Archive For The “Správy” Category

By |

KOŠICE-ŤAHANOVCE ■ Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda oslávila 6. decembra 10. výročie založenia. Oslava jubilea sa začala dopoludňajšou svätou liturgiou v miestnom farskom Chráme bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku. Dopoludňajší program pokračoval v priestoroch školy, kde boli pre žiakov pripravené sladké mikulášske balíčky.   Oslava výročia pokračovala v podvečerných hodinách v telocvični školy. Pre…

Read more »

By |

STARÁ ĽUBOVŇA ■ Žiaci a zamestnanci Špeciálnej základnej školy sv. Anny privítali 6. decembra sv. Mikuláša. (L. Maček)   BRATISLAVA ■ Poradňa Alexis, n. o., oslávila 6. decembra desať rokov svojej bezplatnej pomoci tehotným ženám v krízovej situácii, a to formou sociálnych, psychologických a právnych služieb. (Z. Stohlová-Kiňová)   JUSKOVA VOĽA ■ Pod vedením tímu Petra Liptáka…

Read more »

By |

BARDEJOV ■ V Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla slávil 18. novembra otec Ján Hromo, farár farnosti Bardejov, ročnú zádušnú svätú liturgiu za nebohého otca Františka Dancáka. Hlavným kazateľom bol synovec zosnulého otec Miroslav Dancák. V homílii vyzdvihol životnú cestu otca Františka a poukázal, že cesta do Božieho kráľovstva nie je jednoduchá a je plná vnútorných zápasov. Vysvetlil, že…

Read more »

By |

TREBIŠOV ■ Týždeň Cirkvi pre mládež v Košickej eparchii vyvrcholil 24. novembra Prehliadkou detských a mládežníckych zborov bl. Metoda Dominika Trčku, ktorý zorganizovala rada pre mládež Košickej eparchie za pomoci mesta Trebišov a vydavateľstva Misionár. Išlo o jubilejný 10. ročník prehliadky a už tradične sa konala v Nedeľu Krista Kráľa v Mestskom kultúrnom stredisku. Predstavilo sa trinásť zborov z rôznych farností Košickej eparchie. Najdlhšiu…

Read more »

By |

BRATISLAVA ■ Parlament SR schválil 28. novembra novelu zákona o potravinách, na základe ktorej väčšie predajne budú musieť darovať charite potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, ale sú stále bezpečné. (TASR)   JUSKOVA VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 29. novembra – 1. decembra konala Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka. V Škole učeníka stropkovský protopresbyter otec Slavomír…

Read more »

By |

ĎAČOV ■ Pri príležitosti slávenia výročia posvätenia miestnej Cerkvi sv. archanjela Michala sa 7. – 10. novembra konala duchovná obnova pre gréckokatolíckych aj rímskokatolíckych veriacich, ktorá bola spojená so stretnutím zasvätených osôb pochádzajúcich z farnosti. Liturgické slávenia sprevádzali osobné svedectvá kňazov, ich manželiek, rehoľníkov, rehoľníčok a mníchov. (J. Krehlík, M. Mojzešová, M. Mojzeš st.)   PREŠOV…

Read more »

By |

LONDÝN/VEĽKÁ BRITÁNIA ■ Veriaci Farnosti bl. Dominika Metoda Trčku spolu s deťmi privítali 8. decembra sv. Mikuláša piesňou O, ktože ctí si Mikuláša, a to aj v cirkevnoslovanskom jazyku. Nedeľnú svätú liturgiu slávil košický protosynkel archimandrita Jaroslav Lajčiak spolu s kancelárom Ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie vo Veľkej Británii otcom Dávidom Senykom. Obaja sa prišli rozlúčiť s doterajším…

Read more »

By |

VATIKÁN ■ Svätý Otec František prijal 11. decembra tisíc pútnikov z Mukačevskej eparchie, ktorá slávila 30. výročie návratu náboženskej slobody a vystúpenia cirkvi z podzemia. Svätý Otec sa im prihovoril ako pokračovateľom svedectva vernosti Kristovi, preukázaného ich predkami v ťažkých časoch prenasledovania za sovietskeho režimu.   S ukrajinskými pútnikmi, ktorí prišli pod vedením svojich biskupov…

Read more »

By |

VATIKÁN ■ Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa 9. decembra stretol so Svätým Otcom Františkom. Hovorili spolu o význame viery pre slovenský národ. „Osobné stretnutie so Svätým Otcom mi dalo veľa nádeje, inšpirácie, viery a duchovnej sily. Ocenil som úsilie Svätého Otca v jeho boji na ochranu ľudských práv, ľudskej dôstojnosti, podporu solidarity, vzájomného medzigeneračného…

Read more »

By |

VIRGINIA/USA ■ Pri príležitosti spomienky na Michala Strenka, rodáka z obce Jarabina, ktorý je spolu so svojimi spolubojovníkmi zvečnený na ikonickej fotografii vztyčovania vlajky na ostrove Iwo Jima, bola 10. novembra v kaplnke námornej pechoty USA Semper Fidelis slávená svätá liturgia. Na spomienke sa zúčastnil zástupca veliteľa námornej pechoty USA, veľvyslanec Slovenskej republiky vo Washingtone…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi