Krátke správy z domova (15)

SIGORD ■ V Centre pre rodinu sa 28. júna – 3. júla konal seminár Otcovo srdce. Zaznelo množstvo prednášok o láske Boha Otca, o identite kresťana, o synovstve a sirotstve. (J. Greško)

 

STARÁ ĽUBOVŇA ■ Žiaci, rodičia a pedagógovia Špeciálnej základnej školy sv. Anny 30. júna poďakovali na svätej liturgii v Cerkvi Matky ustavičnej pomoci za uplynulý školský rok. Žiaci dostali vysvedčenia a pochvaly za plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov, odvahu prekonávať dennodenné prekážky, za chuť do učenia a vytrvalosť pri práci. (D. Kosturková)

 

KOŠICE ■ Mladí Košického protopresbyterátu v rámci stretnutí TéVe – Tematické večery začali 1. júla letné prázdniny zdolávaním rieky Hornád spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, košickým apoštolským administrátorom. Program sa začal svätou liturgiou v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky. Mladým sa prihovoril vladyka Cyril, ktorý ich aj počas dňa sprevádzal krátkymi katechézami. (A. Riniková)

 

ĽUTINA ■ V ľutinskej bazilike minor sa 4 júla konala fatimská sobota pod vedením Humenského protopresbyterátu. Svätú liturgiu slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. V kázni sa prihovoril otec Peter Malcovský, správca farnosti Ruská Poruba. Popoludní otec Martin Zlacký, humenský archieparchiálny vikár, hovoril na tému Pokánie v hlavných pápežských dokumentoch sv. Jána Pavla II. (V. Kindja)

 

KLOKOČOV ■ Počas fatimskej soboty 4. júla prijali z rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, diakonské svätenie poddiakoni Patrik Pankulics, Martin Vasko a Stanislav Bamburák. Poslední dvaja sa stali prvými trvalými diakonmi Košickej eparchie. V rámci prípravy absolvovali teologické štúdiá a trojročnú formačnú prípravu, pričom zostávajú vo svojich civilných zamestnaniach. (TSKE)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *