Archive For The “Aktuálne” Category

Covid-19 a triáž: ťažká etická dilema

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: flickr.com) Prebiehajúca epidémia ochorenia Covid-19 na Slovensku sa v súčasnosti dostala do svojej zatiaľ najťažšej fázy. Ide o zdravotnícku katastrofu, akú sme ešte nezažili.   Narastá počet hospitalizovaných pacientov, osobitne pacientov s ťažkým priebehom ochorenia. To spôsobuje zahltenie už aj tak obmedzených kapacít zdravotníckych zariadení, najmä tých, ktoré sú potrebné na poskytnutie intenzívnej…

Read more »

Zatvorené kostoly a tri návrhy pre vládu

By |

Zatvorené kostoly a tri návrhy pre vládu

AKTUÁLNE (Ján Figeľ) Faktické zrušenie verejných bohoslužieb na Slovensku od Nového roka 2021 považujem za nezákonné. Je totiž v rozpore s Ústavou SR a s Európskym dohovorom o ľudských právach. Ústava (čl. 24) garantuje náboženskú slobodu ako základné ľudské právo. Jeho uplatňovanie má aj verejný a kolektívny rozmer a pokrýva štyri oblasti: bohoslužby, náboženské úkony, zachovávanie obradov a vyučovanie. Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy….

Read more »

Vyjadrenie slovenských gréckokatolíckych biskupov

By |

Vyjadrenie slovenských gréckokatolíckych biskupov

Už viac ako rok sa naša krajina borí s pandémiou koronavírusu. V súvislosti s prijatými opatreniami, ktoré majú predchádzať šíreniu vírusu, bola Gréckokatolícka cirkev vždy nápomocná a plne rešpektovala, ako aj prijala viaceré opatrenia, ktoré priamo zasahujú do spôsobu slávenia jej bohoslužieb. Všetko kvôli ochrane života a zdravia ľudí. My, biskupi Gréckokatolíckej cirkvi, si plne uvedomujeme vážnosť pandemickej situácie…

Read more »

Etika rýchlosti vývoja vakcíny

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere.com) Rýchlosť má pri záchrane života a zdravia osobitný význam. Uháňajúca sanitka. Hasiči. S majákom a sirénou. Lekár ponáhľajúci sa k pacientovi. Urgentná operácia. Včasná resuscitácia. Včas podaný liek. Rýchlosť môže zachrániť život, ale aj znamenať väčšie riziko.   V situácii zdravotníckej katastrofy, ako ju od minulého roka prežívame, je rýchlosť žiadanou súčasťou riešenia. Ľudia trpia….

Read more »

Ako zvládnuť Covid-19?

By |

Ako zvládnuť Covid-19?

Adriana Capáková Súčasná pandémia zvýraznila fenomén „lekára“ na internete. Objavujú sa rôzne zaručené prostriedky, ako predísť ochoreniu či ako ho poraziť. Ich zoznam by bol dlhý. Mnohé z nich majú v sebe kúsok pravdy, iné nepomôžu ani nepoškodia. Ale pri niektorých „radách“ môže dôjsť aj k poškodeniu zdravia či ohrozeniu života človeka.   Všeobecne sa pri prevencii odporúča…

Read more »

Etika a rýchlosť vývoja vakcíny

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com) Ľudia, ktorí chcú spochybniť očkovanie proti koronavírusu, často poukazujú na to, že nové vakcíny prišli až príliš rýchlo. Na základe toho usudzujú, že nemohli byť dobre odskúšané a sú teda asi neúčinné, ale hlavne veľmi nebezpečné.   Tieto hlasno prednášané či bombasticky písané, hoci odborne nepodložené tvrdenia môžu u menej informovaných poslucháčov…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi