Archive For The “Katechézy” Category

Idem k Ježišovi, svojmu bratovi (2)

By |

Preto sa aj ja vopred povzbudzujem, teším, že ma môžeš povzniesť, ako brat pomôcť bratovi v ťažkostiach, potešiť v smútku, vyliečiť v chorobe, naučiť v nevedomosti, aby sme ako členovia jednej rodiny, ako bratia žili spolu vo večnosti.   Ježišu, prichádzam k tebe s bázňou, s vierou a nádejou, s dôverou, s ľútosťou, pretože je prečo sa báť, ak si pomyslím na svoju smelosť, že…

Read more »

Alexander Schudich (1920 – 1990)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Alexander Schudich sa narodil 26. mája 1920 v Šemetkovciach, kde bol jeho otec Adalbert (Vojtech) kňazom. Po absolvovaní evanjelického gymnázia v rokoch 1942 – 1946 v Prešove absolvoval aj bohoslovecké štúdiá. Po dosiahnutí absolutória uzavrel 16. júla 1946 v Plavnici manželstvo s učiteľkou Sidóniou Vokálovou….

Read more »

Vzoprieť sa pokúšaniu diabla ako Ježiš

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com)   Svätý Otec vo svojom tradičnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána rozlomil Božie slovo o diablovom pokúšaní Ježiša na púšti.   V prvú pôstnu nedeľu evanjelium (Mt 4, 1 – 11) hovorí, že po krste v rieke Jordán „Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal“ (Mt 4, 1)….

Read more »

Klokočovská ikona v Hamiltone

By |

SLOVO O IKONE (Daniel Černý; foto: archív autora)   Prvá liturgia gréckokatolíckych Slovákov bola v Hamiltone slávená 14. decembra 1952, keď vznikla Farnosť sv. Petra a Pavla. Zmena zasvätenia chrámu súvisela so žiadosťou hamiltonského biskupa Ryana, ktorý už mal vo svojej latinskej diecéze Farnosť sv. Petra a Pavla, a tak požiadal, aby gréckokatolícka farnosť pozmenila…

Read more »

Svätý Rajmund Nonnatus

By |

Svätý Rajmund Nonnatus

SVÄTÝ RAJMOND NONNATUS (foto: gogoodnews.net)   Tento svätý je patrónom tehotných žien, pôrodných asistentiek, pestúnok, detí, nespravodlivo obžalovaných, proti popôrodným ťažkostiam šestonedieľok. Pochádza z obce Portell pri Barcelone. Jeho meno znamená nenarodený. Dostal ho preto, lebo jeho matka zomrela skôr, ako sa mohol narodiť. Pri umývaní mŕtvej matky prítomné ženy zbadali, že dieťa v nej…

Read more »

Go(o)dbook – zamyslenie

By |

Antónia Jalčaková, fyzioterapeutka, animátorka Čo to znamená pre mňa? Pre nás všetkých v dnešnej dobe? Často hovoríme, že táto doba je zlá. Nechceme na seba zobrať ani minimálnu vinu. Veď predsa kto tvorí túto dobu? Toto konkrétne obdobie, v ktorom žijeme? My. Sme to my ľudia! Ježiš nám  týmto slovom chce povedať, aby sme mali…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi