Archive For The “Správy” Category

By |

BIRMINGHAM/VEĽKÁ BRITÁNIA ■ Už niekoľko mesiacov trvá spor základnej školy Parkfield Community s rodičmi žiakov. Škola v januári tohto roka otvorila výchovný projekt s názvom No outsiders, ktorý sa zameriava na prevenciu homofóbie a transgenderovému šikanovaniu. Projekt vedie homosexuálne orientovaný učiteľ Andrew Moffat. Deti vo veku štyri až jedenásť rokov sa majú učiť byť modernými britskými občanmi, ktorí rešpektujú…

Read more »

By |

ZÁHREB/CHORVÁTSKO ■ Apoštolský nuncius v Chorvátskej republike 18. marca oznámil, že Svätý Otec František vymenoval Milana Stipiča, farára Jastrebarska a Kričaka, za apoštolského administrátora Križevackej eparchie. Vymenovanie na eparchiálnom úrade v Záhrebe prečítal tajomník apoštolskej nunciatúry Janusz Stanislav Blachowiak v prítomnosti bývalého križevackého biskupa Nikola Kekiča, zástupcov troch eparchiálnych vikariátov, kancelára eparchie, ekonóma a rektora gréckokatolíckeho…

Read more »

By |

VATIKÁN ■ Vo Vatikánskej filmotéke bol 26. februára predstavený nový Videokatechizmus Katolíckej cirkvi, ktorý je inšpirovaný magistériom Svätého Otca Františka. Bol natáčaný na perifériách všetkých piatich kontinentov. Má celkový rozsah 25 hodín a pozostáva zo 46 epizód. Vyše štyritisíc ľudí v ňom číta texty katechizmu. Video je bohaté na kresťanskú ikonografiu.   PŘEMYSL/POĽSKO ■ V prvú…

Read more »

By |

BRATISLAVA ■ Slovenská republika vydala 1. marca poštovú známku seržanta Michala Strenka, amerického poddôstojníka námornej pechoty rusínskeho pôvodu.   Narodil sa v rusínskej obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa 10. novembra 1919. Ako šesťročný sa vysťahoval s rodičmi do Pensylvánie v USA. V októbri 1939 vstúpil do americkej námornej pechoty. Zúčastňoval sa na vojenských operáciách…

Read more »

By |

PREŠOV ■ Medzi mladých Gréckokatolíckeho mládežníckeho pastoračného centra 5. marca už po druhýkrát zavítal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, aktívny účastník minuloročnej biskupskej synody o mladých, v rámci série stretnutí Večery s vladykom o synode. Po úvodnej modlitbe vladyka objasnil svoju poslednú návštevu Ríma, kde vysvetlil praktické výstupy stretnutia biskupov na tému ochrany mladistvých. Následne prešiel k téme…

Read more »

By |

DVORIANKY ■ V Syropôstnu nedeľu, teda vo vstupnú nedeľu do Veľkého pôstu, 3. marca navštívil košický eparcha Milan Chautur CSsR farnosť Dvorianky, kde slávil svätú liturgiu za účasti miestneho správcu farnosti otca Lukáša Vojčíka, otca Jozefa Ivana, farára farnosti Kráľovce, a otca Mariána Sterančáka, farára farnosti Torysky.   Vo svojej kázni vladyka zdôraznil, že pôst…

Read more »

By |

KOŠICE – BRATISLAVA ■ Zástupcovia vedenia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) P. Václav Hypius CSsR, predseda KVRPS, sr. Petra Sičáková SSNPM, zástupkyňa predsedu KVRPS, a tajomníčka Konferencie sr. Jana Kurkinová FMA sa 25. – 26. februára stretli s predstaviteľmi cirkevného a verejného života.   V Košiciach vladyku Milana Chautura CSsR, predsedu rady pre inštitúty zasväteného života…

Read more »

By |

KOŠICE ■ Tretí metodický seminár tohto školského roka pre katechétov a učiteľov náboženskej výchovy Košickej eparchie organizoval košický Katechetický úrad sv. prvomučeníka Štefana na eparchiálnom úrade 26. februára. Seminár sa začal modlitbou tretej hodinky a pokračoval privítaním hostí riaditeľom katechetického úradu otcom Jánom Ducárom. Pozvaný hosť Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie Košickej eparchie, predstavil tému…

Read more »

By |

STROPKOV ■ V kláštore redemptoristov pri Chráme sv. Cyrila a Metoda sa 15. – 17. februára konal víkend pre spoločenstvo rodín z Hnutia Svetlo – život pod názvom Oáza modlitby. Desať manželských párov pod vedením otca Miroslava Bujdoša CSsR sa zamýšľalo nad témami Komunikácia v rodine alebo Komunikácia s Bohom. Účastníkov sa obzvlášť dotklo podobenstvo o…

Read more »

By |

JUSKOVA VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 18. – 22. februára uskutočnil druhý ročník jarného tábora. Organizátorský tím viedli otec Patrik Palčo, správca farnosti Klenov, otec Vladislav Petrík, správca farnosti Medzilaborce-Borov, a hlavná animátorka Viktória Žolnová.   Počas jednotlivých dní s nosnou témou „Buďte svätí, lebo ja som svätý“ boli účastníkom priblížené životy sv. Matky Terézie, sv….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi