Archive For The “Správy” Category

Modlitbou a pôstom proti pandémii

By |

Modlitbou a pôstom proti pandémii

PREŠOV ■ Slovenskí gréckokatolícki biskupi vyhlásili 23. október za spoločný deň modlitieb a pôstu za odvrátenie pandémie Covid-19. Pozvanie duchovne sa spojiť v modlitbe na tento úmysel bolo adresované všetkým veriacim. Večer o 20.00 sa potom všetci veriaci spoločne s duchovenstvom a svojimi biskupmi modlili bolestný ruženec za odvrátenie pandémie koronavírusu. Modlitbu začal prešovský arcibiskup…

Read more »

Konferencia k výročiu slzenia klokočovskej ikony

By |

PREŠOV ■ Pri príležitosti 350. výročia slzenia ikony v Klokočove sa 21. októbra na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity (GTF PU) v Prešove konala konferencia s názvom Pútnický Klokočov v historicko-pastoračných súvislostiach. Podujatie bolo organizované za prísnych epidemiologických opatrení Katedrou systematickej teológie v spolupráci s Eparchiálnym úradom v Košiciach, Spolkom sv. Cyrila a Metoda v…

Read more »

Krátke správy z domova

By |

Krátke správy z domova

PREŠOV ■ 19. októbra sa Spojená škola blahoslaveného biskupa Gojdiča v Prešove opätovne zapojila do modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete. I táto kampaň bola v tomto roku poznačená pandémiou koronavírusu, preto modlitbu posvätného ruženca sa predmodlieval iba otec Rastislav Baka, duchovný správca školy, spolu s učiteľkami školy cez školský…

Read more »

Michalovčan storočia

By |

Michalovčan storočia

MICHALOVCE ■ Obraz blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku sa rozhodlo občianske združenie Priatelia Zemplína 15. októbra venovať mestu Michalovce. Slávnostne ho odovzdal Ing. Hlohin primátorovi mesta Viliamovi Zahorčákovi. V roku 2019 uplynulo presne sto rokov, odkedy sa mesto Michalovce stalo centrom československej Zemplínskej župy. Pri tejto príležitosti bolo organizovaných množstvo podujatí a aktivít v spolupráci…

Read more »

Medzináboženské stretnutie

By |

RÍM/TALIANSKO ■ Historické centrum Ríma bolo v utorok 20. októbra dejiskom medzinárodného ekumenického a medzináboženského stretnutia za pokoj s názvom Nikto sa nezachráni sám, pokoj a bratstvo. Toto podujatie nadviazalo na historické stretnutie v Assisi zvolané v roku 1986 svätým Jánom Pavlom II. Konalo sa za účasti Svätého Otca Františka, ekumenického patriarchu Bartolomeja a predstaviteľov…

Read more »

Biblická olympiáda v Mukačevskej eparchii

By |

Biblická olympiáda v Mukačevskej eparchii

UŽHOROD − CHUST/UKRAJINA ■ Mládež z Mukačevskej eparchie sa aj tento rok mala možnosť zúčastniť na biblickej olympiáde. Tá prebehla vzhľadom na pandémiu 24. októbra na dvoch miestach eparchie, a to v Užhorode a v Chuste, aby sa na nej mohlo zúčastniť čo najviac mládeže. Jej témou boli Prvá a Druhá kniha kráľov. Osobitná pozornosť…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi