Archive For The “Udalosť” Category

Deň rodiny v Košiciach

By |

UDALOSŤ (Stanislava Dragošeková) V nedeľu 16. mája sa uskutočnil celoslovenský Deň rodiny. Celé podujatie prebiehalo v Kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach. Program, ktorý naživo priniesla TV LUX, zastrešovalo Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií. Tohtoročná kampaň sa zameriavala na krásu, hodnotu a dôležitosť otcovstva. A tak slogan Dňa rodiny na tento rok znel Otec nablízku. Celé podujatie sa začalo svätou omšou…

Read more »

Pražský exarchát oslavuje 25 rokov

By |

Pražský exarchát oslavuje 25 rokov

VÝROČIE (Daniel Černý) Strieborné jubileum existencie apoštolského exarchátu oslavujú u gréckokatolíckych susedov v Česku. Apoštolský exarchát pre veriacich byzantského obradu v Českej republike bol zriadený pred 25 rokmi, 15. marca 1996, bulou Quo aptius consuleretur pápeža sv. Jána Pavla II. Východný obrad budil v Čechách pozornosť už dávno pred rokom 1918, keď vzniklo Československo. Slávne unionistické kongresy na moravskom Velehrade…

Read more »

Oslavy Užhorodskej únie v Ríme

By |

UDALOSŤ (Jozef HAVRILČÁK – Daniel Černý) V Chráme svätého Atanáza Veľkého pri Pápežskom gréckom kolégiu v Ríme sa 24. apríla slávila archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 375. výročia podpísania Užhorodskej únie. Tá bola podpísaná práve v ten deň v roku 1646. Týmto aktom bola obnovená cirkevná jednota našej cirkvi s Apoštolskou stolicou. Podpísalo ju šesťdesiattri kňazov v kaplnke Užhorodského zámku, ktorý…

Read more »

Patrónka Zemplína

By |

UDALOSŤ (Martin Mráz) V deň sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke 25. marca bol v celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vyhlásený nový mariánsky sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, patrónky Zemplína. Zároveň bola klokočovská Bohorodička vyhlásená za patrónku východoslovenského regiónu, ktorý sa historicky nazýva Zemplín. Nový sviatok sa bude sláviť každoročne prvú nedeľu v mesiaci október….

Read more »

Štefan Boleslav Roman – 100 rokov od narodenia

By |

VÝROČIE (Daniel Černý) V roku 2021 si pripomíname sto rokov od narodenia Štefana Boleslava Romana. Hoci patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej emigrácie 20. storočia, na rodnom Slovensku sa o ňom vie celkom málo a pamiatka na neho je vyjadrená vlastne len jednou ulicou v bratislavskej Petržalke a námestím v Trebišove. Kto teda bol Štefan Boleslav…

Read more »

Pápež František navštívil Irak

By |

Pápež František navštívil Irak

UDALOSŤ (Vatican news – Tomáš Miňo) Pápež František opäť prepisuje históriu. Ako vôbec prvá hlava Katolíckej cirkvi v histórii navštívil Irak. Pápežovo rozhodnutie navštíviť Irak po vyše pätnástich mesiacoch bez ciest do zahraničia, ktoré boli pozastavené pre pandémiu, bolo prejavom jeho blízkosti všetkým obyvateľom krajiny strýznenej rokmi utrpenia. Rímsky pontifex prijal pozvanie Irackej republiky a miestnej Katolíckej cirkvi. V čase od 5. do 8….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku