Relikvie bl. Jozafaty putovali do prešovskej komunity