Archive For The “1Zamyslenie” Category

„Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ (Lk 5, 8)

By |

„Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ (Lk 5, 8)

Zázrak, ktorý Ježiš vykonal, bol okamihom v živote svätého Petra, ktorý spôsobil jeho premenu, zmenu zmýšľania. Peter neočakával veľa, keď dal spustiť na Ježišov príkaz siete. Urobil to z poslušnosti. V skutočnosti neočakával, že niečo chytia. Možno preto, lebo nevedel, že Kristus má moc robiť také zázraky. Ale v tomto bode si Peter zrazu uvedomuje,…

Read more »

… jeho slovo malo moc. (Lk 4, 32)

By |

… jeho slovo malo moc. (Lk 4, 32)

V Biblii slovo moc označuje autoritu Boha. V Ježišovom slove je moc Stvoriteľa a Spasiteľa. Keď ho počúvame, môže nám pomôcť uskutočniť skutočnú zmenu života a my sa môžeme stať novým stvorením. Môžem k tomuto slovu pristúpiť ako tí, ktorí tu odmietajú Ježiša, lebo majú z neho strach, strach zo zmeny života. No naopak, poslušnosťou…

Read more »

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. (Lk 4, 28)

By |

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. (Lk 4, 28)

Nie vždy sa mi páči Božie slovo, ktoré je mi adresované Bohom. Ak ho prijmem, môže ma očisťovať, zdokonaľovať, posilňovať. Ak ho odmietnem, moje srdce sa bude zatvrdzovať a odsudzovať aj iných, aj Boha. Ako reagujem na Božie slovo, ktoré narušuje môj vlastný obraz zbožného a spravodlivého kresťana? ( Milan Kuzmiak )

Read more »

Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli. (Lk 4, 21)

By |

Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli. (Lk 4, 21)

Ježišovo slovo nie je len komentár k Písmu, ale je to radostná zvesť, ktorá je určená pre každého. Ja sa počúvaním jeho slova takisto stávam Ježišovým súčasníkom, lebo aj pre mňa platí to jeho „dnes“. Ježiš svojím slovom tam, ale i tu uskutočňuje svoje tajomstvo spásy človeka. Preto si častejšie otvorím Písmo a započúvam sa…

Read more »

… a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 2)

By |

… a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 2)

V Písme čítame: „Ak ideš slúžiť Bohu, priprav sa na skúšku!“ (Sir 2, 1) Diabol je ten, ktorého závisťou prichádza na svet smrť, on vedie človeka k neposlušnosti a odmietnutiu Boha. Pokušenie je súčasťou kresťanského života, je nutným bojom proti zlu. Diabol má len jednu moc, a to ukradnúť človeku slovo, ktoré nám dáva večný…

Read more »

„A mysleli si, že je synom Jozefa…“ (Lk 3, 23)

By |

„A mysleli si, že je synom Jozefa…“ (Lk 3, 23)

Človek oddelený od Boha bol človekom bez budúcnosti, už nebol Božím synom, ale hadovým. A tu sa neposlušný človek v Ježišovi vracia naspäť k nebeskému Otcovi. V Ježišovej poslušnosti sa všetkých 76 pokolení vracia naspäť k Bohu. Preto sa Ježiš stáva služobníkom všetkých a vo svojej poslušnosti z nás tvorí nový Boží ľud. Aj ja…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku