Archive For The “1Zamyslenie” Category

A Kain sa vzdialil od Pána… (Gn 4, 16)

By |

A Kain sa vzdialil od Pána… (Gn 4, 16)

( Mário Cserép ) Tragédia človeka sa ukrýva v pýche. Po hriechu sa prarodičia Adam a Eva odlúčili od Boha, lebo nevstúpili do pokánia, do prosby o odpustenie. Musia preto odísť ďaleko. Rovnakým scenárom sa uberá život ich syna Kaina, ktorý sa po vražde brata, po hriechu, vzďaľuje od Pána. Nielen geograficky, ale hlavne srdcom…

Read more »

Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? (Mt 5, 13)

By |

Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? (Mt 5, 13)

( Mário Cserép ) Soľ je ingrediencia, ktorú pozná hádam celý svet. Stačí jej málo a diametrálne zmení polievke chuť. Pri vyrieknutí slova soľ už automaticky tú slanosť cítime na jazyku. Slanosť k soli patrí, bez tejto chuti sú tieto maličké kryštáliky bezvýznamné. Pán Ježiš Kristus povedal, že my sme soľou. Tak ako k soli…

Read more »

Otec… nechce, aby zahynul čo len jediný… (Mt 18, 14)

By |

Otec… nechce, aby zahynul čo len jediný… (Mt 18, 14)

( Mário Cserép ) Včera si nás Boh skrze svoje slovo povolal za ohlasovateľov radostnej zvesti. Za tých, ktorí ako Filip majú privádzať ľudí k nemu. A dnes počúvame prečo. Odpoveďou je Božia láska. Boh miluje človeka do krajnosti. Záleží mu na všetkých. Boh miluje rovnako a každému chce dať zažiť svoju blízkosť. Vykroč ako…

Read more »

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Moj- žiš…“ ( Jn 1, 45)

By |

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Moj- žiš…“ ( Jn 1, 45)

( Mário Cserép ) V poslednom čase sú na dennodennom poriadku slová vírus, nákaza, pandémia. Ako sa chrániť, vieme. Ako sa vírus prenáša, vieme tiež. Túto skúsenosť a znalosť si poďme premietnuť cez optiku dnešného Božieho slova. Po tom, čo Filip stretol Krista, mení sa jeho život, pohnutý touto radosťou uteká oznámiť to Natanaelovi. Z…

Read more »

Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh… (Hebr1, 1 – 2)

By |

Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh… (Hebr1, 1 – 2)

( Mário Cserép ) Počul som o jednom chlapcovi, ktorý sa dlho uchádzal o ruku dievčaťa, ktoré miloval. Dievča nechcelo spočiatku privoliť, ale chlapec ako správny bojovník bojoval o jej srdce a po šiestich rokoch sa to podarilo. Boh po prvom hriechu hľadá Adama. Potom posiela sudcov, kráľov či prorokov a nakoniec svojho Syna. Boh…

Read more »

I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal mu: „Kde si?“ (Gn 3, 9)

By |

I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal mu: „Kde si?“ (Gn 3, 9)

( Mário Cserép ) Táto Božia otázka by mala rezonovať aj v našich ušiach i srdci počas celého Veľkého pôstu. Boh po hriechu prarodičov človeka nezavrhol, práve naopak, Božie slovo nám hovorí, že mu ide v ústrety. Boh hľadá Adama. „Kde si?“ Boh hľadá aj teba. Boh ťa netrestá, ale hriech ti nedovoľuje predstúpiť pred…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi