Cena Emila Korbu – ocenení

Svoje návrhy na udelenie ceny za roky 2018 – 2022  v kategóriách
– publikačná činnosť
– webová stránka / elektronické médium
– vydané dielo
zasielajte na adresu redakcie do konca roka 2022.

Laureáti Ceny Emila Korbu

Kategórie:
– publikačná činnosť:
2006 – RNDr. Jozef Voskár (za príspevky v časopise Slovo)
2009 – PaedDr. František Dancák (za aktívne pôsobenie v časopise Slovo)
2012 – Mária Žarnayová (za nezištnú pomoc pri tvorbe časopisu Slovo v oblasti publikovania fotografií)
2015 – Milan Gábor (za nezištné prispievanie do časopisu Slovo)
2018 – Peter Borza (za nezištné uverejňovanie populárno-odborných článkov v časopise Slovo)

 

– webová stránka / elektronické médium:
2006 – Oficiálne stránky Prešovského biskupstva www.grkatpo.sk (za najlepšiu propagáciu biskupstva na internete)
2009 – Andrej Škoviera, ml., PhD. (za nezištnú propagáciu našej cirkvi cez internet)
2012 – Matúš Kipikaša (za za činnosť pri tvorbe elektronických aplikácií a hier pre deti)
2015 – Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave (za evanjelizačnú činnosť prostredníctvom nových elektronických médií, ako napr. muzikál Judit, či vystúpenia skupiny F6)
2018 – Gréckokatolícky magazín (za nové spôsoby informovania  a realizáciu audiovizuálneho  prezentovania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku)

 

– vydané dielo:
2006 – Mons. Jozef Tóth (za básnickú tvorbu uverejňovanú v časopise Slovo)
2009 – Zbor sv. Romana Sladkopevca (za vydané CD nosiče)
2012 – Mikuláš Klimčák (Klimčák za celoživotné dielo s cyrilo-metodskou tematikou)
2015 – Drahomíra a Marek Kolesárovci, Valéria Juríčková (autori Akatistu požehnania rodín)
2018 – Eva Kratochvílová a Michal Spišák (za hraný dokumentárny film Gojdič, láska nadovšetko)

 

Špeciálna cena za osobitý prínos pre časopis Slovo:
2006 – Ing. Blažej Krasnovský, in memoriam
2009 – Pavol Kušnír, in memoriam
2009 – Michal Fedor, in memoriam
2012 – Ladislav Hučko, in memoriam
2015 – Štefan Papp, in memoriam
2018 – Spolok sv. Vojtecha, Trnava (za nezištnú pomoc pri vydávaní časopisu Slovo v jeho prvých desaťročiach)
2018 – časopis Prameň (pri príležitosti 25. výročia vzniku a za rozvíjanie žurnalisticko-publikačných schopností bohoslovcov)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *