Archive For The “Súťaže” Category

Fotografická súťaž Slova 2016

By |

Redakcia Slovo opätovne vyhlasuje fotografickú súťaž. Súťaž sa začne 1. januára 2016 a bude ukončená 31. januára 2017. Výhercovia každej kategórie získajú vecné ceny. Kvalitu fotografií zhodnotí nezávislý fotograf. Podmienky súťaže: Tematické okruhy: Cirkev, príroda a ľudia Veľkosť fotografie: min. 3 mpx v elektronickej podobe Forma zasielania: elektronická na adresu fotosutaz2016@gmail.com, v predmete uveďte: Fotografická…

Read more »

Cena Emila Korbu – štatút

By |

Cena Emila Korbu – štatút

1. Cenu Emila Korbu udeľuje Redakcia časopisu SLOVO pod záštitou PETRY, n. o. a Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove. Cena sa udeľuje raz za tri roky zvyčajne k 1. máju. Nominácie je možné podávať do konca predchádzajúceho roka. 2. Cena sa udeľuje v troch kategóriách: – publikačná činnosť (prispievateľ) – webová stránka – elektronické médium –…

Read more »

Cena Emila Korbu – ocenení

By |

Cena Emila Korbu – ocenení

Svoje návrhy na udelenie ceny za roky 2018 – 2022  v kategóriách – publikačná činnosť – webová stránka / elektronické médium – vydané dielo zasielajte na adresu redakcie do konca roka 2022. Laureáti Ceny Emila Korbu Kategórie: – publikačná činnosť: 2006 – RNDr. Jozef Voskár (za príspevky v časopise Slovo) 2009 – PaedDr. František Dancák…

Read more »

Fotografická súťaž SLOVA 2014

By |

Fotografická súťaž SLOVA 2014

Podmienky súťaže 1. Tematické okruhy: A. Ľudia (dieťa, mladý človek, rodina, dôchodcovia v rozličných situáciách) B. Príroda (všetky ročné obdobia, krajina, zátišie, detail) C. Cirkev (cirkevné sviatky, pôstne obdobie, liturgia, liturgické predmety, sakrálne stavby) 2. Veľkosť fotografie: min. 3 Mpx v elektronickej podobe. 3. Forma zasielania: • Elektronická na adresu fotosutaz2014@gmail.com, v predmete uveďte: Fotografická…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku