Archive For The “Správy” Category

By |

Vo veku 86 rokov zomrel 2. novembra v mestečku Weston (Massachusetts) v USA otec Robert Francis Taft, svetoznámy odborník na východnú liturgiu, jezuitský kňaz a archimandrita Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Pohrebné obrady slávili v Kaplnke Svätého Ducha vo Wenstone eparcha Ukrajinskej gréckokatolíckej parížskej eparchie Borys Gudziak a parmský eparcha Milan Lach SJ 12. novembra. Telesné ostatky boli uložené na…

Read more »

By |

Zamestnanci Cirkevnej spojenej školy v Sečovciach sa 25. – 26. októbra zúčastnili na exkurzii na Zakarpatskej Ukrajine, aby nadviazali spoluprácu so základnou školou a základnou umeleckou školou v meste Ťačev. Riaditelia škôl Tatiana Stojková, Andrij Ivaščuk a Marcela Lemešová podpísali Dohovor o vzájomnej spolupráci. (–ml)   V americkom štáte Alabama bol 6. novembra schválený ústavný dodatok, ktorý podporuje posvätnosť nenarodeného…

Read more »

By |

V predvečer sviatku sv. apoštola Jakuba, Pánovho brata, 22. októbra sa v novoposvätenom Chráme Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Košiciach-Nad jazerom slávila Liturgia sv. Jakuba, Pánovho brata a prvého jeruzalemského biskupa. Vo sviatok 23. októbra bola liturgia slávená v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade. Hlavným sláviteľom liturgií bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.   Slávnosť…

Read more »

By |

V Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach slávili 13. – 14. októbra členovia Arcibratstva sv. ruženca svoju odpustovú slávnosť. Program sa začal modlitbou ruženca a katechézou, v ktorej otec Tomáš Smoleňák CSsR vysvetlil niektoré zásady modlitby posvätného ruženca. Nasledovala veľká večiereň s lítiou a svätá liturgia. Kazateľom bol páter Reginald Slavkovský OP, ktorý sa podelil o…

Read more »

By |

Pri príležitosti sviatku patróna farnosti v Trnave sv. apoštola a evanjelistu Lukáša slávil 21. októbra bratislavský eparcha Peter Rusnák archijerejskú liturgiu v miestnom Kostole sv. Heleny.   Odpustovej slávnosti predchádzala trojdňová duchovná obnova, ktorú viedol páter Jozef Čunek, jezuita z Českej republiky momentálne pôsobiaci v kláštore na Svätom Hostýne, na tému Ako žiť svoje kresťanstvo v dnešnej dobe.   V deň slávnosti…

Read more »

By |

Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvätil 13. októbra obnovenú farskú budovu a ikonostas v Cerkvi Zostúpenia Svätého Ducha v obci Slavkovce. Počas slávnostnej liturgie vladyka Milan svojou homíliou upozornil na potrebu oslavy sviatočného dňa, ktorý má človek využiť, aby pookrial na tele a duši, a mal čas na rodinu aj na stretnutie s Bohom na svätej liturgii. (T. Muszka;…

Read more »

By |

Vo farnosti Lekárovce posvätil 21. októbra košický eparcha Milan Chautur CSsR obnovený interiér Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky aj exteriér farskej budovy. Pri tejto príležitosti oslávil miestny zbor Máriine dietky 20. výročie svojho vzniku a svojím spevom sprevádzal aj archijerejskú svätú liturgiu.   V homílii vladyka Milan v súvislosti s evanjeliom o boháčovi a Lazárovi upozornil na to, že Boh prejavuje…

Read more »

By |

Na sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne 1. októbra v úvode svätej liturgie v gréckokatolíckej kaplnke v obci Družstevná pri Hornáde, ktorá patrí do farnosti Košice-Staré Mesto, posvätil košický eparcha Milan Chautur CSsR novovytvorené ikony umiestnené na stene za prestolom. Základ ikon tvorili ikony v Cerkvi Nanebovstúpenia Pána v Belži, ktoré napísal ikonopisec Peter Komišak. V kázni vladyka upriamil pozornosť na…

Read more »

By |

Deti z viacerých gréckokatolíckych škôl a farností sa pripojili k medzinárodnej modlitbovej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec, aby tak vyprosovali pokoj vo svete. V Jakubanoch si 12. – 18. októbra tristo detí a mladých krátkymi katechézami, príbehmi, výtvarným vyjadrením aj iným aktivitami priblížili dôležitosť duchovného boja. Zapojili sa do výtvarnej súťaže Deti pre Sýriu. Vyvrcholením bola 18. októbra modlitba…

Read more »

By |

Slávnosť chrámového sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne slávili 30. septembra veriaci v rekreačnej oblasti Bžany-Valkov. V úvode humenský vikár otec Martin Zlacký posvätil obnovený interiér chrámu a slávnosť pokračovala svätou liturgiou, Molebenom k Presvätej Bohorodičke, myrovaním, sprievodom okolo chrámu a panychídou za pochovaných na miestnom cintoríne.   V homílii otec Martin vysvetlil podstatu ochrany Presvätej Bohorodičky. Po svätej liturgii sa miestny…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi