Archive For The “Katechézy” Category

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: SF-VM)   Svätý Otec František vo svojom nedeľnom príhovore skrze podobenstvo o boháčovi varoval Boží ľud pred chamtivosťou a pozval ho hľadať pravé hodnoty života.   „Dnešné evanjelium (Lk 12, 13 – 21) sa začína scénou, kde niekto z davu žiada Ježiša, aby vyriešil súdny spor o dedičstve v jeho rodine. Ježiš sa však…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: newphoenix.ru)   Spomedzi mnohých typov ikon Bohorodičky je na našom území menej známa ikona s názvom Jedľová ikony Bohorodičky, po rus. Елецкая (Jeleckaja) – jedľová, podľa rus. slova ёлка – jedlička, smrek, na ktorom sa nachádza ikona Hodigitrie, Božej Matky s dieťaťom Kristom v náručí. Tieto ikony boli od obdobia 17. storočia zvlášť…

Read more »

By |

KATARÍNA TEKAKWITHA (foto: franjevcisubotica.rs)   Narodila sa v USA (1656). Bola Indiánkou z kmeňa Mohawkov. Pokrstená bola ako dvadsaťročná, vtedy si dala meno Katarína. Odišla do kresťanskej kolónie pre Indiánov do Kanady. Veľa sa modlievala, robila pokánie a starala sa o chorých a starých. Zvlášť si uctievala Eucharistiu a Ukrižovaného. Zomrela 24-ročná. Ako prvá Indiánka…

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Katarína Hričáková, animátorka mladých a kantorka vo farnosti Vyšný Kazimír Ja ako kresťan by som mal mať túžbu podobať sa na Boha. Mal by som konať skutky lásky, byť trpezlivý, obetavý, pokorný, láskavý, nehádať sa, hovoriť pravdu… Jednoducho žiť život plný viery, nádeje a lásky. Aj svätý apoštol Matúš píše: „Vy teda buďte…

Read more »

By |

SLOVO BL. V. HOPKA   Mám však mnoho chýb, ale s tvojou pomocou som sa ich zbavil. Ježišu, podarila sa mi dobrá vec – pomohol som blížnemu, dal som dobrý príklad druhým, krajšie sa modlím, lepšie počúvam svätú liturgiu, počúvam kázeň – a mám z toho všetkého radosť. To všetko však bolo kvôli tebe, a…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ladislav Tibor Tátray sa narodil 12. augusta 1919 v Košiciach, kde absolvoval gymnázium. Teológiu študoval v Užhorode a v Miškovci. Keďže mal bezdetné manželstvo, s manželkou sa starali o tri netere po jeho bratovi. Kňazskú vysviacku mu udelil 6. decembra 1942 v Miškovci vladyka Anton Papp. Po vysviacke pôsobil v Košiciach a venoval sa robotníckej mládeži….

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   Svätý Otec František pred tradičnou modlitbou Anjel Pána v nedeľu napoludnie povzbudil Boží ľud svojím zamyslením nad podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi.   „Je to jedno z najkrajších podobenstiev v evanjeliu. A toto podobenstvo sa stalo paradigmou kresťanského života. Vďaka evanjelistovi Lukášovi máme tento poklad….

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: iconbm.ru)   Je známe, že veľké množstvo starších ikon bolo namaľovaných v monastieroch mníchmi, ktorí pri ich tvorení spájali to, čo je prirodzené pre duchovný život, modlitbu a pôst, vďaka čomu sa mnohé z nich stali divotvornými. Takou je aj Černigovsko-eliášska ikona Bohorodičky.   Černigovsko-eliášska ikona Bohorodičky (rus. Черниговская – Ильинская) Divotvorná ikona…

Read more »

By |

PRE ŽENU   Keď Demosova rodina utiekla pred genocídou do Spojených štátov, ich najväčším prekvapením bolo, že kresťanské cirkvi sú cirkvami žien. Muži akoby neexistovali. Naproti tomu ich spoločné stretnutia vyzerali tak, že vpredu stáli bradatí muži, ktorí sa modlili so zdvihnutými rukami, ženy a deti boli vzadu. A na týchto spoločných sláveniach sa diali pre nás…

Read more »

By |

Vpredu alebo vzadu? Je to otázka skoro ako: Byť či nebyť? Ako to myslíme? Nuž v každom ohľade so zameraním na postoje muža a ženy. Aj to je dôležitý znak toho, či sme tým, kým máme byť. Aj keď netvrdíme, že výnimky neexistujú, hlavne ak v duchovnej oblasti prinášajú dobré ovocie. Pred pár rokmi nás zaujala kniha Demosa…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi