Archive For The “1Zamyslenie” Category

… toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. (Mt 26, 28)

By |

(Milan Mojžiš) Pri každej svätej liturgii sa modlíme: „Verím, Pane, a vyznávam, že ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, a ja som prvý z nich…“ Dnes tieto slová znejú ešte dôraznejšie. Slová: „ja som prvý z nich“ (1 Tim 1, 15) napísal sv. apoštol Pavol, lebo si bol vedomý svojej…

Read more »

… veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. (Mt 26, 11)

By |

(Milan Mojžiš) Pán Ježiš v rozlúčkovej reči s apoštolmi pri poslednej (tajomnej) večeri povedal aj slová: „Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13, 35) Milovať sa navzájom znamená mať medzi sebou Ježiša, lebo to je kresťanstvo. Slová z dnešného evanjelia „ale mňa nemáte vždy“ chcú okrem iného povedať, že často…

Read more »

… bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. (Mt 25, 13)

By |

(Milan Mojžiš) Dnes počúvame podobenstvo o desiatich pannách, z ktorých päť nemohlo vstúpiť so ženíchom do svadobnej siene, lebo zabudli na to podstatné: veriť, dúfať, milovať. Lebo bdieť znamená stále, každý deň, ba každú chvíľu obnovovať v sebe vieru, nádej i lásku, aby sme nepodľahli pokušeniam. A ak sa to niekedy stane, treba čím skôr vstať a robiť pokánie. Jedine to…

Read more »

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. (Mt 24, 35)

By |

(Milan Mojžiš) V súvislosti so sv. Jozefom Egyptským (Gn 37, 39 – 48), na ktorého si v tento Veľký pondelok spomíname, si všimnime, ako sa na ňom tieto Ježišove slová vyplnili. Aj on, podobne ako Kristus, si veľa vytrpel od svojich najbližších, ale Boh je vždy verný svojim sľubom a obháji si svojich, ktorí sa k nemu utiekajú. Božie…

Read more »

Ustavične sa radujte v Pánovi! (Flp 4, 4)

By |

(Peter Iľko) Žiadny kresťan, ktorý prežíva skutočný vzťah s Bohom, nemôže byť smutný. Ak je smutný, tak potom nepochopil radosť, ktorú mu Boh skrze svojho Syna zvestoval. Už pri narodení Krista anjel zvestoval pastierom zvesť slovami: „Zvestujem vám veľkú radosť.“ Najväčším odborníkom na pochopenie radosti v Pánovi je nepochybne apoštol Pavol. On zakúsil obrátenie, keď hnev v…

Read more »

Ježiš Kristus je ten istý… (Hebr 13, 8)

By |

(Peter Iľko) Mali by sme ako kresťania kráčať trocha s dobou. Navrhujem, aby sme si všetci dali nejaký piercing, tetovanie a podobne. Bude lepšie? Určite nie. Lebo tak ako platí, že keď jablko spadne, tak je to gravitácia, tak človek, ak miluje Boha a koná podľa neho, je to kresťanstvo. Iba keď ho ľudia uvidia v živote kresťana,…

Read more »

… zastávaj sa práva (človeka) biedneho a chudobného! (Prís 31, 9)

By |

(Peter Iľko) Spravodlivo súď. V dnešnej dobe si povieme, že sa to nedá. Často sme ovplyvnení okolím, médiami… Veď sa len pozrime na vykonštruovaný proces s Kristom. Naučil nás byť pokorným. Aj keď nemusel, ukázal vo svojej ľudskej podstate, aká dôležitá je spravodlivosť nebeského Otca, ktorý bude súdiť tak, ako počuje. Toto je spravodlivosť, pri ktorej sa nebudeme…

Read more »

Ja som Boh, Boh tvojho otca… (Gn 46, 3)

By |

(Peter Iľko) Po prečítaní tejto krátkej veci sa my otcovia musíme zamyslieť, aký je Boh v mojom živote. Veď ja som mienkotvorný človek svojej rodiny, ale aj okolia. Každý večer by som si mal ako rodič dať otázky, ktoré majú smerovať k tomu, či som ukazoval pravú hodnotu môjho Boha. Dával som lásku, dával som odpustenie?…

Read more »

… aby váš rod zachoval na zemi. (Gn 45, 7)

By |

(Peter Iľko) U evanjelistu Jána dokonca Kristus ide do úžasného detailu, ktorým osvetľuje to, čo si často neuvedomujeme. On prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie. Ak rodič skutočne miluje svoje deti, urobí všetko preto, aby sa mali čo najlepšie. Aby im nič nechýbalo. Ochraňuje svoju rodinu, podporuje aktivity svojich blízkych. Ak…

Read more »

Ja budem s tebou. (Gn 31, 3)

By |

(Peter Iľko) Keď sa Pán lúčil so svojimi učeníkmi, povedal im podobne: „Ja som s vami po všetky dni.“ Nikto nesmie mať pocit, že je opustený alebo sám. Boh je stále s nami. On použil výraz „som s vami“. Nie „možno budem s vami“. Tu si treba uvedomiť, že nebude násilný. Rešpektuje našu slobodnú vôľu. Potrebujeme si to…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi