Reťaz pomoci

Veronika FUTEJOVÁ

Zdroj foto: canva.com

Prioritnou snahou Gréckokatolíckej charity Prešov v nasledujúcom období ostáva pomoc núdznym pri riešení ich existenčných problémov. Príkladom konkrétnej pomoci je aj rodina Mariána a Márie. Manželia, ktorí majú osem detí, sú momentálne v očakávaní ďalšieho prírastku do rodiny. Pán Marián je invalidný dôchodca, pracuje na dohodu. Práca má sezónny charakter, príjem z nej teda nie je stabilný. S desaťčlennou rodinou býva už rok a pol aj mama pani Márie, ktorá potrebuje pre svoje zdravotné problémy zvýšenú pozornosť a starostlivosť.Cez Rád sestier sv. Bazila Veľkého vo Svidníku sa rodina zoznámila s Helenou Paňkovou, vedúcou miestneho sociálneho centra našej charity. Jednorazová pomoc prerástla do vytvorenia dôvernejšieho vzťahu a spolupráce, ktorá pretrváva už niekoľko rokov. Pani Paňková videla potrebu pomôcť tejto rodine aj v súvislosti so stavom ich domu. Staré okná už strácali svoju funkčnosť, bolo ich treba vymeniť. Prešovská charita preto pomohla rodine so zaobstaraním nových okien a vchodových dverí. V rámci sociálneho centra vo Svidníku nezabudli na rodinu ani počas Vianoc pri rozdeľovaní darčekov, ani počas roka pri poskytovaní potravinovej či inej materiálnej pomoci.

„Treba robiť všetko s pokorou a chváliť Pána za to, že nám dáva také milosti. On sa stará o každého, aj o nás. Ďakujeme Gréckokatolíckej charite Prešov za podporu, za podanie pomocnej ruky. Medzi nami je naozaj veľmi pekná spolupráca. Sme radi, že patríme takýmto spôsobom k charite,“ reagujú manželia. Pred vianočnými sviatkami sa rodina stretla so štedrosťou viacerých darcov. S tým, čo dostali, sa rozhodli pomôcť ďalším. „Máme tu rómsku komunitu, niektoré rodiny majú aj viac detí ako my. Snažili sme sa s nimi aspoň s niečím podeliť, aby mali tiež príjemnejšie sviatky,“ opisuje pani Mária. „Aj nás to potom teší. Pán Boh to vie zariadiť tak, že každý má dostatok,“ dodáva otec rodiny.

Priatelia a podporovatelia prešovskej charity z bratislavskej firmy AT&T Global Network Services Slovakia sa tiež dopočuli o tejto rodine. Vopred im zaslali detský kočiar, hneď ako sa dozvedeli, že ho budú už čoskoro potrebovať. Na charitnú pomoc mnohopočetnej rodine nadviazali ďalší a v reťazi pomoci pokračuje aj samotná rodina.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *