Archive For The “Správy” Category

By |

Indonézsky prezident Joko Widodo navštívil 28. augusta ústredie Biskupskej konferencie Indonézie v Jakarte, aby sa dozvedel o situácii tamojších kresťanov. Počas stretnutia vyzval katolícku komunitu, aby bola nápomocná pri uchovávaní rozmanitosti indonézskeho národa. Indonézia ako najväčšie súostrovie na svete je domovom mnohých etnických, náboženských a jazykových skupín, no napriek tomu predstavuje príklad harmónie, tolerancie a jednoty, a to…

Read more »

By |

Kráľovský Chlmec sa 13. augusta stal východiskovým bodom tohtoročnej medzinárodnej mládežníckej pešej púte, ktorá niesla názov Kto sú moji príbuzní?. Púť už dlhé roky organizuje Maďarská gréckokatolícka metropolia. Aj týmto spôsobom sa mohli prehĺbiť dobré vzťahy slovenských a maďarských gréckokatolíkov. Na púti do cieľového mesta Máriapócs sa zúčastnilo 300 mladých z Ukrajiny, z Rumunska, zo Slovenska…

Read more »

By |

Pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyšná Rybnica slávil v miestnej Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky 18. augusta košický eparcha Milan Chautur CSsR archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej posvätil obnovený exteriér a interiér chrámu a zrekonštruovaný ikonostas. Spevom svätú liturgiu sprevádzal zbor z farnosti Koromľa.   V homílii vladyka Milan pripomenul veriacim, že človek nie je izolovanou bytosťou,…

Read more »

By |

Vo farnosti Tichý Potok sa 12. augusta konala slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky, pri ktorej prešovský protosynkel otec Ľubomír Petrík ako hlavný slúžiteľ a kazateľ posvätil obnovenú fasádu farského chrámu a farského domu.   Po privítaní protosynkela starostkou obce Ľubicou Džuganovou, za prítomnosti sabinovského protopresbytera otca Slavomíra Palfiho, kňazov a niekoľko stovák veriacich, sa po…

Read more »

By |

Prešovská archieparchiálna odpustová slávnosť v Šašovej, ktorá sa konala 11. – 12. augusta, sa začala posvätením vody v Kaplnke Zosnutia Presvätej Bohorodičky, molebenom pred milostivou ikonou a veľkou večierňou v cerkvi. V duchovnom slove otec František Dancák vyzval veriacich, aby za hlavnú prioritu svojho života dali Boha a snažili sa odrážať jeho obraz okolitému svetu.   Počas svätej liturgie otec…

Read more »

By |

Na sviatok Premenenia Pána 6. augusta slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR v Malých Ozorovciach, filiálnej obci farnosti Zbehňov, archijerejskú svätú liturgiu, ktorá bola spojená s oslavou 20. výročia posvätenia chrámu. V homílii poukázal vladyka Milan na dôležitosť chrámu, kde veriaci ľud prednáša Bohu svoje prosby. Upozornil aj na jeho nenahraditeľný význam pri vytváraní bratského spoločenstva.   Na…

Read more »

By |

V Ruských Pekľanoch, rodisku blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, sa 17. júla uskutočnila spomienková svätá liturgia spojená s modlitbami za uzdravenie pred ikonou blahoslaveného. (-dk)   V rámci programu Národného stretnutia mládeže P18 28. júla redakcia časopisu Slovo prezentovala tento časopis Gréckokatolíckej cirkvi vo vestibule Mestskej športovej haly v Prešove. (-red)   Šéfredaktor časopisu Slovo sa 2. augusta stretol po…

Read more »

By |

Slávnostnou svätou liturgiou, ktorú slávil otec Pavel Sirotňák a otec Andrej Šambronský za všetkých rodákov a veriacich obce Matysová, sa začali 28. júla oslavy 610. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Za zosnulých rodákov sa tiež pomodlili panychídu. Na následnom bohatom folklórnom programe sa zúčastnili aj viacerí významní predstavitelia duchovného stavu i zástupcovia štátnych samospráv. (I. Kundrátová)   Letné…

Read more »

By |

V Šastíne, v starobylom kláštore pavlínov, ktorého súčasťou je aj Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, sa 15. – 20. júla konal už ôsmy ročník letného eparchiálneho tábora Bratislavskej eparchie Letky. Na tábore sa zúčastnilo vyše 80 detí, pre ktoré bol pripravený program plný športových aktivít, večernej zábavy, ako aj diskusií na tému Láska, Boh a jednota….

Read more »

By |

Veriaci z farnosti Nacina Ves sa 17. – 19. augusta zúčastnili na už šiestej farskej púti. Tentoraz navštívili poľské miesta Zabava, Čenstochová, Zakopané. V pútnickom mieste v Zabave sa veriaci modlili pri ostatkoch bl. panny a mučenice Karolíny Kozkowny, ktorá zomrela rukou vojaka počas prvej svetovej vojny, keď bránila svoju čistotu. Je vzorom už v tom,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi