Krátke správy z domova (22)

ZÁVADKA ■ Počas mimoriadneho misijného mesiaca 11. – 13. októbra otcovia Jozef Jurčenko CSsR a Jozef Kišák CSsR vykonali obnovu svätých misií v obci Závadka. Svojimi kázňami povzbudzovali veriacich k vydávaniu svedectva viery pre tento svet. (J. Troja)

 

KEŽMAROK – ĽUBICA ■ Redemptoristi západného a východného obradu viedli 19. – 27. októbra ľudové misie v Kežmarku a Ľubici. Medzi gréckokatolíckymi veriacimi misie viedli otcovia Jozef Jurčenko CSsR a Jozef Kišák CSsR. Program svätých misií sa začal už 18. októbra večernou krížovou cestou mučeníkov misií a svedkov viery v Ľubici. Program svätých misií bol obohatený o ranné molebeny či akatist s krátkymi katechézami na tému modlitby, stretnutím s deťmi a mládežou, stavovskými stretnutiami so ženami a mužmi, liturgickým slávením, obnovou krstných a manželských sľubov, pomazaním chorých a osobnými rozhovormi s veriacimi. (-jk)

 

STARÁ ĽUBOVŇA ■ Pri príležitosti mesiaca október ako mesiaca úcty k starším prežili aj deti zo Špeciálnej základnej školy sv. Anny 22. október spolu so seniormi z Domova pre seniorov v Starej Ľubovni. Deti sa predstavili kultúrnym programom, ktorý zahŕňal detské tance a básne. (L. Maček)

 

TREBIŠOV ■ Na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa sa 25. októbra uskutočnila jedna z najvýznamnejších slávnosti školského roka – posväcovanie maturitných krížikov so zelenými stužkami. Toto požehnanie zdôrazňuje a podporuje význam vzdelania po odbornej aj duchovnej stránke pre budúcnosť žiakov. Dve štvrtácke triedy pod vedením triednej učiteľky Márie Vansačovej takto začali obdobie prípravy na ukončenie štúdia na strednej škole, ktoré už tradične vrcholí v mesiaci máj ústnou formou internej časti maturitnej skúšky. (E. Šimková)

 

STARÁ ĽUBOVŇA – MICHALOVCE ■ Žiaci Špeciálnej základnej školy sv. Anny a klienti Domu sv. Anny spoločne so zamestnancami zariadení putovali 25. októbra do Baziliky Zostúpenia Svätého Ducha, aby si uctili relikvie blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. Témou púte bol biblický verš: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“. Pútnikov duchovne a modlitebne viedol otec Ondrej Pacák CSsR. Svätú liturgiu slávil otec Jozef Paraska CSsR. Pútnici sa tiež pomodlili pobožnosť pre chorých na príhovor blahoslaveného Metoda Dominika Trčku a uctili si jeho relikvie. (L. Maček)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *