Archive For The “Udalosť” Category

Pápež František navštívil Irak

By |

UDALOSŤ (Vatican news – Tomáš Miňo) Pápež František opäť prepisuje históriu. Ako vôbec prvá hlava Katolíckej cirkvi v histórii navštívil Irak. Pápežovo rozhodnutie navštíviť Irak po vyše pätnástich mesiacoch bez ciest do zahraničia, ktoré boli pozastavené pre pandémiu, bolo prejavom jeho blízkosti všetkým obyvateľom krajiny strýznenej rokmi utrpenia. Rímsky pontifex prijal pozvanie Irackej republiky a miestnej Katolíckej cirkvi. V čase od 5. do 8….

Read more »

Náš Boh je mocnejší ako pandémia

By |

UDALOSŤ (Juraj Gradoš) Každá organizácia si robí svoje štatistiky, najmä na konci roka. Z nich prehľadne, rečou čísel vidno, či sa im darilo a či naplnili ciele, ktoré si na začiatku roka zadali. Rok 2020 tieto štatistiky výrazne zmenil a v štatistikách vidno najmä červené čísla – jednoducho pokles.   Podobnú štatistiku si vedieme aj v redakcii časopisu Slovo,…

Read more »

80 rokov Spolku sv. Cyrila a Metoda

By |

UDALOSŤ ( Ingrid Lukáčová ) V týchto dňoch si Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach pripomína 80. výročie svojho vzniku a 30. výročie obnovenia činnosti.   Náboženstvo je jedným z najtypickejších prejavov duchovnej stránky človeka, ovplyvňuje jeho zmýšľanie, spôsob života a vplýva na formovanie kultúrnych hodnôt. Cyrilo-metodská tradícia, ktorá je úzko spätá so súčasným praktizovaním gréckokatolíckej viery, viac…

Read more »

Nová eparchia v Poľsku

By |

UDALOSŤ (Daniel Černý; foto: Bohdan Tchir) Svätý Otec František ustanovil 25. novembra 2020 novú eparchiu Olsztyn-Gdansk v Poľsku a podriadil ju metropolii Przemyšl-Varšava, pozmeniac aj hranice jednotlivých biskupstiev v Poľsku. Súčasne bol za prvého eparchiálneho biskupa vymenovaný otec Arkádius Trochanowski (1973) a za katedrálu nového biskupstva Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v meste Olsztyn.   Vysviacka nového biskupa sa konala v sobotu…

Read more »

Jubilejný rok výročí Mukačevskej eparchie

By |

UDALOSŤ ( Daniel Černý ) Naši bratia a sestry v Mukačevskej gréckokatolíckej eparchii nevstúpili 1. januárom len do nového roka, ale súčasne aj do jubilejného roka svojich výročí. Hlavným výročím pre eparchiu je 250 rokov od jej kánonického zriadenia v roku 1771. Cisárovná Mária Terézia dosiahla zriadenie eparchie u pápeža Kilmenta XIV., ktorý ju zriadil 19. septembra 1771 bulou Eximia Regalium Principum….

Read more »

Na návšteve u Svätého Otca

By |

UDALOSŤ ( Juraj Gradoš ;  Foto: KPSR) 13. až 14. decembra 2020 sa konala prvá oficiálna návšteva prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej vo Vatikáne. V novodobej histórii Slovenska ide o výnimočný jav, keď sa predstaviteľovi nášho štátu tak krátko po zvolení dostala príležitosť navštíviť Svätého Otca. Návšteva bola totiž plánovaná ešte v júni.   Predvianočné audiencie slovenských politikov sa…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi