Author Archive

Vo Vyšnom Tvarožci sa stretli príbuzní bl. Vasiľa Hopka

By |

Tretia pôstna nedeľa 28. februára bola pre Tvarožčanov významná. Veľkopôstny moleben v Chráme divotvorcov Kozmu a Damiána sa modlili spoločne s veriacimi, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu s blahoslaveným biskupom Vasiľom Hopkom. Pripomenuli si jeho slová: „Ja tu idu, bo mij koriň stadi…“ Na druhý deň, v pondelok 29. februára, sa zúčastnili na pohrebe Anny…

Read more »

V Chráme sv. archanjela Michala v Sulíne posvätili nový zvon

By |

Na Krížupoklonnú nedeľu 28. februára navštívil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ farnosť Sulín. Pri tejto príležitosti posvätil pred archijerejskou svätou liturgiou nový zvon, tzv. umieračik. Tento zvon nahradil pôvodný z roku 1837, ktorý je prasknutý a patrí medzi unikáty. Veriaci na tento zvon prispeli svojimi milodarmi. Pri homílii otec arcibiskup poukázal na zmysel a…

Read more »

Absolventi KU na trhu práce

By |

Absolventi KU na trhu práce

Katolícka univerzita v Ružomberku zverejnila informácie o tom, akú majú jej absolventi šancu uplatniť sa na trhu práce po úspešnom ukončení štúdia. Podľa aktuálnych výsledkov Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA 2015) je Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) dobrou voľbou pre uplatnenie sa na trhu práce. Filozofická fakulta mala podiel nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch…

Read more »

Nižšie svätenia v Prešove

By |

Pätnásti bohoslovci prijali z rúk metropolitu Jána Babjaka SJ v stredu 9. marca v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove nižšie svätenia. Podstatnou časťou nižších svätení je podstrihnutie vlasov na hlave, ktoré je znakom zasvätenia sa službe Bohu. Je prijatím do duchovného (klerického) stavu a dáva milosť konať službu nižších posvätných rádov v chráme –…

Read more »

Krátke správy z domova 07/08

By |

Krátke správy z domova 07/08

Duchovné cvičenia v Charitnom dome v Dolnom Smokovci sa uskutočnili 13. – 19. februára. Exercitátorom bol otec M. Zamkovský CSsR. Na duchovných cvičeniach sa zúčastnili aj sestry služobnice nepoškvrnenej Panny Márie. Témou cvičení bol Rok milosrdenstva. Tento čas modlitieb a úvah bol pre sestry obohatením a načerpaním nových síl. Milosrdenstvo nie je len vlastnosť nášho…

Read more »

Na stretnutí v Ľutine sa venovali pastorácii Rómov

By |

Na stretnutí v Ľutine sa venovali pastorácii Rómov

Vo štvrtok 25. februára sa v Ľutine uskutočnilo stretnutie kňazov a laikov, ktorí sa venujú pastorácii Rómov. Stretnutie sa začalo spoločnou modlitbou chvál. Počas stretnutia si účastníci vypočuli svedectvá i inšpiratívne nápady týkajúce sa pastorácie Rómov. Pozvanie prijal aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Stretnutie sa zakončilo spoločnou svätou liturgiou v miestnej Bazilike Zosnutia…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi