Archive For The “Správy” Category

By |

V Cirkevnej materskej škole bl. Tarzície v Trenčíne sa deti počas Veľkého pôstu týždenne stretávali v kaplnke kláštora sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá je zároveň školskou kaplnkou, aby sa spoločne s otcom Igorom Cingeľom, duchovným správcom školy, pomodlili modlitbu tretej hodinky. V pôstnom období sa táto liturgická modlitba zakončuje modlitbou sv. Efréma Sýrskeho s veľkými…

Read more »

By |

Na Krížupoklonnú nedeľu 4. marca slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, archijerejskú svätú liturgiu v Cerkvi Premenenia Pána v Zbudzi, vo filiálnej obci farnosti Michalovce. Pred svätou liturgiou vladyka Milan posvätil nový ikonostas, ktorý dotvoril len nedávno zrekonštruovaný interiér cerkvi. Liturgiu spevom viedol miešaný farský zbor i farský mládežnícky zbor.   V homílii vladyka pripomenul, že…

Read more »

By |

Miešaný zbor sv. Cyrila a Metoda, ktorý pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej pôsobí pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, sa 11. marca predstavil v gréckokatolíckom Chráme sv. Eliáša vo farnosti Borša v Maďarskom protopresbyteráte. Cez pozvanie starostky obce Anny Tünde Vargovej a administrátora farnosti otca Gabriela Kecskésa sa veriacim ponúkla možnosť na hlbšie prežívanie veľkopôstneho obdobia. Zbor najprv…

Read more »

By |

Na Tretiu pôstnu nedeľu – Krížupoklonnú 4. marca navštívil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ obec Nižné Repaše, filiálku farnosti Torysky. S miestnym farárom otcom Mariánom Sterančákom slávil Liturgiu svätého Bazila Veľkého. V homílii vyzdvihol podstatu kríža i utrpenia a zdôraznil ich význam na ceste k víťazstvu – k večnému životu. Pripomenul, že práve Kristovým…

Read more »

By |

V humenskom Chráme Zostúpenia Svätého Ducha na Dubníku sa 3. marca uskutočnil ďalší z cyklov Slovenský dohovor za rodinu. Organizátorom podujatia bolo spoločenstvo Marana tha z Prešova pod vedením Erika Zbiňovského. Podujatie sa nieslo v duchu ochrany práv rodiny a ľudských práv v tzv. Istanbulskom dohovore. Do podstaty témy o škodlivosti vybraných zákonov EÚ, genderovej ideológie a Istanbulského dohovoru…

Read more »

By |

Mladí z Humenného sa 26. – 28. februára zúčastnili v Poprade na duchovnej obnove s názvom Duchovný úlet 2 pod vedením redemptoristu otca Maroša Dupnáka. V úvodný deň navštívili Štrbské pleso a po návrate sa venovali téme Komunikácia a vzťahy, ktorú otec Maroš uviedol katechézou o jedinečnosti každého človeka. Ďalší deň začali rannou modlitbou, ktorá pokračovala katechézou na tému…

Read more »

By |

V rámci kňazského dňa sa 24. februára v Trebišove stretli s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, kňazské manželské páry Košickej eparchie, keďže v rámci kňazských formačných dní je jedno stretnutie v roku zamerané aj na formáciu kňazských manželstiev. Téma posledného stretnutia bola Muž a žena v rodine.   Po spoločnej modlitbe tretej hodinky sa prítomným prihovoril vladyka Milan. Zdôraznil význam…

Read more »

By |

Vo veku 88 rokov života a 71 rokov zasväteného života odovzdala 14. marca svoju dušu Pánovi sestra Eugénia Helena Sakalová OSBM. Zádušnú svätú liturgiu a pohrebné obrady slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 16. marca v Chráme sv. Petra a Pavla v Bardejove.   Sestra Eugénia Sakalová, krsným menom Helena, sa narodila 28. októbra 1929…

Read more »

By |

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa 25. februára – 1. marca konal prvý ročník jarného tábora s programom, ktorý zahŕňal katechézy, hry, workshopy a ďalšie aktivity. (S. Kolesárová, M. Nergešová)   Pri príležitosti 15. výročia vzniku Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky slávil 1. marca ordinár Mons. František Rábek pontifikálnu svätú omšu v Katedrále…

Read more »

By |

Študenti a učitelia Gymnázia blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove si 5. marca minútou ticha a modlitbou uctili pamiatku zavraždenej Martiny Kušnírovej, bývalej absolventky, ktorá na gymnáziu študovala v rokoch 2005 až 2009. Následne sa 7. marca po svätej liturgii v Chráme Povýšenia svätého Kríža v Prešove-Sekčove celá škola zjednotila v modlitbe panychídy za jej spásu a večný život. (H. Čitbajová)   V rámci…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi