Krátke správy z domova (23)

PREŠOV ■ Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné centrum v Prešove zorganizovalo 19. novembra v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež špeciálne stretnutie v pastoračných priestoroch s pozvaným hosťom otcom Jozefom Harvilkom, špirituálom Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Pavla P. Gojdiča v Prešove. Tematickému stretnutiu predchádzala tradičná mládežnícka liturgia v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorú slávil otec Martin Tkáč, zodpovedný za pastoráciu mládeže. Témou besedy v pastoračných priestoroch mládežníckeho centra bola modlitba, ktorá je aj „pracovnou náplňou“ otca Harvilka, keďže sa v seminári stará o duchovný život a modlitbu bohoslovcov. Nielen tieto skúsenosti, ale aj roky vo farnosti a osobná modlitba mu pomohli odhaliť mladým rôzne aspekty modlitby. Najprv stručne charakterizoval modlitbu a jej rôzne formy, venoval sa aj otázke nevypočutej modlitby a chvíľam, keď sa zdá, že Boh mlčí. Predstavil mladým Boha, ktorý je milujúci a chce dobro človeka, a túži po osobnom vzťahu s ním. Nechýbali ani praktické rady a jeho osobné skúsenosti. Na záver besedy bol vytvorený priestor na otázky a osobný rozhovor. (R. Fučko)

 

KOŠICE ■ Kňazi a katechéti Košickej eparchie sa 20. novembra zamýšľali nad posolstvom kníh zo Svätého písma, ktoré sú predmetom tohtoročných biblických súťaží. Program sa začal modlitbou tretej hodinky v kaplnke eparchiálneho úradu, po ktorej prítomných privítal otec Ján Ducár, riaditeľ Katechetického úradu. Po úvodných inštrukciách program pokračoval exegézou, ktorú si pripravil otec Milan Diheneščík, duchovný správca Cirkevného gymnázia svätého Jána Krstiteľa v Trebišove. Vytýčil tak spoločné témy nachádzajúce sa v Knihe Exodus, v Knihe proroka Jonáša a v Jánovom evanjeliu. Obzvlášť sa zameral na dôležitosť poslušnosti kresťana a odovzdanosti sa vo viere so zreteľom na cieľ, ktorým je nebo. (Katechetický úrad Košickej eparchie)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *