Archive For The “Správy” Category

By |

Košická eparchia Vladyka Milan Chautur CsSR, košický eparcha, 2. decembra požehnal a vyslal koledníkov Dobrej noviny na záver fatimskej soboty v Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. Výťažok z Dobrej noviny putuje na podporu charitatívnych projektov konajúcich sa na území eparchie etiópskeho biskupa Tesfaselassie Medhina Fessuha, adigratského eparchu. Ten sa na archijerejskej liturgii osobne zúčastnil, keďže prišiel na Slovensko…

Read more »

By |

Školský časopis Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku Tambolko získal 24. novembra tretie miesto na celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov pre žiakov základných a stredných škôl PRO SLAVIS 2017. (H. Varchulová, J. Halčík)   Mladí animátori – absolventi AŠAD sa 24. – 26. novembra zúčastnili na víkende v GMC Bárka s názvom Mobilizácia, aby uvažovali o téme duchovného…

Read more »

By |

Počas desiatich rokov projektu Zachráňme životy, ktorý vznikol 6. decembra 2007 v rámci občianskeho združenia Fórum života, sa podarilo zachrániť život 128 detí, ktorých mamy uvažovali o interrupcii. Pracovníci projektu doposiaľ riešili 2 140 prípadov.   Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove pripravilo 7. decembra pre žiakov základných škôl prezentáciu o svojej škole s prehliadkou priestorov a účasťou na…

Read more »

By |

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ prijal 29. novembra na Archieparchiálnom úrade v Prešove maďarského metropolitu Fülöpa Kocsisa a primátora mesta Debrecín Lászlóa Pappa. Program pokračoval na prešovskej radnici stretnutím s primátorkou Prešova Andreou Turčanovou a popoludní prehliadkou pútnického miesta v Ľutine. (ISPA)   Žiaci prvého stupňa Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove sa 1. decembra zapojili do projektu…

Read more »

By |

Vianočnú svätú omšu vo Svätej noci slávil Svätý Otec František z 24. na 25. decembra v Bazilike sv. Petra. V úvode diakon predniesol v latinskom jazyku spev Kalendy ohlasujúci udalosť narodenia Ježiša Krista v Betleheme. Svätý Otec si potom tradičným spôsobom uctil podobu Ježiška v jasličkách. Spoločné modlitby zazneli v čínštine, arabčine, portugalčine, rumunčine a bengálčine. Medzi hlavnými koncelebrantmi bol…

Read more »

By |

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou 8. decembra sa na zámku v Trumau v Dolnom Rakúsku slávila prvá svätá liturgia pre slovenských gréckokatolíkov žijúcich v Rakúsku. Na svätej liturgii sa zúčastnilo viac ako dvadsať slovenských veriacich, medzi ktorými boli rodiny dlhodobo žijúce v Rakúsku, ale aj mladé rodiny, dlhodobo pracujúci a študenti Medzinárodného teologického…

Read more »

By |

Päť učiteľov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom sa 15. – 19. novembra zúčastnilo na prípravnom stretnutí v Maďarsku, aby spoločne s kolegami z partnerských škôl z Maďarska, Talianska, Nemecka a Poľska naplánovali stretnutia nového medzinárodného projektu HEAL. Ten je súčasťou programu Erasmus+. Názov projektu je tvorený zo slov Health (zdravie), Environment (životné prostredie) And (a) Life (život)…

Read more »

By |

Gréckokatolícka kňazská hudobná skupina Anastasis ’95 zakončila 28. novembra v dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach sériu evanjelizačných koncertov Zapáľme svet. Košický koncert bol organizovaný v rámci Roka výročí Košickej eparchie. Zaplnenú sálu v úvode koncertu pozdravil aj vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Šestica kňazov sa predstavila novými piesňami i staršími hitovkami, ktoré skupina vytvorila ešte počas…

Read more »

By |

Rada pre mládež Košickej eparchie pripravila 26. novembra v MsKS v Trebišove 8. ročník Prehliadky detských a mládežníckych zborov Košickej eparchie blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. Krásu svojich hlasov prezentovalo šestnásť speváckych zborov: zbor Gaudio a zbor Emanuel z farnosti Sečovce, zbor Cherubín a zbor Šalom z Trebišova, zbor Eliáš family z Jasenova, zbor Theotokos zo Spišskej Novej Vsi,…

Read more »

By |

Do Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove zavítal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s vladykom Jánom Eugenom Kočišom pri príležitosti mikulášskeho programu, ktorý je v kňazskom seminári už dlhoročnou tradíciou. Večerný program sa začal modlitbou večierne, v ktorej závere sa vladyka Milan prítomným prihovoril a vyzval ich k šíreniu dobra a lásky podľa vzoru…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi