Biskupi vyjadrili po tragédii spoluúčasť s ľudom Libanonu