Archive For The “1Zamyslenie” Category

On (bol) synom Adama, ktorý bol od Boha. (Lk 3, 38b)

By |

On (bol) synom Adama, ktorý bol od Boha. (Lk 3, 38b)

(Maroš Riník) Človek, ktorý bol hriechom oddelený od svojho pôvodu Boha, bol bez budúcnosti. Už nebol Božím synom, ale synom hada; už nebol milovaným synom, ale synom hnevu. Teraz je neposlušný Adam Ježišovou poslušnosťou znovu zaradený do Božieho pôvodu. Niekedy sa cítime zabudnutí, zanedbateľní a máme pocit, že na nás nie je nič zvláštne. Genealógia…

Read more »

Keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo. (Lk 3, 21b)

By |

Keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo. (Lk 3, 21b)

(Maroš Riník) Nebo sa nad zemou zatvorilo pre neposlušnosť Adama, ktorý mal svoje srdce pred Bohom zatvorené. A tak sa jeho srdce otvorilo zlu a nepriateľstvu. Nebo sa znova otvorilo nad vodami potopy, kde všetko to zlo a nepriateľstvo bolo utopené. Proroci s veľkou túžbou volali k Bohu, aby „roztrhol nebesia a zostúpil sám“ (Iz 63, 19). Nad zemou sa nebo…

Read more »

Zlý a lenivý sluha. (Mt 25, 26)

By |

Zlý a lenivý sluha. (Mt 25, 26)

(Maroš Riník) Kto má teda poznanie, nech sa všemožne snaží, aby nemlčal; kto má hojnosť majetku, aby neostal necitlivý; kto má umenie, ktorým sa riadi, aby zdieľal úžitok z neho s blížnym, a kto má schopnosť reči, nech sa prihovára u boháča za chudobných. U každého sa pod slovom talent bude chápať to, čo dostal, akokoľvek je to malé…

Read more »

Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik. (Mt 24, 36)

By |

Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik. (Mt 24, 36)

(Maroš Riník) Deň nášho príchodu do cieľa nie je známy, pretože závisí od cesty nášho obrátenia (2 Pt 3, 9). Koľko mám ešte času? Kto sa neustále pýta, koľko potrebuje času na to, aby otvoril okenice a nechal vojsť svetlo, ktoré už vyšlo, a namiesto toho otvára dvere do pivnice, kde zhromažďuje svoje veci, zostáva…

Read more »

Ľúto mi je zástupu. (Mk 8, 2a)

By |

Ľúto mi je zástupu. (Mk 8, 2a)

(Maroš Riník) Ľútosť, súcit (hebr. rachamím), čo doslovne znamená maternica. Pri prvom nasýtení zástupu hovorí tieto slová evanjelista, teraz sám Ježiš. Láska Boha predstavuje materskú lásku, ktorá miluje bláznivo, bez podmienok, len preto, lebo inak nemôže. „Aj keby azda matka zabudla na plod svojho lona, ja nezabudnem na teba.“ (Iz 49,15) Tak nám Ježiš predstavuje…

Read more »

A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli a zlý duch bol preč. (Mk 7, 30)

By |

A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli a zlý duch bol preč. (Mk 7, 30)

(Maroš Riník) Keď hrešíme, naša duša je ženou a táto žena má za chorú dcéru zlé skutky. Táto dcéra je posadnutá zlým duchom, lebo zlé skutky sú od zlých duchov. Hriešnici sa nazývajú šteňatami plnými nečistoty. Z toho dôvodu nie sme hodní dostať Pánov chlieb ani mať účasť na nepoškvrnených Božích tajomstvách. Ak však pokorne…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi