či skupinke a praktické tipy na každú tému.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *