Archive For The “Správy” Category

By |

Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku sa 13. mája pri príležitosti Dňa matiek konal už deviaty ročník školského plesu Plesík, ktorý je príležitosťou stretnutia sa detí, rodičov a priateľov školy. Tento ročník plesu sa niesol v duchu biblického citátu „Blažený ľud, ktorý vie jasať!“ (Ž 89, 16). Súčasťou plesu bol aj program, ktorí pripravili učitelia a rodičia….

Read more »

By |

  Svätý Otec František vymenoval 1. júna vladyku Milana Lacha SJ za sídelného biskupa Ruténskej eparchie Parma v USA. Parmskú eparchiu v štáte Ohio 44-ročný slovenský jezuita doteraz spravoval od 24. júna 2017 ako apoštolský administrátor sede vacante. Zároveň bol naďalej ostracinským titulárnym biskupom. V súčasnosti je jeho protosynkelom ďalší Slovák Marek Višňovský, ktorý v USA pôsobí od roku 2004. Vymenovanie zverejnilo…

Read more »

By |

Kňazský zbor Košickej eparchie sa 15. –18. mája zúčastnil na 37. ročníku Medzinárodného festivalu Hajnowskie dni muziky cerkiewnej v poľskom Bialystoku, kde v kategórii amatérske farské spevácke zbory získal 3. miesto, čím obhájil umiestnenie spred dvoch rokov.   V kultúrnom centre bialystockej filharmónie na predstavilo 30 zborov z 11 krajín súťažiacich v piatich kategóriách: amatérske farské, amatérske svetské, spevácke zbory umeleckých…

Read more »

By |

Šesť študentov z Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom sa 14. – 18. mája zúčastnilo na výmennom pobyte v maďarskom meste Mátészalka. Išlo o druhé stretnutie v rámci projektu Erasmus+, realizované na škole od septembra 2017. Spolu so študentmi z Poľska, Maďarska, Talianska a Nemecka sa podelili o problémy, ktoré trápia ich krajiny.   Súčasťou programu bola obhliadka mesta,…

Read more »

By |

V pražskej Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha prijal 19. mája biskupské svätenie doterajší generálny vikár Pražskej arcidiecézy Zdenek Wasserbauer. Stal sa tak pražským pomocným biskupom po boku kardinála Dominika Duku OP a biskupa Václava Malého. Hlavným svätiteľom bol kardinál Dominik Duka OP a spolusvätiteľmi brniansky biskup Vojtech Cikrle a biskup mesta Hradec Králové Ján Vokál. Heslom nového biskupa sú…

Read more »

By |

V rámci aktivít Jubilejného roka Prešovskej archieparchie sa 14. mája uskutočnil 1. ročník cyklopúte kňazov s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ do Ruských Peklian, rodiska bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča. Osem kňazov miestneho protopresbyterátu spolu s vladykom Jánom sa po spoločnej modlitbe vybrali z Arcibiskupského úradu v Prešove a popri prešovskej Kalvárii smerovali lesnými cestami do…

Read more »

By |

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ za účasti vladyku Jána Eugena Kočiša, emeritného pražského pomocného biskupa, a 22 kňazov slávil 13. mája v Hrabskom archieparchiálnu slávnosť bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka. V homílii protosynkel Prešovskej archieparchie otec Ľubomír Petrík vychádzal z Ježišovej veľkňazskej modlitby a vyzdvihol dôležitosť spoznania Božej lásky v udalostiach ľudského života.   V závere slávnosti sa prihovoril vladyka…

Read more »

By |

V rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie a putovania krásnobrodskej ikony Presvätej Bohorodičky sa 8. – 13. mája vo farnosti Čirč konala májová duchovná obnova, ktorú viedli otcovia baziliáni. Témou bolo Desať Božích prikázaní a úcta k Presvätej Bohorodičke. Otcovia baziliáni doniesli aj krásnobrodskú ikonu Bohorodičky, ktorú si veriaci mohli uctiť a ďakovať i vyprosovať si pred ňou hojné milosti. Duchovná…

Read more »

By |

Veriaci z Belže a širšieho okolia si 13. mája pripomenuli dvestoročnicu svojho chrámu zasväteného sviatku Nanebovstúpenia Pána. Pri tejto príležitosti košický eparcha Milan Chautur CSsR požehnal obnovený chrám a nové ikony vo svätyni, dielo ikonopisca Petra Komišaka. Spolu s vladykom Milanom koncelebroval duchovný správca farnosti otec Peter Paľovčík, kňazi, ktorí vo farnosti pôsobili v minulosti, a ďalší…

Read more »

By |

Farnosť v Brezne slávila 13. mája odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku svojho patróna bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka a zároveň si pripomenula 15. výročie vzniku. Slávnosti predchádzala Veľká večiereň s požehnaním lítijných darov slávená v sobotu podvečer. Nedeľná slávnosť sa začala Molebenom k blahoslavenému Vasiľovi. Za účasti veriacich z okolitých farností Banskobystrického protopresbyterátu archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi