Archive For The “1Zamyslenie” Category

Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. (1 Kor 15, 19)

By |

Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. (1 Kor 15, 19)

Podstata toho, čo život s Bohom ponúka, je v prvom rade večný život. Ak sa ako kresťan zameriavam iba na pozemské veci, teda žijem, akoby zmŕtvychvstania nebolo, dokonca aj Pána Boha mám iba na to, aby mi naplnil pozemské potreby, som na tom horšie ako neveriaci, som najúbohejší z ľudí. Čo je horšie ako slepota?…

Read more »

Maloverný, prečo si pochyboval? (Mt 14, 31)

By |

Maloverný, prečo si pochyboval? (Mt 14, 31)

Vieme rozdeliť ľudí na silno veriacich, menej veriacich a tiež vieme označiť aj tých, ktorí sú neveriaci. Ale viera je milosť. Je to nadprirodzený dar, o ktorý sa treba starať, nezanedbávať ho. Mnoho ľudí nazve niektoré situácie zo svojho života náhoda, ale to, že sme tu, že dnes môžeš čítať tieto riadky, to je dar…

Read more »

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom. (Jn 15, 17)

By |

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom. (Jn 15, 17)

Ježiš veľmi dobre vedel, aké to pre nás bude ťažké, a preto nám prikazuje, aby sme sa milovali navzájom. Vedel, že s tým budeme mať problém, ale dáva nám svoj príklad lásky. Nežiada od nás nič, čím by sám neprešiel. Táto láska k človeku ho vedie na kríž, kde ako na oltári obetuje svoj život….

Read more »

Môj dom sa bude volať domom modlitby. (Mt 21, 13)

By |

Môj dom sa bude volať domom modlitby. (Mt 21, 13)

Boh od nás nežiada to, čo je možné, on ide ešte ďalej a žiada od nás to, čo je pre nás nemožné, to, čo nie sme schopní. Vidíme to u Abraháma, u Mojžiša, u Márie. Nám často Boh stačí na to, aby vyplnil naše prosby. Zmysel vyčistenia chrámu je práve v tom. Možno navonok je…

Read more »

Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. (Mt 20, 24)

By |

Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. (Mt 20, 24)

Každý si stráži svoje miesto a robí všetko preto, aby o to miesto neprišiel. Každý túži postúpiť vyššie a robí pre to všetko možné, aby v kariére postupoval, nižšie sa nikto nepýta. Prečo je to tak? Prečo je medzi nami ľuďmi takáto rivalita a večný boj? Takto zmýšľajú aj bratia Jakub a Ján. Prečo je…

Read more »

Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. (Mt 20, 14)

By |

Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. (Mt 20, 14)

Konštatujeme niekedy, že Boh je nespravodlivý, ale čo je spravodlivé podľa Boha a podľa človeka? Kresťanstvo nie je o spravodlivosti. Boh ti daruje to, čo si nezaslúžiš – on ti to dáva ako svoj dar. Všetci boli zjednaní, vopred sa to dohodlo. To je Boh a jeho láska, a toto je aj náš problém – prijať slabosť druhého človeka,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi