Duchovné Minicvičenia

Ach, tá moja žena! Ten môj muž! Tu v našich krajoch sa zvykne hovoriť: „Nemáš muža, nemáš hriechu.“ Alebo opačne, podľa spoločnosti, v ktorej sa nachádzame. Humorne či ironicky, ale kdesi v pozadí tohto vtipu sa ukrýva znechutenie, ba až zatrpknutosť nad svojou polovičkou. Veď sme predsa takí rozdielni! Koronový čas nám túto rozdielnosť akoby ešte viac vmietol pred oči a pre mnohých manželov sa stala nástrojom úplného rozdelenia.

 

 

Pre muža: Teofánia – je to teologický pojem. Wikipédia ho prekladá ako „Božie zjavenie, kde je zmyslami viditeľná manifestácia Boha“. Ježiš ukázal svoju božskú slávu na Hore premenenia. No nebol jediný z ľudí, kto zjavil Božiu slávu na tejto zemi. Patrí k nim aj Mojžiš, ktorému po štyridsiatich dňoch v Pánovej prítomnosti žiarila tvár tak, že Izraeliti naňho hľadeli s bázňou. Ďalším bol prvomučeník Štefan. V Skutkoch apoštolov čítame: „Všetci, čo sedeli vo veľrade, uprene naňho hľadeli a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela.“

 

Prečo mu tak žiarila tvár? Lebo odrážala obraz Boha. Jeho oči boli totiž upreté na Boha a on sám hovorí, že vidí otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici moci. To, čo videli ľudia vo veľrade na Štefanovi, v nich vzbudzovalo bázeň, pretože videli Božiu slávu alebo ináč povedané, premenenie Štefana. Možno je teraz namieste otázka: „Čo to však má spoločné s manželstvom?“

 

Ja ako manžel mám byť takýmto zrkadlom pre svoju manželku. Nie zrkadlom, ktoré jej ukáže jej nedostatky a chyby. Takýchto zrkadiel by sme našli hneď niekoľko. Prichádza mi na um aj sieň v zábavných parkoch s deformovanými zrkadlami, kde vidíte v odraze svoj pokrivený obraz. Nechcem byť pre svoju manželku takýmto zrkadlom. Chcem byť pre ňu zrkadlom, ktoré jej zjaví Božiu slávu. Aby keď sa pozrie do mojich očí, videla to, ako ju vidí Boh Otec, nielen to, ako ju vidím ja. Na to, aby som to dokázal robiť, však potrebujem v prvom rade ja sám byť tým, kto bude pri Otcovi ako Mojžiš na Sinaji. Potrebujem ako prvý hľadieť na Syna človeka a odrážať jeho slávu.

 

Dávam teda výzvu pre manželov: Vyznajte svojej milovanej lásku pomocou Božieho slova. PS: Na inšpiráciu skúste nahliadnuť do knihy Pieseň piesní. 🙂

 

Pre ženy: Niekedy sa čudujeme, možno až pohoršujeme nad tým, akí sú muži v našom okolí. Myslím, že každá manželka by vedela vymenovať hneď niekoľko manželových nerestí.

 

Ale napriek tomu ti ho Boh dal. Tohto muža. A aj napriek často pokrivenému pohľadu naňho Boh Otec vyhlasuje: „Toto je môj milovaný syn.“ Syn Kráľa. Áno, tvoj manžel. A ty si bola vyvolená práve pre neho. Pretože Otec vedel, že nijaká iná žena mu nemôže pomôcť viac ako ty. Pomôcť v čom?

 

Nad Adamom boli vyrieknuté slová: „… nech je prekliata zem pre teba, s námahou sa z nej budeš živiť…“ (Gn 3, 17). Zdá sa ti tvoj muž taký „prízemný“, zameraný len na výkon či príliš sebecký? Ježiš však svojou smrťou zlomil toto prekliatie a on, rovnako ako aj ty, ste povolaní žiť v slobode. Čím mu teda máš pomôcť? Láskou. Svojou schopnosťou vidieť do hĺbky, nielen to, čo je na povrchu. Ale pôjde to, len ak zmeníš zmýšľanie a uveríš tomu, že v tvojom mužovi má Pán zaľúbenie. Pýtaj sa Boha, ako ho vidí a akým sa má stať. Potom budeš schopná viac milovať, viac povzbudzovať, možno viac mlčať vo chvíľach, keď ho máš potrebu skritizovať, a viac sa modliť, aby sa stal mužom, akým ho Pán stvoril. Pretože potom aj ty cez neho spoznáš, akou stvoril teba a pre aký plán si vás vyvolil. A to už stojí za to, však?

 

Výzva pre manželky: Skús vo svojich modlitbách za manžela použiť príklady mužov z Božieho slova. Ktorý z nich má vlastnosti, ktoré tvojmu manželovi chýbajú?

Vlado a Katka Marčákovci

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *