Archive For The “Správy” Category

By |

ĽUTINA ■ V Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky sa 11. mája už po jedenástykrát konala púť kňazov Prešovskej metropolie a ich rodín. Púť sa začala archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.   V úvode homílie vladyka Ján pozval kňazov, aby prijali od Presvätej Matky radosť, ktorú ona prežívala z víťazstva svojho Syna nad…

Read more »

By |

RUSKÁ BYSTRÁ ■ Pri príležitosti chrámového sviatku Prenesenia úctyhodných ostatkov svätého Mikuláša sa 19. mája konala košická eparchiálna slávnosť spojená s púťou mladých a rodín Košickej eparchie, ako aj s oslavami Dňa obce Ruská Bystrá. Svätú liturgiu slávil košický protosynkel archimandrita Jaroslav Lajčiak. V homílii pripomenul, že mnohí hľadajú životný pokoj vo svete, ale on…

Read more »

By |

KOŠICE ■ Na košickom eparchiálnom úrade sa 14. mája uskutočnil Kňazský deň Košickej eparchie na tému Sociálno-morálne aspekty rodiny. Program otvoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spoločnou modlitbou tretej hodinky. Potom otec Juraj Moščák, kaplán farnosti Trebišov, predstavil Problémy súčasnej spoločnosti očami sociálnej náuky Cirkvi. Svoju prednášku obohatil mnohými konkrétnymi príkladmi zo života spoločnosti….

Read more »

By |

HLINNÉ ■ Vo farnosti Hlinné a filiálnej obci Jastrabie nad Topľou sa počas pôstneho obdobia konala už tretia potravinová zbierka pre núdznych. Začiatkom paschálneho obdobia sa potravinami podporili sociálne slabšie rodiny v centre Dorka v Prešove. (A. Uhrin)   LEVOČA ■ Katolícke pedagogické a katechetické centrum zorganizovalo 26. apríla celoslovenské kolo výtvarnej súťaže Biblia očami detí a…

Read more »

By |

RUSKÝ KERESTUR/SRBSKO ■ Pri príležitosti inaugurácie gréckokatolíckej Eparchie sv. Mikuláša, ktorá bola spojená s intronizáciou eparchu Djura Džudžara, sa na slávnosti v Katedrále sv. Mikuláša zúčastnil aj prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri. Osobne uviedol eparchu Džudžara na eparchiálny stolec a prihovoril sa v homílii. Medzi dvoma desiatkami biskupov východného i západného obradu slovenskú…

Read more »

By |

SEVERNÉ MACEDÓNSKO ■ Počas apoštolskej cesty Svätého Otca Františka 7. mája v severnom Macedónsku navštívil na pozvanie miestneho biskupa Kira Stojanova túto krajinu aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ spolu so súdnym synkelom Jaroslavom Pasokom a otcom Vladimírom Sekerom-Miklušom. Zúčastnili sa na svätej omši, ktorú na Námestí Macedónska v Skopje slávil Svätý Otec František.   Podvečer sa…

Read more »

By |

IZRAEL ■ 1. až 8. mája prebiehala tretia eparchiálna púť do Svätej zeme, ktorú odborným výkladom sprevádzal biblista otec Miroslav Labač, kňaz Košickej eparchie poverený sprevádzaním pútnikov. Päťdesiatpäť pútnikov vedených vladykom Petrom putovalo po miestach, ktoré sú historicky späté so životom a pôsobením Ježiša Krista. Podľa slov pútnikov púť prebiehala v pokojnej a duchovnej atmosfére…

Read more »

By |

MARGARETHEN/RAKÚSKO ■ Farnosť Bratislava-Staré Mesto zorganizovala 8. mája farský výlet do zábavného parku Family park. K sedemdesiatim farníkom z Bratislavy s farárom farnosti otcom Rastislavom Čižikom sa pridalo aj tridsať veriacich z trenčianskej farnosti s duchovným správcom otcom Igorom Cingeľom. Medzi účastníkov patrili predovšetkým rodiny s deťmi. (-sg)   RÍM/TALIANSKO ■ Pri príležitosti jubilejného roka byzantskej katolíckej ruténskej eparchie Parma…

Read more »

By |

TREBIŠOV – DVORIANKY ■ Vyše dvestočlenný pelotón tvorený mladými, rodinami s deťmi a kňazmi Košickej eparchie 1. mája vyštartoval s požehnaním vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, už na 20. ročník tradičnej májovej cyklotúry, ktorá tohto roka viedla z Trebišova cez Malý Ruskov, Plechotice, Sečovce, Kravany, Stankovce, Albínov – mestskú časť Sečoviec až do Dvorianok,…

Read more »

By |

LITMANOVÁ ■ Na hore Zvir sa 5. mája konala malá púť, ktorú viedli bohoslovci a predstavení Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. Modlitbu Akatistu k Presvätej Bohorodičke viedol otec Marcel Pisio, špirituál seminára. Bohoslovci sa pomodlili posvätný ruženec s rozjímaniami. Vyvrcholením bola svätá liturgia, ktorú slávil otec Miroslav Dancák, rektor seminára, a slávnostným…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi