ZŠ a MŠ bl. P. P. Gojdiča sa predstavila v Kostole Krista Kráľa v Prešove