Archive For The “Katechézy” Category

GOODBOOK

By |

František Engel, kňaz v Spišskej Novej Vsi Mnohí svätci o sebe počas života tvrdili, že sú hriešni. Nezisťovali, či sú svätí, ale dennodenne sa o to snažili. Ich snaha spočívala v nasledovaní Krista. K tomuto sme pozvaní aj my, aby sme v dnešných časoch nasledovali Krista, a tak vydávali svedectvo tomuto svetu o Bohu a jeho…

Read more »

JE SO MNOU JEŽIŠ, MÔJ NAJLEPŠÍ PRIATEĽ (1)

By |

JE SO MNOU JEŽIŠ, MÔJ NAJLEPŠÍ PRIATEĽ (1)

SLOVO OTCOV (Vasiľ Hopko) Vítam ťa, Ježišu, môj drahý priateľ! Zostaň so mnou navždy. Ďakujem ti za osvietenie, za tvoju vernosť, za tvoju lásku. Ó, Ježišu, ak sa pozriem na svoj život, veľmi sa hanbím. Koľkokrát som ti bol neverný! Ale teraz pri svätom prijímaní ti znova sľubujem vernosť, priateľskú vernosť. Ježišu, ty si mojím…

Read more »

BISKUP JURAJ GABRIEL BLAŽOVSKÝ

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš) Nástupcom Simeona Oľšavského sa 26. apríla 1738 stal mladý kňaz Juraj Gabriel Blažovský, pôvodne Mankovič, z Blažova. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1729 z rúk Juraja Genadija Bizanciho. Cisár potvrdil vymenovanie 11. mája a pápež Klement XII. 11. septembra 1738. Absolvoval štúdium filozofie v Košiciach a teológie v Trnave. Za biskupa Bizanciho…

Read more »

Kresťan má byť lampášikom evanjelia

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran) Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec František vo svojom príhovore vyzval ľudí, aby aj v čase skúšok kontemplovali nádheru vzkrieseného Pána. Druhá pôstna nedeľa nás pozýva rozjímať nad Ježišovým premenením na vrchu, pred troma z jeho učeníkov (porov. Mk 9, 2 − 10). Krátko pred tým Ježiš oznámil, že bude v Jeruzaleme mnoho trpieť, že ho zavrhnú a zabijú. Môžeme…

Read more »

Go(o)dbook – zamyslenie

By |

Go(o)dbook – zamyslenie

Otázka: „Prečo sa vo východnom obrade toľko žehná?“   Michal Galmus, kňaz vo farnosti Košice-Furča Ježiš Kristus nás zachránil spod vlády hriechu a smrti. Vykonal to skrze ukrižovanie, smrť a vzkriesenie. K tejto moci sa hlásime tým, že na sebe zobrazujeme znak kríža. Dotýkame sa čela, aby sme osvietili svoj rozum; hrude, aby sme osvietili…

Read more »

Nemajme strach z púšte

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Svätý Otec František vo svojom príhovore v prvú pôstnu nedeľu upriamil pozornosť na to, ako zvíťaziť nad pokušeniami satana.   V prvú nedeľu tohto liturgického obdobia nám Božie slovo ukazuje cestu, ako prežiť s úžitkom týchto štyridsať dní, ktoré vedú ku každoročnému sláveniu Veľkej noci. Je to cesta prejdená Ježišom, o…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi