Archive For The “Správy” Category

By |

VATIKÁN ■ Svätý Otec František inauguroval 15. novembra denný a nočný stacionár pre chudobných a bezdomovcov, ktorý sa nachádza v blízkosti Berniniho kolonády. V paláci Migliori, ktorý je takto pomenovaný po pôvodných vlastníkoch, sídlila donedávna ženská rehoľa. Po odchode sestier Svätý Otec rozhodol o určení paláca. Zreštaurované priestory dokážu poskytnúť 50 miest pre mužov a 15 miest pre ženy.  …

Read more »

By |

VATIKÁN ■ Podporovať digitálnu dôstojnosť detí – Od konceptu k činom bola téma medzinárodnej konferencie organizovanej Pápežskou akadémiou sociálnych vied 14. – 15. novembra. O problémoch a možných riešeniach diskutovali zástupcovia medzinárodných a mimovládnych organizácií, technologických a internetových gigantov ako Microsoft, Apple, Amazon či Facebook, politici, advokáti a náboženskí predstavitelia.   Tohtoročné medzinárodné stretnutie o dôstojnosti maloletých v digitálnom svete priblížil…

Read more »

By |

VATIKÁN ■ V Bazilike sv. Petra pri príležitosti sviatku svätého hieromučeníka Jozafáta Kunceviča, polockého arcibiskupa, 12. novembra slávili slávnostnú svätú liturgiu pri oltári nad jeho hrobom slávili veriaci ukrajinskej národnosti i z ďalších slovanských národov. Hlavným sláviteľom a kazateľom bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.  Liturgický spev viedli bohoslovci Ukrajinského kolégia sv….

Read more »

By |

POĽSKO ■ Počet duchovných povolaní v Poľsku dramaticky poklesol o 60 percent. V tomto roku nastúpilo do poľských seminárov 498 kandidátov kňazstva, čo je o 122 menej ako v roku 2018. Podľa názoru biskupa Marka Solarczyka, „dôležitejšie než porovnávanie štatistík je otázka, či mladý človek prežíva primeranú podporu, aby pozitívne odpovedal na tajomstvo povolania, ktoré je…

Read more »

By |

KOŠICE ■ Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí schválila svätú Alžbetu Uhorskú ako nebeskú patrónku Košíc. Dekrét zverejnil košický arcibiskup metropolita Bernard Bober 4. novembra. Návrh na vyhlásenie sv. Alžbety za patrónku mesta bol podaný ešte v apríli. Vyhlásenie môže pozitívne ovplyvniť činnosť a pôsobenie dobrovoľníkov v meste a môže dostať život sv. Alžbety…

Read more »

By |

STAKČÍNSKA ROZTOKA ■ Vo filiálnej obci farnosti Stakčín slávil 3. novembra prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej posvätil obnovený Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky. Posviackou chrámu sa zavŕšilo dielo náročných prác, obnovy miestneho chrámu. Po privítaní vladyku Jána starostom obce Jánom Stošekom sa za prítomnosti sninského protopresbytera otca Maroša Prejsu a ďalších…

Read more »

By |

PETROVÁ ■ Farnosť Petrová 20. októbra oslávila 200. výročie Chrámu prepodobnej Paraskevy. V zastúpení prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ slávil svätú liturgiu otec Peter Šturák, dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, za účasti miestneho správcu farnosti otca Lukáša Šoltýsa, hrabského protopresbytera otca Michal Kuruca, bývalých kňazov i ďalších hostí. V úvode bol posvätený nový kríž. Otec…

Read more »

By |

VYŠNÝ KAZIMÍR ■ Počas slávnosti chrámového sviatku sv. Paraskevy z Ikónie posvätil 27. októbra prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ novú farskú budovu. V úvode vladyku privítal starosta obce Michal Duda. Po posvätení nasledovala archijerejská svätá liturgia za účasti kňazov z okolitých farností a kňazov, ktorí tu v minulosti pôsobili. Na záver sa miestny správca farnosti otec Marcel Iľko…

Read more »

By |

PREŠOV ■ V Centre pre obnovu rodiny Dorka sa 25. novembra uskutočnila v miestnej Kaplnke Panny Márie Guadalupskej posviacka kivotu – bohostánku. Posviacku pred začiatkom svätej liturgie vykonal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Spolu s ním svätú liturgiu slávili otec Rastislav Baka, prešovský protopresbyter otec Jozef Novický, farár farnosti Prešov-Sekčov a otec Peter Jambor, duchovný správca centra Dorka. Na…

Read more »

By |

BARDEJOV ■ Vo farskom  Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla slávil 12. októbra prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti polstoročnice od príchodu sestier Rádu svätého Bazila Veľkého do Bardejova.   V úvode slávnosti predstavená miestneho monastiera sr. Atanázia Holubová OSBM priblížila jeho históriu, ktorá sa začala rokom 1969. V homílii vladyka…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi