Archive For The “Správy” Category

By |

BRATISLAVA ■ Príprava na sviatky Bohozjavenia v bratislavskej Katedrále Povýšenia sv. Kríža sa začala kráľovskými hodinkami v piatok 4. januára. V predvečer sviatku 5. januára bratislavský eparcha Peter Rusnák predsedal veľkej večierni s následným jordánskym svätením vody. Liturgické zhromaždenie pokračovalo v modlitbe veľkého povečeria s lítiou.   Slávnostná Liturgia sv. Bazila Veľkého v katedrále bola 6. januára v priamom prenose vysielaná na…

Read more »

By |

PREŠOV ■ V období po sviatku Bohozjavenia 10. januára privítali bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý ich prišiel pozdraviť a zároveň posvätil celý seminár.   Návšteva vladyku Jána sa začala archijerejskou svätou liturgiou v seminárnej kaplnke, po ktorej vladyka posvätil kaplnku a kancelárie spolu s bytmi predstavených seminára. Tí…

Read more »

By |

JUSKOVA VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 2. – 5. januára konal Zimný tábor. O 94 účastníkov sa staral tím animátorov na čele s animátorkou Annou Tatárovou a kňazmi Jánom Zubkom a Erikom Hrabčákom.   Počas katechéz, prác v skupinke, spoločnej modlitby a iných zaujímavých aktivít sa účastníci zamýšľali nad tým, čo znamená byť spolu: spolu s Bohom,…

Read more »

By |

PREŠOV ■ Komisia pre misie Prešovskej archieparchie počas decembra minulého roka organizovala zbierku humanitárnej pomoci v podobe mikulášskych darčekov. Do zbierky sa zapojilo sedem farností, sestry baziliánky, Gréckokatolícka charita Prešov, Finančná správa Prešov, rôzne firmy a dobrovoľníci.   Spolu sa vyzbierala jedna tona humanitárnej pomoci, ktorej súčasťou bolo 645 mikulášskych balíčkov a finančný príspevok 520 eur. Dary…

Read more »

By |

MICHALOVCE ■ Celkovo 27 družstiev súťažilo počas novembra a decembra na protopresbyterátnych kolách, aby 28. decembra jedenásť najlepších zabojovalo na 22. ročníku Vianočného futbalového turnaja Košickej eparchie, ktorých doplnilo tradične družstvo kňazov s košickým eparchom Milanom Chauturom CSsR.   Program sa začal svätou liturgiou v Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach, ktorú slávil vladyka Milan. V homílii poukázal na…

Read more »

By |

KOŠICE ■ Sviatky Bohozjavenia začal košický eparcha Milan Chautur CSsR 5. januára slávením veľkej večierne v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Súčasťou nočnej modlitby veľkého povečeria s lítiou bolo požehnanie a odhalenie ikony sviatku Bohozjavenia a jordánske svätenie vody.   V nedeľu 6. januára slávil vladyka Milan Liturgiu sv. Bazila Veľkého v katedrále. Vo svojom príhovore…

Read more »

By |

JAKUBANY ■ Tradične na sviatok Bohozjavenia Pána 6. januára sa po svätej liturgii v Cerkvi sv. apoštolov Petra a Pavla svätila jordánska voda v potoku Jakubianka. Bohoslužby viedol protosynkel Prešovskej archieparchie otec Ľubomír Petrík za účasti domáceho farára otca Pavla Vaľka, miestneho rodáka otca Miroslava Mruga, ceremoniára Prešovskej archieparchie otca Michala Sopka a miestneho kaplána otca Milana Sisáka.  …

Read more »

By |

KOŠICE ■ Na sviatok svätého diakona a prvomučeníka Štefana 27. decembra prijali traja laici a štyria bohoslovci Košickej eparchie z rúk košického eparchu Milana Chautura CSsR nižšie svätenie – postriženie, a dvaja bohoslovci poddiakonát. Na slávnosti sa zúčastnil aj vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.   Vladyka Milan vo svojej homílii upozornil…

Read more »

By |

MICHALOVCE ■ Vo veku 76 rokov zomrel 2. januára Matej Hlohin, ktorý vo farnosti Michalovce pôsobil ako kurátor vyše päťdesiat rokov, pričom sa osobne zúčastnil na preberaní miestneho aj kláštorného chrámu z rúk Pravoslávnej cirkvi, pomáhal pri každodennej službe v chráme, ale aj pri mnohých obnovách a prestavbách, pričom ešte za čias komunizmu neraz riskoval svoju vlastnú…

Read more »

By |

SVIDNÍK ■ Cirkevná základná škola sv. Juraja sa 19. decembra zapojila do vianočných trhov, kde okrem výrobkov ponúkali čaj, perník a citáty zo Svätého písma. (-czš)   RUSKÁ NOVÁ VES ■ Deti z farnosti Ruská Nová Ves svojou jasličkovou akadémiou priblížili 24. decembra prítomných sláveniu veľkého povečeria. Vo sviatok Kristovho narodenia koledníci spolu so správcom miestnej…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi