Archive For The “Správy” Category

By |

STROPKOV ■ Sobotný duchovný program slávnosti chrámového sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa konala 6. – 7. júla, vyvrcholil archijerejskou svätou liturgiou, pri ktorej diakon Miroslav Liška CSsR prijal z rúk bratislavského eparchu Petra Rusnáka kňazské svätenie.   Nedeľný program pokračoval modlitbou posvätného ruženca a svätou liturgiou, ktorú slávil stropkovský protopresbyter otec Slavomír Tarasovič. Po Akatiste…

Read more »

By |

LITMANOVÁ ■ Vo sviatok Narodenia proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 24. júna posvätil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ areál pútnicko-informačného centra. Pred posviackou slávil na hore Zvir ďakovnú svätú liturgiu za toto dielo i za celý projekt Svätomariánska púť – Svetlo z východu. Za účasti poslancov NR SR, predsedu PSK Milana Majerského a ďalších predstaviteľov štátnej…

Read more »

By |

ĽUTINA ■ Pri príležitosti púte rodín a stretnutia detí s prešovským arcibiskupom slávil 22. júna v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, archijerejskú svätú liturgiu. Účastníkom púte sa v kázni prihovoril otec Rastislav Baka, prešovský protopresbyter.   Popoludní animátori pre deti pripravili program na tému Objav poklad baziliky minor. Rodičia mali možnosť vypočuť si…

Read more »

By |

HUMENNÉ-POD SOKOLEJOM ■ V nedeľu 30. júna, pri príležitosti chrámového sviatku sv. Petra a Pavla, posvätil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ pastoračné centrum s farskou budovou. Arcibiskupa v úvode posviacky privítal primátor mesta Miloš Meričko. V homílii počas svätej liturgie vladyka Ján vyzdvihol moc kríža a utrpenia, ktoré približuje k nebeskému Otcovi, pričom poukázal na osoby sv. Petra a Pavla. Na záver…

Read more »

By |

OKRUŽNÁ ■ Dobrovoľníci Farskej charity Okružná v rámci projektu Oáza pokoja postavili Na bani v katastri obce rozhľadňu, ktorá bola posvätená 30. júna. (GKCH)   PREŠOV ■ V Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa 30. júna – 4. júla konal miništrantský tábor na tému Prebuďme vieru. Účastníkov tábora privítal aj prešovský arcibiskup metropolita Ján…

Read more »

By |

PREŠOV ■ Pri príležitosti jubilea 93 rokov života emeritného pomocného biskupa Pražského apoštolského exarchátu Jána Eugena Kočiša slávil 28. júna ďakovnú svätú liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Kazateľom bol pražský apoštolský exarcha Ladislav Hučko. V kázni priblížil prenasledovanie Gréckokatolíckej cirkvi a o vladykovi Jánovi Eugenovi Kočišovi povedal, že uňho bolo…

Read more »

By |

SEČOVCE ■ Veriaci Košickej eparchie si v Sečovciach 4. – 5. júla pripomenuli svojich patrónov – sv. Konštantína-Cyrila a Metoda. Po bohatom duchovnom programe vyvrcholilo celé dvojdnie slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorú spolu s košickým eparchom Milanom Chauturom CSsR slávilo početné kňazstvo Košickej eparchie a hostia zo Slovenska i zo zahraničia.   V homílii sa…

Read more »

By |

JUSKOVA VOĽA ■ Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak posvätil 23. júna obnovený exteriér, interiér a ikonostas Chrámu svätých Cyrila a Metoda. V homílii vladyka Ján poukázal na bohatstvo odkazu svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda. (P. Maľarčík)   SVIDNÍK ■ Pre žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Juraja bol 24. júna pripravený olympijský deň. Cieľom akcie bolo povzbudiť žiakov k športovaniu a k aktívnemu…

Read more »

By |

PREŠOV – NITRA ■ Na Cirkevnej základnej škole bl. P. P. Gojdiča sa 10. júna konala medzinárodná súťaž English star. Žiaci druhého stupňa sa 14. júna zúčastnili na celoslovenskom kole anglickej súťaže Language flower v Nitre, kde získali prvé miesto. (J. Ivanecká)   BRATISLAVA ■ Prezident SR Andrej Kiska odovzdal 11. júna v Prezidentskom paláci…

Read more »

By |

PREVEZA/GRÉCKO ■ Chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného sa 3. – 10. júla  predstavil na 37. ročníku medzinárodného festivalu zborov International Choral Festival. Počas otváracieho ceremoniálu 4. júla boli predstavené aj zbory z Poľska, Bosny a Hercegoviny, Nemecka, Ruska, Izraela, Indonézie, USA, Slovinska, Bulharska a domáceho Grécka. Festivalové koncerty sa konali na rôznych miestach…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi