Author Archive

… a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 2)

By |

… a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 2)

V Písme čítame: „Ak ideš slúžiť Bohu, priprav sa na skúšku!“ (Sir 2, 1) Diabol je ten, ktorého závisťou prichádza na svet smrť, on vedie človeka k neposlušnosti a odmietnutiu Boha. Pokušenie je súčasťou kresťanského života, je nutným bojom proti zlu. Diabol má len jednu moc, a to ukradnúť človeku slovo, ktoré nám dáva večný…

Read more »

„A mysleli si, že je synom Jozefa…“ (Lk 3, 23)

By |

„A mysleli si, že je synom Jozefa…“ (Lk 3, 23)

Človek oddelený od Boha bol človekom bez budúcnosti, už nebol Božím synom, ale hadovým. A tu sa neposlušný človek v Ježišovi vracia naspäť k nebeskému Otcovi. V Ježišovej poslušnosti sa všetkých 76 pokolení vracia naspäť k Bohu. Preto sa Ježiš stáva služobníkom všetkých a vo svojej poslušnosti z nás tvorí nový Boží ľud. Aj ja…

Read more »

Herodes dovŕšil všetko tým, že Jána zatvoril do väzenia. (Lk 3, 20)

By |

Herodes dovŕšil všetko tým, že Jána zatvoril do väzenia. (Lk 3, 20)

Herodes vie, že koná zle, ale nemá dostatok síl s tým prestať. Zlo prekrýva ďalším zlom. V tomto je tiež obrazom nášho života. Mylne si myslíme, že takto nájdeme pokoj v duši – ale takto tam budú len výčitky svedomia. Ján Krstiteľ tu poukazuje na Krista, ktorý aj mne prináša skutočný pokoj a slobodu. On…

Read more »

Kto chce ísť za mnou, nech … vezme svoj kríž (Mk 8, 34)

By |

Kto chce ísť za mnou, nech … vezme svoj kríž (Mk 8, 34)

Kríž nám ukazuje nekonečnú lásku Boha k človeku, no zároveň je skutočnosťou, ktorú zažívame vo svojom živote. Cez utrpenie nás kríž očisťuje od hriechu a všetkého nepodstatného. Ak je ťažký, pýtame sa možno aj s výčitkou: Prečo práve ja a prečo práve teraz? Ježiš nám dáva odpoveď. Hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie…

Read more »

Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety! (Mt 25, 6)

By |

Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety! (Mt 25, 6)

V tomto podobenstve je najkrajšie prirovnanie ľudského života, ktorý sa zobrazuje ako cesta v ústrety ženíchovi. Celý náš život je vyjdenie v ústrety, ktoré smeruje k cieľu: vychádzame z toho, čím sme, k tomu, kým sa stávame, až sa raz budeme môcť stretnúť s Kristom v Bohu. Deň a hodinu jeho príchodu nepoznáme, ale vieme,…

Read more »

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. (Mk 12, 10)

By |

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. (Mk 12, 10)

Premieňať zlo v dobro je Božou metódou, na zlé ľudské konanie odpovedá Boh v živote človeka Božou akciou milosti. Po neposlušnosti prvých ľudí nasleduje prísľub Spasiteľa, Božia zmluva s Noemom po potope, záchrana Jakubovej rodiny po hriešnom skutku Jozefových bratov, založenie Cirkvi po Ježišovom ukrižovaní… Tak Božia moc môže premieňať aj zlo v tvojom živote…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku