Lebo kto plní Božiu vôľu… (Mk 3, 35)

(Rastislav Bruzda) Božiu vôľu nemôže plniť ten, kto ju nepozná. Kto plní Božiu vôľu, je podľa Ježišových slov jeho bratom, sestrou. Zjednocujeme sa s ním až na úroveň blízkeho príbuzenstva. Vzniká počúvaním Božieho slova, hľadaním poznania, čo je Božia vôľa, a prijímaním Eucharistie – života a sily na uskutočňovanie Božej vôle. Každodenný proces hľadania, objavovania a uskutočňovania slova nás robí hodnými nazývať sa bratmi a sestrami navzájom. Ježiš nám zjavil seba samého ako obraz hodný nasledovania. Napodobňujme ho slovom a skutkom, aby sme si s pomocou jeho milosti zachovali dar byť Ježišovým bratom, sestrou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *