Prvý Česko-slovenský chrám Cirkvi satanovej (P.Č-S.CH.C.S.)