Archive For The “1Zamyslenie” Category

Pozbierajte najprv kúkoľ… (Mt 13, 30b)

By |

Pozbierajte najprv kúkoľ… (Mt 13, 30b)

(Marián Sterančák) Ťažko povedať, koľko toho kúkoľa určeného na spálenie nosíme v sebe. No kým žijeme a máme dobrú vôľu, môžeme premieňať tento kúkoľ na dobrú pšenicu. Boh nám dáva svoju pomoc aj prostriedky. K tomu pridáva svoje nekonečné milosrdenstvo, ktoré nám dáva až do okamihu smrti priestor na obrátenie. Musíme byť preto naozaj bedliví….

Read more »

A u koho bolo zasiate do dobrej zeme… (Mt 13, 23)

By |

A u koho bolo zasiate do dobrej zeme… (Mt 13, 23)

(Marián Sterančák) Istá legenda hovorí o staručkom slepom biskupovi, ktorý bol zajatý nepriateľmi kresťanskej viery. S okovami na rukách, obklopený katmi, im začal hlásať Kristovo učenie. Tí však s posmechom počúvali jeho slová. A keď s plačom dokončil svoju reč, ozvali sa kamene. Zo skál bolo počuť: „Amen!“ (Tak je.) A pohania, ktorí počuli tento hlas,…

Read more »

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5, 14 – 19)

By |

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5, 14 – 19)

(Slavomír Jusko) Prvé, čo si treba uvedomiť, je, že evanjelium nás vyzýva konať dobré skutky nie preto, aby nás ľudia pochválili a ďakovali nám, ale aby velebili nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Kto prijme chválu a vďaku od ľudí tu na zemi, ten nech už nečaká Božiu odplatu v nebesiach.   Do kategórie dobrých skutkov patrí čin, ktorý…

Read more »

Poď za mnou! (Mt 9, 9 – 13)

By |

Poď za mnou! (Mt 9, 9 – 13)

(Slavomír Jusko) Veľmi krátka výzva pre colníka Matúša z úst Ježiša Krista. Evanjelium nehovorí nič o tom, či sa pred tým stretli a o čom sa spolu rozprávali. Ježišova výzva prichádza v túto chvíľu ako unikátna a pravdepodobne neopakovateľná možnosť. Colník Matúš ju takto pochopil a uchopil sa jej. Matúš ako colník finančne a hmotne zabezpečený opúšťa svoju istotu a vydáva sa do neistoty…

Read more »

Rozsievač vyšiel rozsievať. (Mt 13, 3b – 9)

By |

Rozsievač vyšiel rozsievať. (Mt 13, 3b – 9)

(Slavomír Jusko) Poslucháči očakávali od Ježiša kázanie, ale on im začne rozprávať príbeh o rozsievaní či priebehu jarnej sejby. Poslucháči sú postavení pred otázku, prečo im to hovorí, čo má ornica a akýsi sedliak spoločné s nimi. Tým, ktorí pochopili, dôjde, že Ježiš je ten rozsievajúci sedliak a oni sú tá ornica, a že je to obraz celého dňa vrátane…

Read more »

Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra, i matka. (Mt 12,46 – 13,3a)

By |

Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra, i matka. (Mt 12,46 – 13,3a)

(Slavomír Jusko) Nepriamo z tejto odpovede vyplýva, že – prinajmenšom v tejto chvíli – Ježiš nemá oporu vo vlastnej rodine. Ježiš nemá nič proti rodinnému životu, ale otázky viery a Božieho kráľovstva sú pre neho zásadnejšie. Do nich nemá čo hovoriť ani rodina. V evanjeliu sú výroky, ktoré predpovedajú roztržky v rodinách pre Ježiša a to, čo učí. Do takejto…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi