Pražský exarchát oslavuje 25 rokov

VÝROČIE (Daniel Černý) Strieborné jubileum existencie apoštolského exarchátu oslavujú u gréckokatolíckych susedov v Česku. Apoštolský exarchát pre veriacich byzantského obradu v Českej republike bol zriadený pred 25 rokmi, 15. marca 1996, bulou Quo aptius consuleretur pápeža sv. Jána Pavla II.

Východný obrad budil v Čechách pozornosť už dávno pred rokom 1918, keď vzniklo Československo. Slávne unionistické kongresy na moravskom Velehrade mali za cieľ zblíženie s východnou Cirkvou, aby sa tak vyplnila modlitba „aby všetci jedno boli“. Práve toto zameranie podnietilo vznik mnohých povolaní z radov jezuitov: J. Olšr, B. Horáček, J. Krajcar, kardinál T. Špidlík a R. Čemus. Rovnako tak redemptoristi, ktorí prišli na Slovensko pred sto rokmi, mali korene na Morave a v Čechách. Stačí spomenúť bl. Dominika Metoda Trčku, otcov S. Nekulu, B. Čelůstku a ďalších.

Vznik Česko-Slovenska v roku 1918 znamenal príliv gréckokatolíkov do Prahy. Prvé liturgie sa v Prahe začali sláviť začiatkom dvadsiatych rokov 20. storočia. Kľúčovou osobou miestnej pastorácie sa stal biskup bl. Vasiľ Hopko. Pri Chráme sv. Klimenta, ktorý slúžil gréckokatolíkom od roku 1931, bola 16. decembra zriadená samostatná farnosť. Ešte pred druhou svetovou vojnou vznikla farnosť
aj v Brne. Odsun nemeckého obyvateľstva po roku 1945 znamenal migráciu gréckokatolíkov do Česka. Žiaľ, prišiel rok 1950. Chrám v Prahe sa gréckokatolíkom vrátil až v roku 1968.

Po vzniku samostatnej Českej republiky 1. januára 1993 prešovský gréckokatolícky biskup Ján Hirka zriadil v Prahe vikariát, no do pohybu sa dala aj diplomacia a zintenzívnili sa kroky k dosiahnutiu samostatnej cirkevnej štruktúry v roku 1996. Za prvého exarchu bol vymenovaný vtedajší biskupský vikár pre Českú republiku Mons. Ivan Ljavinec (1923 – 2012), ktorý bol v úrade exarchu do roku 2003. Za jeho pôsobenia začal vychádzať časopis Jedinym serdcem. Vznik exarchátu ukončil jeden z vážnych vnútorných problémov Cirkvi v Čechách, kde sa po období totality nachádzalo viacero ženatých kňazov latinského obradu. Okrem nich sa do jeho štruktúry začlenili aj mnohí zo Slovenska, ktorí sem prišli v rokoch 1969 – 1996. Ďalší Slováci tu boli vysvätení v neskoršom období. S exarchátom je úzko spojená aj osobnosť Mons. Jána Eugena Kočiša (1926 – 2019), pomocného biskupa exarchátu.

V roku 2003 pápež sv. Ján Pavol II. vymenoval za druhého exarchu otca Ladislava Hučka (1948), rodáka z východného Slovenska. Vladyka sa snaží o čo najlepšiu pastoráciu všetkých veriacich bez ohľadu na národnosť. Za jeho pôsobenia vyšiel aj český preklad Liturgie sv. Jána Zlatoústeho, zriadila sa exarchátna charita, zreorganizoval sa cirkevný život. Navyše v Prahe i Brne vznikli samostatné slovenské farnosti. Nedeľňajšie liturgie v exarcháte sú tak slávené po česky, slovensky, ukrajinsky, cirkevnoslovansky a občasne i bielorusky. Exarchát má dnes sedem dekanátov, devätnásť farností a dvadsaťosem filiálok. Má tridsať kňazov, troch diakonov a desať kňazov na odpočinku či mimo pastorácie. Pri sčítaní v roku 2011 bolo na území Čiech 9 883 veriacich. Reálne je však toto číslo vyššie, pretože táto cirkev slúži aj mnohým, ktorí nemajú české štátne občianstvo, vrátane študentov a pracujúcich zo Slovenska a z Ukrajiny.

Samotné oslavy 25. výročia exarchátu sa v Katedrále sv. Klimenta uskutočnili v sobotu 13. marca 2021. Slávnostnej liturgii predsedal vladyka Ladislav Hučko a význam tejto udalosti umocnili svojou prítomnosťou aj kardinál Dominik Duka OP a apoštolský nuncius Mons. Charles Balvo, ktorý aj ohlásil Božie slovo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *