Do Bárky zavítali mladí z Prešovského a Hanušovského protopresbyterátu

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa 4. – 6. marca uskutočnil ďalší víkend na tému Čistí v srdci, úprimní v láske. Spolu dvadsaťosem účastníkov z protopresbyterátov Prešov a Hanušovce uvažovalo o dôležitosti čistoty v živote každého človeka. V katechézach odzneli témy o kráse čistoty, o jedinečnosti, hodnote a dôstojnosti človeka. V sobotu poobede spoznávali dôležitosť a krásu sviatosti zmierenia, v ktorej sa stretáva Božie milosrdenstvo s hriechom človeka. V práci v skupinke odhaľovali rôzne choroby (hriechy) srdca, prechádzali, ktoré treba upratať, aby ich srdce bolo čisté a sväté. V nedeľu sa účastníci zamýšľali nad témou nebeského kráľovstva. V katechézach odhaľovali dôležitosť spolupráce so Svätým Duchom, ktorý vedie človeka ku konkrétnym prejavom úprimnej lásky voči ľuďom v tomto svete. Zodpovednými za víkend boli Marta Lešková, Mária Husivargová, kňazi Peter Milenky, Igor Čikoš, Peter Olšavský a Erich Eštvan. (Patrik Maľarčík)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *