Archive For The “Správy” Category

By |

V Cerkvi sv. Cyrila a Metoda v Stropkove sa 7. – 8. júla konala prešovská archieparchiálna odpustová slávnosť, ktorej tohtoročnou myšlienkou boli slová molebenu Svätí Cyril a Metod, horliví šíritelia Božieho slova, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.   Program sa začal veľkou večierňou, ktorú viedol otec Jozef Jurčenko CSsR, po nej nasledovala svätá…

Read more »

By |

Pre gréckokatolíkov bola levočská púť spojená aj so 160. výročím posviacky drevenej Kaplnky Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách na Mariánskej hore, ktorá sa uskutočnila 2. júla 1858. Ďakovnú svätú liturgiu pri poľnom oltári slávil 2. júla tohto roka bratislavský protosynkel otec Vladimír Skyba, ktorý v homílii hovoril o znakoch viery, ktorými sú jednota a láska.   V sobotu 7….

Read more »

By |

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka Juskova Voľa sa 29. júna – 1. júla uskutočnil ďalší ročník Bárkafestu na tému Odvážni vykročiť, na ktorom sa zúčastnilo asi tristo mladých. Piatkový večerný program otvorila kapela Joel worship band. Po nej vystúpila Marana tha so slovom Petra Štupáka a večer ukončilo vystúpenie Espé.   Sobotný deň sa začal slávením svätej…

Read more »

By |

Pri príležitosti sviatku svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, slávila Košická eparchia 4. – 5. júla odpustovú slávnosť v Sečovciach. Odpustový program sa začal Molebenom k sv. Cyrilovi a Metodovi a veľkou večierňou s lítiou – s požehnaním chlebov, pšenice, vína a oleja. Nasledovala posviacka novej farskej budovy a archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR. V…

Read more »

By |

  Vo farnosti Košice-Západ oslávili 1. júla chrámový sviatok sv. Petra a Pavla liturgickou slávnosťou, ktorej predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.   V homílii predostrel ľudskú rozdielnosť apoštolov Petra a Pavla, pričom však vysvetlil, že obidvaja boli zasiahnutí Božím dotykom, ktorý im dal silu splniť ich osobné apoštolské poslanie. Vladyka Cyril uviedol,…

Read more »

By |

Na mariánskom pútnickom mieste v Ľutine sa 30. júna konala púť rodín a stretnutie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ s deťmi Prešovskej archieparchie. Svätú liturgiu slávil vladyka Ján, ktorý v homílii pozval deti k rozvíjaniu vzťahu s Ježišom a rodičov povzbudil, aby sa v starostiach a v ťažkostiach so svojimi deťmi utiekali ku Kristovi, ktorý má moc pomôcť im….

Read more »

By |

Veriaci v Zbojnom privítali 1. júla prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý posvätil miestny Chrám sv. Mikuláša, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou.   Pri vchode do chrámu vladyku Jána privítala starostka obce Anna Koščová. Po posvätení nového prestola a chrámu nasledovala slávnostná archijerejská svätá liturgia, po ktorej miestne veriace pripravili občerstvenie. V popoludňajšom programe v sále miestneho úradu…

Read more »

By |

Na Sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna boli zverejnené dekréty Apoštolskej penitenciárie, ktorými v mene pápeža Františka udeľuje dvom jubilujúcim chrámom Košickej eparchie – Cerkvi Všetkých svätých v Trhovišti a Cerkvi Nanebovstúpenia Pána v Belži, ktoré slávia 200 rokov svojho posvätenia – mimoriadne privilégium získať v týchto chrámoch počas jedného roka plnomocné odpustky.   V Belži bola slávnosť vyhlásenia odpustkových…

Read more »

By |

Na sviatok patrónov Bratislavskej eparchie sv. apoštolov Petra a Pavla 29. júna slávil bratislavský eparcha Peter Rusnák v Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave odpustovú archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej udelil prvý stupeň kňazstva Jozefovi Durkotovi. Slávnosť sprevádzal katedrálny zbor Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta Ladislava Sabolčáka.   Okrem domácich farníkov, rodiny a priateľov svätenca sa na slávnosti…

Read more »

By |

V rehoľnom dome Zboru sv. archanjela Michala sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Poprade sa 27. júna uskutočnilo stretnutie troch ženských rehoľných komunít žijúcich v tejto oblasti, počas ktorého eucharistiu slávil otec Peter Timko SDB a ktorého súčasťou bolo zdieľanie si skúseností rehoľného života. (sr. Jozefka Maníková)   Na sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna slávil…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi